Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Inne materiały z 2022 (2)

1. Wybrane techniczne aspekty elektrowni jądrowych / Mychajło Paszeczko. [W]: Konferencja Jubileuszowa "Bezpieczeństwo techniczne, energetyczne i informatyczne", Lublin, 17 listopada 2022 - 18 listopada 2022
2. Опір спрацюванню евтектичних покриттів у розчинах харчової солі [Opir spracȗvannȗ evtektičnih pokrittìv u rozčinah harčovoì solì] / Mychajło Paszeczko, V. Û. Suhеnкo. [W]: Шостa Міжнародна Науково-Практична Конференція "Інтеграційні та Інноваційні Напрями Розвитку Харчової Індустрії" [Šоsta Mižnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Integracìjnì ta Innovacijni Naprâmki Rozvitku Harčovoї Industrїї”], Czerkasy, 3 listopada 2022 - 4 listopada 2022

Inne materiały z 2021 (3)

1. Akademìčnij kapitalizm : ìntegracìâ osvìti, nauki ì bìznesu / Mychajło Paszeczko. [W]: Programa V Mìžnarodnoï naukowo-praktičnoï konferencji „ Innovaciï u viŝìj školì : tendenciï ta perspektivi rozvitku”, Kremenec’, 27-28 travnâ 2021 r., Krzemieniec, 27 maja 2021 - 28 maja 2021
2. Cтруктура і властивості евтектичних зносостійких покриттів системи Fe-Mn-C-B легованих Si, Ni та Cr [Struktura ì vlastivostì evtektičnih znosostìjkih pokrittìv sistemi Fe-Mn-C-B legovanih Si, Ni ta Cr] / Mychajło Paszeczko. [W]: V Mіжнароднa Hауково-Практичнa Kонференція "Прикладні Науково-Tехнічні Дослідження" [V Mìžnarodna Naukowo-Praktična Konferencìâ Prikladnì Naukovo-Tehnìčnì Doslìdžennâ"], Iwano-Frankiws'k, 5 kwietnia 2021 - 7 kwietnia 2021
3. Актуальні проблеми трибології [Aktual’ni problemi tribologїї] / Mychajło Paszeczko. [W]: П’ята Міжнародна Науково-Практична Конференція «Інте Г Раційн і та Інноваційні Напрямки Розвитку Харчової Індустрії» [P’âta Mižnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Inge G Racijn i ta Innovacijni Naprâmki Rozvitku Harčovoї Industrїї”], Czerkasy, 4 listopada 2021 - 5 listopada 2021

Inne materiały z 2020 (1)

1. Фрикційна поведінка електроіскрових покриттів в умовах граничного мащення [Frikcìjna powedìnka elektroìskrowih pokrittìv v umowah graničnogo maŝennâ] / Volodimir M. Golubec′, Mychajło Paszeczko. [W]: IV Mіжнароднa Hауково-Практичнa Kонференція "Прикладні Науково-Tехнічні Дослідження" [IV Mìžnarodna Naukowo-Praktična Konferencìâ "Prikladnì Naukovo-Tehnìčnì Doslìdžennâ"], Iwano-Frankiws'k, 1 kwietnia 2020 - 3 kwietnia 2020

Inne materiały z 2019 (3)

1. Badanie odporności na zużycie ścierne kompozytów wzmacnianych włóknami węglowymi / Bartłomiej Jurkiewicz, Mychajło Paszeczko. [W]: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych – wspólna misja Urzędu Dozoru Technicznego i Politechniki Lubelskiej, Lublin, 26 marca 2019
2. Badanie odporności na zużycie ścierne powłok napawanych / Jakub Leńczyk, Mychajło Paszeczko. [W]: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych - wspólna misja Urzędu Dozoru Technicznego i Politechniki Lubelskiej, Lublin, 26 marca 2019
3. Metoda Olivier`a i Pharn`a do określenia właściwości mikrochemicznych materiałów stosowanych w urządzeniach technicznych / Albert Blat, Mychajło Paszeczko. [W]: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych - wspólna misja Urzędu Dozoru Technicznego i Politechniki Lubelskiej, Lublin, 26 marca 2019

Inne materiały z 2018 (2)

1. Segregacja atomów w warstwach wierzchnich przy użyciu ściernym stopów eutektycznych układu Fe-Mn-C-B stopowanych Cr / Mychajło Paszeczko. [W]: Konferencja Jubileuszowa z okazji 10-lecia Wydziału Podstaw Techniki : Między ciągłością a zmianą. Innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego, Lublin, 16 maja 2018 - 17 maja 2018
2. Studium odporności na zużycie wzmacnianych kompozytów poliamidowych dla przekładni zębatych metalpolimerowych / Myron Czerniec, Mychajło Paszeczko, Serge V. Shil'ko. [W]: XXXVII Jesienna Szkoła Tribologiczna, 10-13 września 2018, Olsztyn-Ryn : program konferencji,

Inne materiały z 2017 (6)

1. Doslìdžennâ vplivu atomì ì tribosintzi vtorinnih nanstruktur na samoorganìzacìû poverhnì ì tribologìnì vplastivostì evtektičnih pokrittìv Fe-Mn-C-B-Si / Mychajło Paszeczko. [W]: Seminar Ìnctitut Fìziki kondensovanih sistem NAN Ukraïni : Laboratoriâ statističnoï fizyki skladnih sistem : [program], Lwów, 9 lutego 2017
2. Doslìdžennâ znosostìjkostì evtektičnogo pokrittâ Fe-Mn-C-B legovanogo Si, Ni, Cr, Cu ŝo harakterizuêtʹsâ samoorganizacìêû poverhnì tertâ / Mychajło Paszeczko, Marcin Barszcz, Krzysztof Dziedzic, Klaudiusz Lenik. [W]: IV Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferenciâ „Innovacìï u Viŝìj Školì: Problemi ta Perpektivi v Osvìtì ì Naucì" : [program], Krzemieniec, 17 maja 2017 - 19 maja 2017
3. Forming and research of physic mechanical properties of nanostructured oxide-carbon composite / Mychajło Paszeczko. [W]: 2nd International Conference on Sustainable Materials Science and Technology (SMST2), Las Palmas, 19 lipca 2017 - 21 lipca 2017
4. Investigation ofchanging of chemical and phase compositinof the friction surfaces Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr coating depend on depth / Mychajło Paszeczko, Krzysztof Dziedzic, Klaudiusz Lenik, Marcin Barszcz. [W]: 2nd International Conference on Advanced Functional Materials (ICAFM 2017) : conference program, Los Angeles, 4 sierpnia 2017 - 6 sierpnia 2017
5. Novitnì materìali ì tehnologìï v mašinobuduvannì / Mychajło Paszeczko. [W]: Naukovo-metodologični seminar „Osoblivostì vivčennâ zagalˊnotehnìčnih disciplìn majbutnˊogo včitelâ trudovogo havčannâ ta tehnologìj”, 10 listopad, 2017, Kremenečˊ : [program],
6. Tribological Behaviour of eutectic coatings obtained by gas metal ARC welding method with use of FE-Mn-C-B-Si-Ni-Cr wire powder / Mychajło Paszeczko, Krzysztof Dziedzic, Taras G. Berezhanskiy. [W]: 2nd International Conference on Sustainable Materials Science and Technology (SMST2), 19-21 July 2017, Canary Island,Spain : [referat wygłoszony], Canary Island, 19 lipca 2017 - 21 lipca 2017

Inne materiały z 2016 (2)

1. Forming and research of physic mechanical and mechanical properties of nanostructured oxide-carbon composite / Mychajło Paszeczko. [W]: 2nd International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering, 20th-22nd July 2016, Rome : [program],
2. Investigation of friction surface Fe-Mn-C-B coating / Klaudiusz Lenik, Mychajło Paszeczko, Krzysztof Dziedzic. [W]: 2nd International Conference on Greenn Chemistry and Sustainable Engineering, 20-22 July 2016, Rome : [poster, certificate of participation], Rzym, 20 lipca 2016

Inne materiały z 2015 (6)

2. Fiziko-himičeskie i tribo-mehaničeskie harakteristiki matričnʹìh uglerodsoderžaših pokrʹìtij / G. Goroh, Mychajło Paszeczko, A. Lozovenko, E.I. Shpilewskij. [W]: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XXII Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 14-19 . 09. 2015. T. 1 : [program],
4. Osoblivostì osvitnʹogo procesu u viʹših navčâlʹnih zakladah Polʹši / Mychajło Paszeczko. [W]: XI zvitnoï naukovoï konferencji profesorsʹko-vikladacʹkogo składu za 2014 rik : [program],
5. Study of friction surface Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr coatings / Mychajło Paszeczko, Krzysztof Dziedzic, Ewaryst Mendyk. [W]: International Conference Sustainable Materials Science and Technology, 15-17 July 2015, Paris-France : Abstracts Book, Paris

Inne materiały z 2013 (4)

2. Pìdviŝennâ mehanìčnih harakteristik požežnogo ìnstrumentu šlânanesennâ pokrittìv na osnovì evtektičnih kompozicìjnih materìalìv / Klaudiusz Lenik, Mychajło Paszeczko, Taras G. Berežans'kij. [W]: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XX Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 16-21 Sentâbrâ 2013. T. 2, Sevastopol
3. Segregaŝâ atomiv pri znošuvanni evtektičnih pokrittiv / Mychajło Paszeczko, Klaudiusz Lenik, Taras G. Berežans'kij. [W]: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, 08-17 Octobre 2013, Tunisie, Tunis
4. Tribosintez nanostruktur pri znošuvanni evtektičnih pokrittiv Fe-Mn-C-B legovanih Si, Ni i CR / Mychajło Paszeczko. [W]: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, 08-17 Octobre 2013, Tunisie,

Inne materiały z 2012 (1)

1. Segregaŝâ atomiv pri znošuvanni difuzijnnh boridnih i evtektičnih pokrittiv / Mychajło Paszeczko. [W]: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : VI Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, 11-18 Octobre 2012, Djerba (Tunise)),

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oab@pollub.pl