Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
5
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
The Russian philosophy of culture in the face of changes in the social life of modern Russia
Autorzy: Rarot Halina
Rok wydania: 2015
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 13(2)
Strony: 39 - 45
Bazy: PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: Po opublikowaniu
Abstrakty: polski | angielski
Rozwój Wschodniej Europy i Rosji jest utożsamiany raczej ze zmianą społeczną niż z postępem. Zmiana, jako jeden z procesów społecznych, jest pojęciem szerokim i obejmuje możliwość postępu cywilizacyjnego, ale także powrót do przeszłej już postaci cywilizacji lub pójście w bok postępu. W artykule dokonuje się syntetycznego, filozoficzno-kulturowego spojrzenia na przeobrażenia w życiu społecznym Rosji po upadku ZSRR, pokazuje się małą zasadność stosowania dawnego sporu między okcydentalistami i słowianofilami w Rosji. Rozważa się możliwość wyjaśniania zjawisk przy pomocy teorii modernizacji refleksyjnej (narodowej), o której pisze filozof społeczna Walentina Fiedotowa z Rosyjskiej Akademii Nauk.
Development of Eastern Europe and Russia is rather a social change, than the progress. Change as one of the social processes, is a widely phenomenon. This includes the possibility of the progress of civilization, but also a return to the past as a civilization or to the side of progress. The article is a synthetic, philosophical and cultural perspective on transformations in the social life of Russia after the collapse of the Soviet Union. It shows a small legitimacy of using the old dispute between Slavophiles and Westernizers in Russia. The theory of “reflexive modernization” (national modernization) is considering the possibility of explaining the phenomens. About of her writes social philosopher Valentina Fedotova of Russian Academy of Sciences