Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Status:
Autorzy: Samołyk Grzegorz
Rok wydania: 2011
Serie:
Podręczniki - Politechnika Lubelska
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Liczba stron: 132
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Politechnika Lubelska
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski
W skrypcie zamieszczono podstawowe informacje dydaktyczne na temat programowania komputerów. Adresatem tej książki są przede wszystkim studenci kierunków technicznych, w szczególności mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, gdzie informatyka nie jest przedmiotem istotnym. Celem skryptu jest przekazanie inżynierom-mechanikom, którzy nie są informatykami (w pełnym rozumieniu tego słowa), elementarnej wiedzy o zasadach tworzenia pro-gramów komputerowych używanych jako narzędzie wspomagające obliczenia inżynierskie. Opisane zagadnienia w tej książce mogą być wykorzystane jako materiał dydaktyczny w ramach takich przedmiotów jak: „języki programowania”, projektowanie i programowanie obiektowe”, „komputerowe przetwarzanie danych” lub podobnych. Skrypt podzielono na pięć tematycznych części. Rozdział pierwszy jest szerokim wprowadzeniem do problematyki programowania komputerów przez inżynierów-mechaników. Podano podstawowe definicje komputera, przetwarzania danych i programowania. Wyjaśniono zagadnienia reprezentacji i przetwarzania liczb w komputerze oraz przedstawiono krótki zarys historii rozwoju techniki komputerowej z perspektywy inżyniera. Kolejny rozdział zawiera zagadnienia związane z językami programowania. Zamieszczono klasyfikację języków, omówiono ich rozwój oraz przedstawiono ich charakterystykę. Główną uwagę skupiono na omówieniu języków wysokiego poziomu. Wyjaśniono również na czym polega translacja kodu źródłowego. W rozdziale trzecim omówiono trzy podstawowe techniki dokumentowania programów komputerów. Zwrócono uwagę na opisywanie (schematyczne i graficzne) algorytmów oraz przedstawianie struktury programu komputerowego za pomocą języka modelowania wirtualnego. Opisy poruszanych zagadnień uzupełniono o liczne przykłady, które abstrakcyjnie reprezentują zagadnienia z za-kresu technologii maszyn. Natomiast rozdział czwarty zawiera kompletny opis i charakterystykę najważniejszych paradygmatów programowania, między innymi: programowania imperatywnego, sterowanego przepływem danych oraz zorientowanego obiektowo. Ostatni rozdział przedstawia wybrane zagadnienia z teorii programowania. Skupiono się na scharakteryzowaniu podstawowych struktur danych, które można użyć do rozwiązywania zadań inżynierskich, najważniejszych technik pro-gramowania oraz streszczono problematykę wykorzystania wzorców projekto-wych do tworzenia programów komputerowych. Wszystkie przykłady, w postaci kodu źródłowego, zostały zapisane za pomo-cą języka Visual Basic. W skrypcie autor wyjaśnia, dlaczego ten język jest „od-powiedni” dla inżynierów-mechaników.