Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
12
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Wpływ autorozluźniania mięśniowo-powięziowego przy użyciu foam rollera na bioelektryczną aktywność mięśniową
Autorzy: Ginszt Michał, Gawda Piotr, Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Paćko Michał
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2017
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 3
Wolumen/Tom: 33
Strony: 209 - 213
Bazy: Index Copernicus
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 września 2017
Abstrakty: polski | angielski
Wstęp. Autorozluźnianie mięśniowo-powięziowe (self-myofascial release – SMR) jest to rodzaj terapii rozluźniania mięśniowo-powięziowego, która jest stosowana przy użyciu foam rollera. Celem pracy jest ocena wpływu autorozluźniania mięśniowo-powięziowego przy użyciu foam rollera na bioelektryczną aktywność mięśniową w czasie skurczu izometrycznego. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział dwadzieścia dorosłych osób (17 mężczyzn i 3 kobiety, średni wiek: 23 ± 2 lata). Do badań wykorzystano 16-kanałowy, bezprzewodowy aparat do elektromiografii powierzchniowej Wi-Fi myon EMG współpracujący z oprogramowaniem ProEMG. Elektrody powierzchniowe (Ag/AgCl) umieszczono na skórze pokrywającej mięśnie obszerne przyśrodkowe (VMO) prawej i lewej kończyny dolnej. Badanie elektromiograficzne odbywało się w pozycji półprzysiadu przez 60 sekund. Terapia SMR została przeprowadzona na prawej kończynie dolnej przy użyciu Grid Foam Rollera w pozycji leżenia przodem. Po zastosowaniu SMR ponownie zostało wykonane badanie elektromiograficzne w pozycji półprzysiadu. Wyniki. Istotne różnice w medianie częstotliwości sygnału (median frequency – MF) po zastosowaniu SMR były widoczne tylko w lewym mięśniu VMO. W obrębie prawego mięśnia VMO analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic w aktywności mięśniowej po zastosowaniu terapii SMR. Wnioski. Zastosowanie terapii SMR zmniejsza zmęczenie mięśniowe objawiające się zmniejszeniem mediany częstotliwości sygnału sEMG. Terapia SMR może być skuteczną metodą stosowaną w celu przyspieszenia mięśniowej regeneracji powysiłkowej
Background. Self-myofascial release (SMR), a type of myofascial release is a popular therapy performed by the individual using a foam roller. The aim of the present study was to evaluate the immediate effect of SMR using a foam roller on electromyographic muscle activity during isometric contraction. Material and methods. Twenty healthy adults (17 men and 3 women; mean: age = 23 ± 2 years) volunteered for the study. The 16-channel modular Wi-Fi myon EMG system, compatible with myon ProEMG software, was used for the recording. The sEMG electrodes (Ag/AgCl) were distributed bilaterally on the skin overlaying VMO. The participants were instructed to assume a half knee bend position for 60 seconds. SMR was performed by the participants unilaterally in right anterior thigh in a prone position using The Grid Foam Roller. Second sEMG measurement according to the same protocol was performed immediately after SMR. Results. Significant differences in spectral median frequency (MF) the electrical activity of the VMO muscles before and after SMR of right VMO muscle was observed only on the left VMO muscle. In right VMO muscle, the analysis did not show a significant difference in spectral median frequen­cy between first and second sEMG measurement. Conclusions. Use of SMR affects the reduction of muscle fatigue tested with the spectral median frequency of EMG signal. Foam rolling could beneficial in enhances muscular recovery