Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
14
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Metody uzupełniania braków danych i ich wpływ na wyniki badań segmentacyjnych
Autorzy: Gąsior Marcin, Skowron Łukasz
Rok wydania: 2016
Wersja dokumentu: Drukowana
Język: angielski
Numer czasopisma: 54
Wolumen/Tom: 4
Strony: 61 - 71
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte repozytorium
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Abstrakty: polski | angielski
The lack of answers is a common problem in all types of research, especially in the field of social science. Hence a number of solutions were developed, including the analysis of complete cases or imputations that supplement the missing value with the value calculated acording to difrent algorithms. This papers evaluates the influence of the adopted methods for the supplementation of missing answers regarding the result of segmentation conducted with the use of cluster analysis. in order to achievev this we use da set of datafrom an actual consumerresearch in wich the cases with missing values were deleted or supplemented with the use of various methods. Cluster analyses were then performed on those sets of data, both with the assumption of ordinal and ratio level of measurement, and then the grouping quality, as expressed by different indicators, ,was evaluated. Thi research proved the advantage of imputation over the analysis of complete cases, it also proved the validity of using more comlex approaches than the simple supplementation with an avarage or median value.
Brako odpowiedzi są częstym problemem we wszelkiego rodzaju badaniach, zwłaszcza z obszaru nauk społecznych. W konsekwencji opracowane zostało wiele sposobów rozwiązania tego problemu, uwzględniających między innymi analizę przypadków kompletnych czy imputacje - polegające na przypisaniu w miejsce braku wartości wyznaczonej przy wykorzystaniu różnych algorytmów. W niniejszym artykule dokonano oceny wpływu przyjętej metody zastępowania braków odpowiedzi na wyniki badań segmentacyjnych, prowadzonych przy wykorzystaniu analizy skupień. W tym celu wykorzystano zbiór danych z rzeczywistego badania konsumenckiego, w którym braki odpowiedzi zostały usunięte bądź zastąpione przy wykorzystaniu różnych, możliwych podejść. Na tak przygotowanych zestawieniach przypadków przeprowadzono analizy skupień, zarówno przy założeniu porządkowego jak i przedziałowego poziomu pomiaru, następnie zaś porównano jakość grupowania wyrażoną wybranymi wskaźnikami. Tak przeprowadzone badanie wskazało przewagę imputacji nad analizą przypadków kompletnych. dowiodło także zasadności stosowania podejść bardziej złożonych niż zastępowanie braków średnią lub medianą.