Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
10
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Intellectual entrepreneurship in a globalizing world
Autorzy: Sitko Włodzimierz, Mieszajkina Elena
Rok wydania: 2016
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 419
Strony: 178 - 188
Bazy: BazEkon | CEEOL | EBSCO
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Oryginalna wersja autorska
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
Omówiono wpływ globalizacji na kreowanie przedsiębiorczości współczesnych organizacji. Pokazano istotę przedsiębiorczości intelektualnej oraz jej roli w zarządzaniu dostosowanym do wymogów globalnego otoczenia. By wkomponować się w realia światowej gospodarki opartej na wiedzy, organizacje powinny się cechować kreatywnością, otwartością oraz gotowością do zmian. Celem artykułu jest ukazanie sposobu kreowania przedsiębiorczości intelektualnej we współpracy nauki, biznesu i władz lokalnych. W szczególności omówiono propozycje rozwiązań organizacyjnych polegających na powołaniu menedżerów do spraw innowacji w przedsiębiorstwach, na uczelniach i w urzędach. By współpraca tych partnerów była efektywna, należy pokonać dezintegrację zarówno środowiska akademickiego, jak i przedsiębiorców. Uzyskanie efektu synergetycznego będzie możliwe przy pełnym zaangażowaniu się w te problemy nauk zarządzania.
The effects of globalization on the creation of the entrepreneurship of the modern organizations have been discussed. The essence of intellectual entrepreneurship and its role in managing adjusted to the requirements of the global environment has been shown. Organizations should be characterized by creativity, openness and willingness to change to blend with the realities of the global knowledge-based economy. This article aims to show the way of the creation of intellectual entrepreneurship in cooperation between science, business and local authorities. In particular, proposals for organizational solutions involving the appointment of managers for the innovation in enterprises, universities and offices have been discussed. For cooperation of these partners to be effective, the disintegration of both academia and industry has to be defeated. Obtaining a synergistic effect will be possible with the full involvement of the management sciences in these problems.