Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Książki z 2022 (1)

1. Zarządzanie finansowe w szpitalu / Artur Paździor, Wiesław Janik.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2022.- 137 s.- ISBN 978-83-7947-542-1 [MNiSW: 120]

Książki z 2019 (1)

1. Przedsiębiorczość i biznes / Wiesław Caputa, Wiesław Janik, Artur Paździor.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 105 s.- ISBN 978-83-7947-387-8 [MNiSW: 120]

Książki z 2018 (1)

1. Informacja ekonomiczna w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw / Wiesław Janik, Artur Paździor.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 153 s.- ISBN 978-83-7947-351-9 [MNiSW: 120]

Książki z 2017 (2)

1. Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa / Wiesław Janik, Artur Paździor, Maria Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 217 s.- ISBN 978-83-7947-279-6 [MNiSW: 120]
2. Gospodarka zasobami pracy w przedsiębiorstwie / Wiesław Janik.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 151 s.- ISBN 978-83-7947-278-9 [MNiSW: 120]

Książki z 2015 (1)

1. Controlling finansowy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwami / Wiesław Janik, Maria Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.- 188 s.- ISBN 978-83-7947-174-4

Książki z 2014 (1)

1. Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa / Wiesław Janik, Artur Paździor, Maria Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 135 s.- ISBN 978-83-7947-083-9

Książki z 2012 (2)

1. Rachunkowość zarządcza i controlling / Wiesław Janik, Maria Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 235 s.- ISBN 978-83-62596-75-1
2. Zarzadzanie operacyjne kosztami / Wiesław Janik.- Lublin : Politechnka Lubelska, 2012.- 183 s.- ISBN 978-83-63569-16-7

Książki z 2011 (1)

1. Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie / Wiesław Janik, Artur Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.- 274 s.- ISBN 978-83-62596-57-7

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oab@pollub.pl