Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Lista 2021
Status:
Autorzy: Grotel Jakub
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2021
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 1
Wolumen/Tom: 11
Strony: 10 - 14
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 31 marca 2021
Abstrakty: angielski | polski
Magnetoelectric multiferroics are solid-state materials which exhibit a coupling between ferroelectric and magnetic orders. This phenomenon is known as the magnetoelectric (ME) effect. Multiferroic materials possess a wide range of potential applications in such fields as metrology, electronics, energy harvesting & conversion, and medicine. Multiferroic research is facing two main challenges. Firstly, scientists are continuously trying to obtain a material with sufficiently strong, room-temperature ME coupling that would enable its commercial application. Secondly, the measurement techniques used in multiferroic research are often problematic to implement in a laboratory setting and fail to yield reproducible results. The aim of the present work is to discuss three most commonly used methods in multiferroic studies; the lock-in technique, the Sawyer-Tower (S-T) circuit and dielectric constant measurements. The paper opens with a general description of multiferroics which is followed by mathematical representation of the ME effect. The main body deals with the description of the aforementioned measurement techniques. The article closes with a conclusion and outlook for future research.
Magnetoelektryczne multiferroiki należą do grupy materiałów , które wykazują sprzężenie pomiędzy upr ządkowaniem ferroelektrycznym a magnetycznym . Zjawisko to nosi nazwę sprzężenia magnetoelektrycznego (ME) . Multiferroiki posiadają szereg potencjalnych zastosowań w takich dziedzinach jak metrologia, elektronika, pozyskiwanie i konwersja energii czy medycy na. Badania nad multiferroikami stoją przed dwoma głównymi wyzwaniami. Po pierwsze, naukowcy nieustannie próbują uzyskać materiał o wystarczająco silnym sprzężeniu ME w temperaturze pokojowej, który umożliwiłby jego komercyjne zastosowanie. Po drugie, tech niki pomiarowe stosowane w badaniach multiferroików są często problematyczne we wdrażaniu ich w warunkach laboratoryjnych i nie umożliwiają otrzyma nia powtarzalnych wyników. Celem niniejszej pracy jest omówienie trzech najczęściej stosowanych metod w badan iach nad multiferroikami; technik i lock - in, most k a Sawyera - Towera (S - T) i pomiar ów stałej dielektrycznej . Artykuł rozpoczyna się od ogóln ego opis u multiferro i ków , po którym następuje matematyczne przedstawienie efektu ME. W głównej części omówiono wyżej wy mienione techniki pomiarowe. Artykuł zamyka podsumowanie i perspektywy przyszłych badań.