Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Lista 2021
Status:
Warianty tytułu:
Metoda określania rzeczywistej wartości ciśnienia w próżniowej komorze gaszeniowej SN
Autorzy: Lech Michał, Kostyła Damian
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2021
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 1
Wolumen/Tom: 11
Strony: 28 - 31
Bazy: BazTech | Index Copernicus | Google Scholar
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 31 marca 2021
Abstrakty: angielski | polski
The paper describes the author's method for determining the actual pressure value in a vacuum interrupter of a MV disconnector during high - voltage laboratory tests. The need to develop such a method was due to the lack of possibility to measure the pressure directly in the vacuum interrupter during the tests. There was a risk of damaging the vacuum gauge as a result of an electrical jump. The proposed method consis ts in measuring, in de - energized conditions, the difference in pressure between a set of vacuum pumps and a prototype vacuum interrupter made for the purpose of implementing this method. Thus, knowing the pressure value at the pumps and having the scaling characteristics of the syst em determined, it will be possible to determine the actual pressure inside the tested MV disconnecting extinguishing interrupter during high - voltage tests. Measurements of pressure drop in the pumping channel were carried out for air and three electro - negative gases: heliu m, argon and neon, used in the study by the authors of this paper.
W artykule opisano autorski sposób pozwalający na określenie rzeczywistej wartości ciśnienia w próżniowej komorze rozłącznikowe j SN podczas wysokonapięciowych badań laboratoryjnych. Konieczność opracowania metody tego typu wynikła z braku możliwości pomiaru ciśnienia bezpośrednio w komorze próżniowej w trakcie badań. Istniało bowiem ryzyko uszkodzenia próżniomierza w wyniku przeskoku elektrycznego. Proponowana metoda polega na pomiarze w warunkach beznapięciowych różnicy ciśnienia pomiędzy zestawem pomp próżniowych, a prototypem komory próżniowej wykonanym dla potrzeb realizacji tej metody. Dzięki temu znając wartość ciśnienia przy pompach oraz mając wyznaczone charakterystyki skalowania układu, w trakcie badań wysokonapięciowych możliwe będzie określenie rzeczywistego ciśnienia wewnątrz badanej rozłącznikowej komory gaszeniowej SN. Przeprowadzono pomiary spadku ciśnienia w kanale pompowym dla powietrza oraz trzech gazów elektroujemnych: helu, argonu oraz neonu, wykorzystywanych w badaniach przez autorów niniejszego artykułu.