Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
7
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
The universal saddle as an element of the pipe drilling machine
Autorzy: Duklewski Wiesław, Iwanek Małgorzata, Kępiński Kamil, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Mierzwa Aneta
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2018
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 3
Strony: 41 - 44
Bazy: BazTech | IC Journals Master List PBN
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
W praktyce eksploatacyjnej przedsiębiorstw wodociągowych nawiercanie rurociągów należy do stosunkowo częstych działań. Najczęściej realizuje się je w celu wykonywania przyłączy. Dostrzegając ten problem producenci armatury opracowali szereg kompletnych rozwiązań, w skład których wchodzą opaski mocujące, zasuwy oraz urządzenia do nawierceń. Nawiercenia chętnie wykorzystywane są także na etapie budowy systemu monitoringu. Każdorazowo instalacja stosownych czujników wymaga bezpośredniego dostępu do przesyłanej wody. Najłatwiej i najszybciej można to zrealizować za pomocą nawierceń. Pojawia się jednak problem znacznego zróżnicowania materiałów i średnic nawiercanych rur. Wymaga to zakupu przez przedsiębiorstwa wodociągowe wielu typów opasek mocujących, stąd poszukiwanie rozwiązań uniwersalnych, które ograniczą koszty zakupu i składowania tych elementów uzbrojenia. Celem artykułu jest prezentacja opracowanej przez zespół autorski uniwersalnej opaski mocującej, którą można wykorzystywać w szerokim (80 do 500 mm) zakresie średnic rur żeliwnych, stalowych, z tworzywa sztucznego oraz azbestocementu.
In the operational practice of water companies, drilling of pipelines belongs to relatively frequent activities. Most often such drillings are carried out in order to make house connections. Recognizing this problem, valve manufacturers have developed a number of complete solutions, including pipe saddles, valves and drilling machines. Drilling is also often used at the stage of building a monitoring system. Each time the installation of appropriate sensors requires direct access to the conveyed water. The easiest and fastest way to do this is by drilling. However, there is the problem of a significant differentiation of materials and diameters of drilled pipes. This requires the purchase of many types of pipe saddles by water supply companies, hence the search for universal solutions that will reduce the purchase and storage costs of these fittings. The aim of the article is to present the authors’ universal pipe saddle as an element of drilling machine, which can be used in a wide (from 80 to 500 mm) diameter range of cast iron, steel, plastic and asbestos-cement pipes.