Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
12
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Purposes and some consumers’ preferences connected with purchases at shopping centres
Autorzy: Gąsior Marcin
Rok wydania: 2015
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 3
Wolumen/Tom: 356
Strony: 70 - 79
Bazy: CEJSH | EBSCO | IC Journal Master List
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
Celem rozważań jest zaprezentowanie wybranych wyników badania stosunku konsumentów do zakupów w centrach handlowych. Przedstawiona została (prowadzona z konsumenckiego punktu widzenia) ocena istotności celów odwiedzin tego typu placówek oraz analiza wybranych zagadnień reprezentujących preferowany przez konsumenta sposób dokonywania transakcji. Badanie ankietowe, przeprowadzone na próbie 1375 respondentów, wskazało między innymi na silne zróżnicowanie badanych, zarówno pod względem celów odwiedzin rozważanych placówek, jak również stosunku do tego typu zakupów. Wykazano, iż podstawowym celem wizyt w centrum handlowym są wyłącznie zakupy odzieży, podczas gdy pozostałe możliwe przyczyny wydają się mieć znaczenie drugorzędne, które jest dodatkowo wysoce zmienne wśród różnych grup ankietowanych. Artykuł ma charakter badawczy.
An aim of considerations is to present some findings of the research of consumers’attitudes towards purchases at shopping centres. There is presented (carried out from the consumer’s point of view) assessment of the relevance of purposes of visits to such outlets as well as an analysis of the selected issues representing the preferred by the consumer way of carrying out transactions. The survey, carried out on the sample of 1375 respondents, indicated, inter alia, the strong differentiation of the respondents, both in terms of the purposes of visiting the outlets in question and attitude to such shopping. The author exhibited that the basic purpose of visits to the shopping centre is exclusively purchasing of apparels, whereas other possible reasons seem to be of minor importance which is additionally highly volatile among various groups of respondents. The article is of the research nature.