Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Lista 2021
Status:
Warianty tytułu:
Przegląd wykorzystania urządzeń rentgenowskich w badaniach jakości elektroniki
Autorzy: Michalska Magdalena
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2021
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 2
Wolumen/Tom: 11
Strony: 26 - 29
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 czerwca 2021
Abstrakty: angielski | polski
Surface - mount techno logy is now widely used in the production of many components . The development of the miniaturised electronics industry forces the development of increasingly accurate inspection methods. X - ray and computed tomography are methods to accurately assess the qu ality of a circuit board. The article discusses the basics of image formation of the tested electronics, the development of the design of the devices u sed and examples of x - ray , computed tomography applications.
Obecnie t echnologia montażu powierzchniowego jest szeroko stosowana w produkcji wielu podzespołów. Rozwój zminiaturyzowanego przemysłu elektroniczn ego wymusza roz wój coraz to dokładniejszych metod inspekcji. Metod ami pozwalają cymi w dokładny sposób ocenić jakość płytki drukowanej jest wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego i tomograf ii komputerow ej . W artykule omówiono podstawy powstawania obraz ów badanej ele ktroniki, rozwój ko n strukcji wykorzystywanych urządzeń , przykłady zastosowań RTG i tomografii komputerowej.