Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Lista 2021
Status:
Warianty tytułu:
Komputerowy system do akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych dla walcarki skośnej przy wytwarzaniu kul stalowych
Autorzy: Buczaj Marcin, Sumorek Andrzej
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2020
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 4
Strony: 47 - 50
Bazy: BazTech | Google Scholar | DOAJ | ICI Journal Master List
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 20 grudnia 2020
Abstrakty: angielski | polski
The article presents the concept and capabilities of a computer system for analysing measurement data for a skew rolling mill used to produce steel balls. The computer system for data acquisition and analysis consists of cooperating systems designed to perform control and measurement tasks during the operation of a skew rolling mill. Their main task is to collect and record data related to the measured physical parameters of the batch rolling process. This system registers the current and analyses the radial forces and torque acting on the rolled element by the rolling tool. The process of data acquisition, analysis and archiving is carried out by means of an NI USB 6009 measuring card together with the attached systems of transducers and force and torque sensors and a computer with an installed application. The measurement application was developed in the LabVIEW environment. The application algorithm is based on the state machine architecture and enables the configuration of measurement elements and technical parameters, checking the functioning of the control and measurement system and the acquisition and archiving of measurement data.
W artykule została przedstawiona koncepcja oraz zaprezentowane możliwości komputerowego systemu do analizy danych pomiarowychdla walcarki skośnej wykorzystanej do wytworzenia kul stalowych. Komputerowy system akwizycji i analizy danych to współpracujące ze sobą układy przeznaczone do realizacji zadań kontrolno-pomiarowych podczas pracy walcarki skośnej. Ich głównym zadaniem jest zbieranie i rejestracja danych związanych z mierzonymi parametrami fizycznymi procesu walcowania skośnego wsadu. Układ ten umożliwia bieżącą rejestrację i analizę sił promieniowych i momentu obrotowego działającego na walcowany element przez narzędzie walcujące. Realizacja procesu akwizycji,analizy i archiwizacji danych odbywa się za pomocą karty pomiarowej NI USB 6009 wraz dołączonymi do niej układami przetworników i czujników siły i momentu obrotowego oraz komputera z zainstalowaną aplikacją. Aplikacja pomiarowa została opracowania w środowisku LabVIEW. Algorytm aplikacji zostałoparty oarchitekturę maszyny stanu i umożliwia konfigurację elementów pomiarowych i parametrów technicznych, sprawdzenie funkcjonowania układu kontrolno-pomiarowego oraz akwizycję i archiwizację danych pomiarowych.