Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Warianty tytułu:
Fire safety facilities in terms of the requirements of special educational centers
Autorzy: Szulżyk-Cieplak Joanna, Lenik Klaudiusz, Borowski Gabriel, Łoboda Dawid
Rok wydania: 2015
Wersja dokumentu: Drukowana
Język: polski
Numer czasopisma: 1
Strony: 17 - 21
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
W artykule omówiono specyfikę wymagań i związanych z nimi rozwiązań w zakresie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach użyteczności publicznej, takich jak specjalne placówki szkolno-wychowawcze dla dzieci niewidomych i słabowidzących. Charakter ośrodka sprawia, że bezpieczeństwo pożarowe nabiera szczególnego znaczenia i stanowi jeden z głównych warunków funkcjonowania placówek tego typu. W związku z czym, niezbędne jest zastosowanie wysokiej jakości niezawodnych systemów przeciwpożarowych oraz zaplanowanie bardzo sprawnej organizacji w razie konieczności ewakuacji podczas wystąpienie zagrożenia pożarowego. W oparciu o analizę istniejących systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego, z uwzględnieniem nowoczesnych technik sygnalizacji pożaru, oddymiania i systemów wczesnej detekcji oraz regulacji prawno-organizacyjnych zasad organizacji ewakuacji, zaproponowano udoskonalenia w zakresie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz usprawnienia metodyki przeprowadzania ewakuacji w tak trudnym obiekcie jakim jest ośrodek oświatowo-wychowawczy dla osób niepełnosprawnych.
The article discusses the specifics of the requirements and related solutions for fire protection systems in public buildings, such as special school and educational institutions for the blind and visually impaired. The nature center makes fire safety is of particular importance and is one of the main conditions for the functioning of the institutions of this type. Because of that, it is necessary to use a quality reliable fire protection systems and planning a very efficient organization, if necessary, evacuate during a fire hazard. On the basis of made analysis of existing fire protection systems, including modern techniques of fire alarm systems, smoke and early detection and regulation of the legal and organizational principles for the organization of evacuation, suggested improvements in fire protection systems and facilitate the taking of escape in such a difficult object which is the educational center -wychowawczy for the disabled.