Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Poziom I
Status:
Autorzy: Korzec Izabela
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Arkusze wydawnicze: 0,6
Język: polski
Strony: 159 - 168
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 15 września 2021
Abstrakty: polski | angielski
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania wybranych standardowych procedur ASTM/ISO do wyznaczania odporności na delaminację laminatów FRP (Fibre Reinforced Polymer), z uwzględnieniem sprzężeń mechanicznych. Analizowane są mechanizmy inicjacji i propagacji rozwarstwienia w laminatach kompozytowych. Badaniom zostały poddane próbki kompozytowe typu FRP, wykonane metodą prepre-gową oraz laminowania ręcznego, z wykorzystaniem nowoczesnych preimpregnatów jednokierunkowych oraz tkanin węglowych przeznaczonych do budowy statków powietrznych. W celu określenia wytrzy-małości kompozytu i odporności na pękanie badanych kompozytów, wykonano badania na rozciąganie zgodnie z normą ASTM D3039. Następnie w celu wyznaczenia odporności na pękanie, przeprowadzono testy doświadczalne DCB (double cantilever beam) zgodnie z normą ASTM D 5528. Na tej podstawie obliczono krytyczny współczynnik odporności na pękanie stosując trzy różne metody obliczeń. Z kolei testy poprzecznego ścinania ENF (end notched flexure) odnoszą się do trójpunktowego zginania, w tym przypadku materiał badany jest ścinany wzdłużnie zgodnie ze schematem II oraz normą ASTM D 7905.
The paper presents the possibilities of applying selected ASTM/ISO standard procedures for determination of delamination resistance of FRP (Fibre Reinforced Polymer) laminates, taking mechanical coupling into account. The mechanisms of delamination initiation and propagation in composite laminates were analyzed. FRP composite samples, made by pre-preg and hand lamination methods, using modern unidirectional preimpregnates and carbon fabrics designed for aircraft construction, were tested. To determine the composite strength and fracture toughness of the tested composites, bench tensile tests were performed in accordance with ASTM D3039. Then, to determine the fracture toughness, DCB (double cantilever beam) experimental tests were performed according to ASTM D 5528. From this, the critical fracture toughness factor was calculated using three different calculation methods. On the other hand, ENF (end notched flexure) tests refer to three-point bending – material was tested in shear according to scheme II and the ASTM D 7905.