Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
3
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Architecture of a server application for use in environmental patient monitoring
Autorzy: Surtel Wojciech, Maciejewski Marcin, Różalski Rafał
Rok wydania: 2013
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Arkusze wydawnicze: 3
Język: polski
Numer czasopisma: 4
Strony: 35 - 37
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: NIE
Abstrakty: polski | angielski
W celu poprawnego zaimplementowania systemu telemedycznego konieczne jest stworzenie wdrożenie odpowiednio przygotowanej centralnej aplikacji serwerowej. Aplikacja taka została opisana w poniższym artykule. Powinna ona zapewniać odpowiednią funkcjonalność i udostępniać wymagany zakres danych zarówno dla pacjentów jak i operatorów i personelu medycznego. Konieczne jest wykorzystanie odpowiednio dostosowanego protokołu komunikacyjnego w celu jednoczesnego zapewnienia kompletności informacji i zminimalizowania obciążenia dla terminali mobilnych. Jednocześnie wymagane jest podzielenie aplikacji na odpowiednie warstwy w celu ułatwienia integracji w istniejących systemach i wdrażania. Konieczne jest również zapewnienie bezbłędnej komunikacji i wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas uzyskiwania dostępu do chronionych danych medycznych.W celu poprawnego zaimplementowania systemu telemedycznego konieczne jest stworzenie i wdrożenie odpowiednio przygotowanej centralnej aplikacji serwerowej. Aplikacja taka została opisana w poniższym artykule. Powinna ona zapewniać odpowiednią funkcjonalność i udostępniać wymagany zakres danych zarówno dla pacjentów jak i operatorów i personelu medycznego. Konieczne jest wykorzystanie odpowiednio dostosowanego protokołu komunikacyjnego w celu jednoczesnego zapewnienia kompletności informacji i zminimalizowania obciążenia dla terminali mobilnych. Jednocześnie wymagane jest podzielenie aplikacji na odpowiednie warstwy w celu ułatwienia integracji w istniejących systemach i wdrażania. Konieczne jest również zapewnienie bezbłędnej komunikacji i wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas uzyskiwania dostępu do chronionych danych medycznych.
Proper telemedical system implementation requires a central server application for storing and managing data and diagnostics messages. Such an application is described in the presented article below. It should provide sufficient functionality and allow for appropriate access privileges for different groups of users, including patients, operators and medical staff. A properly designed protocol must be used to simultaneously provide complete and safe information and minimize load on mobile terminals. At the same time it is necessary to divide the application into proper layers to be easily integrated into existing medical systems and make implementation easier. It is also of utmost importance to provide a high level of safety during access to protected, sensitive data.