Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Redakcja czasopism (1)

Ochrona Dziedzictwa Kulturowego = Protection of Cultural Heritage.- [Półrocznik].- Warszawa; Lublin : Polski Komitet Narodowy ICOMOS; Politechnika Lubelska.- ISSN 2543-6422 (on-line)

Redakcja ksiażek (35)

Best practices handbook : Contemporary realities and needs of sustainable urban rehabilitation / ed. by Bogusław Szmygin.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 236 s.- ISBN 978-83-7947-262-8 [MNiSW: 20]
Conservation officer’s handbook : international standards in cultural heritage protection : 2015 edition / sel. and ed. by Bogusław Szmygin.- Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015.- 199 s.- ISBN 978-83-940280-6-0
Guidelines for elaboration of plans of management, use and protection of historic ruins / Bogusław Szmygin [i 52 pozostałych] ; [oprac.] Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek..- Lublin : Politechnika Lubelska, 2020.- 30 s.- ISBN 978-83-7947-423-3
Heritage value assessment systems – the problems and the current state of research / academic ed. Bogusław Szmygin.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.- 300 s.- ISBN 978-83-940280-2-2
How to assess built heritage? Assumptions, methodologies, examples of heritage assessment systems / red. Bogusław Szmygin.- Warszawa ; Lublin : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska, 2015.- 265 s.- ISBN 978-83-940280-3-9
Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków. 16 / Bogusław Szmygin.- Lublin : Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2016.- 148 s.- ISBN 978-83-944481-1-0
Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków : praca zbiorowa. 16 / pod red. Bogusława Szmygina.- Lublin : Polski Komitet Nrodowy ICOMOS, 2016.- 148 s.- ISBN 978-83-944481-1-0
Management of UNESCO world heritage properties in Poland : selected issues / academic ed. Bogusław Szmygin.- Lublin - Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska, 2015.- 197 s.- ISBN 978-83-940280-3-9
Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina.- Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska, 2014.- 296 s.- ISBN 978-83-934708-3-9
Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina.- Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska, 2014.- 296 s.- ISBN 978-83-934708-3-9
Ochrona i konserwacja ruin zamkowych : wybrane problemy i przykłady : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina, Piotra Molskiego.- Lublin : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska ; Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej, 2013.- 237 s.- ISBN 978-83-63569-28-0
Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków / Bogusław Szmygin.- Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ; Politechnika Lubelska, 2015.- 320 s.- ISBN 978-83-940280-9-1
Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina.- Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ; Politechnika Lubelska, 2015.- 320 s.- ISBN 978-83-940280-9-1
Outstanding universal value and monitoring of world heritage properties / ed. Bogusław Szmygin.- Warsaw : Polish National Committee of ICOMOS ; National Heritage Board, 2011.- 251 s.- ISBN 978-83-931656-3-6
Paper Mill in Duszniki-Zdrój - value assessment and management plan / Bogusław Szmygin, Anna Fortuna-Marek, Andrzej Siwek ; eds.: Bogusław Szmygin, Katarzyna Choroś.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 141 s.- ISBN 978-83-60990-36-0 [MNiSW: autor: 80, redaktor: 20]
Postęp i nowoczesność w konserwacji zabytków : problemy, perspektywy / red. Bogusław Szmygin.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2005.- 242 s.- ISBN 83-89246-89-9
Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce / red. nauk. Bogusław Szmygin.- Lublin - Warszawa : Urząd Miasta Lublin ; Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011.- 240 s.- ISBN 978-83-62997-03-9
Samorządy w ochronie zespołów staromiejskich : doświadczenia, problemy, perspektywy / [red. Bogusław Szmygin].- Lublin : Druk: petit s.c., 2004.- 173 s.- ISBN 83-89246-18-X
System ochrony zabytków w Polsce : analiza, diagnoza, propozycje : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina.- Lublin-Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa ; Politechnika Lubelska, 2011.- 186 s.- ISBN 978-83-62596-54-6
Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy / Bogusław Szmygin.- Lublin ; Warszawa : Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS, , 2015.- 301 s.- ISBN 978-83-7947-102-7
Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina.- Lublin - Warszawa : Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS,, 2015.- 301 s.- ISBN 978-83-7947-102-7
Trwała ruina : problemy utrzymania i adaptacji / red. Bogusław Szmygin.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2006.- 240 s.- ISBN 978-83-7497-015-0
Wartość funkcji w obiektach zabytkowych : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina.- Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Muzeum Pałac w Wilanowie ; Politechnika Lubelska, 2014.- 353 s.- ISBN 978-83-940280-0-8
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina.- Warszawa – Lublin : Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Fundacja Politechniki Lubelskiej, 2012.- 254 s.- ISBN 978-83-63569-08-2
Wartościowanie zabytków architektury / Bogusław Szmygin.- Lublin : Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ; Muzeum Pałac w Wilanowie, 2013.- 208 s.- ISBN 978-83-934708-5-3
Wartościowanie zabytków architektury : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina.- Lublin : Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ; Muzeum Pałac w Wilanowie, 2013.- 208 s.- ISBN 978-83-934708-5-3
Wybrane zagadnienia ochrony i konserwacji zabytków architektury / [red.] Bogusław Szmygin.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2007.- 200 s.- ISBN 978-83-7497-039-6
Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce / Bogusław Szmygin.- Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska, 2015.- 189 s.- ISBN 978-83-940280-1-5
Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina.- Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS ; Politechnika Lubelska, 2015.- 189 s.- ISBN 978-83-940280-1-5
Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce / Bogusław Szmygin.- Lublin : Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2016.- 144 s.- ISBN 978-83-944481-0-3
Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce : praca zbiorowa. 15 / pod red. Bogusława Szmygina.- Lublin : Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2016.- 144 s.- ISBN 978-83-944481-0-3
Zamki w ruinie : zasady postępowania konserwatorskiego : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Szmygina, Piotra Molskiego.- Lublin ; Warszawa : Politechnika Lubelska ; Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2012.- 312 s.- ISBN 978-83-62596-96-6

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oab@pollub.pl