Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
8
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Analizy porównawcze termicznej degradacji zmęczeniowej kompozytów światło-utwardzalnych
Autorzy: Pieniak Daniel, Walczak Agata, Kordos Paweł, Gil Leszek
Rok wydania: 2015
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 3
Wolumen/Tom: 103
Strony: 105 - 113
Bazy: BazTech | IC Journals Master List
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
Zastosowanie kompozytów światło utwardzalnych na uzupełnienia stomatologiczne wiąże się z narażeniem materiału wypełnienia na działanie różnych czynników, skutkiem działania których może być postępująca degradacja materiału uzupełnienia. Jednym z obciążeń materiału jest cykliczne oddziaływanie termiczne powodowane realizacją funkcji fizjologicznych np. picia gorącej kawy i wody z lodem. Degradacja termiczna przejawia się poprzez utratę więzi adhezyjnej pomiędzy osnową i wypełniaczem ceramicznym. Naprężenie powstające na granicy faz są skutkiem m.in. odmiennych wartości współczynników rozszerzalności temperaturowej faz kompozytu. Innym istotnym czynnikiem jest depolimeryzacja osnowy. W takiej sytuacji zdolność osnowy do przenoszenia obciążenia na wzmocnienie jest zredukowana, co uwidacznia się w wynikach badań wytrzymałości resztkowej. Zjawisko to jest zróżnicowane w kompozytach o innych proporcjach wypełniacza do osnowy oraz zależy od wielkości cząstek wypełniacza i właściwego zdyspergowania w strukturze. W artykule podjęto próbę określenia wpływu cyklicznych oddziaływań cieplnych na resztkową wytrzymałość na zginanie i niezawodność wytrzymałościową. Badania wytrzymałościowe przeprowadzono zgodnie z procedurą przedstawioną w normie technicznej ISO 4049
mplementation of light-curing composites in dental fillings is connected with exposure of material to various factors, the effect of which may be ongoing degradation of filler material. One of exposures is cyclic thermal stress caused by the physiological functions such as drinking hot coffee and ice water. Thermal degradation is revealed by loss of adhesive bonding between matrix and ceramic filler. The tension created at phase boundary is an effect of a.o. different values of thermal expansion coefficients of composite phases. Another important factor is matrix depolymerisation. In this situation the ability of matrix to transfer load onto reinforcement is reduced, as can be seen in results of residual strength tests. This phenomenon is differentiated in composites of other ratio of filler to matrix and is dependent on the size of the particles of the filler and proper dispersion in the structure. In this article was made an attempt to determine the impact of thermal cyclical effects on residual strength on bending and strength reliability. Strength test was carried out in accordance with the procedure stipulated in the technical standard ISO 4049