Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
7
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Analiza wpływu doboru odprowadzeń referencyjnych zapisu EEG na uzyskane widmo
Autorzy: Plechawska-Wójcik Małgorzata, Wesołowska Kinga, Wawrzyk Martyna, Kaczorowska Monika, Tokovarov Mikhail
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2017
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 2
Wolumen/Tom: 7
Strony: 44 - 49
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 czerwca 2017
Abstrakty: polski | angielski
Artykuł przedstawia analizę zastosowania różnego rodzaju montaży w analizie danych elektroencefalograficznych (EEG).Zaprezentowane studium przypadku obejmuje analizę danych z badania EEG kilku osób w wieku 23–24 lat. Każda osoba poddana została badaniu z wykorzystaniem 21 elektrod w klasycznym zapisie EEG z wykorzystaniem systemu 10–20. Osoby badane poproszone zostały o następujące aktywności: spokojne siedzenie z oczami otwartymi, zamkniętymi a także typową aktywność poznawczą – czytanie zadanego tekstu w myślach. Każdy fragment został poddany wstępnej analizie danych (filtracja, korekcja artefaktów) a następnie wykorzystany do analizy widmowej. Cała analiza została zrealizowana w oparciu o cztery przykładowe montaże EEG (dwa bipolarne i dwa monopolarne). Dla każdego z nich zrealizowano analizę porównawczą w odniesieniu do widm EEG a także innych miar, takich jak mapy aktywności, histogramy rozkładu poszczególnych fal oraz wykresy widmowe dla wybranych elektrod.
The article presents the analysis of various kinds of montage applied in the analysis of electroencephalographic data. The present study covers analysis of data obtained as a result of EEG examination of several persons with the age of 23–24 years. Every person has undergone an examination with appliance of 21 electrodes in accordance with classic EEG record method applying the 10–20 system. The examined persons were asked to perform the following activities: sitting steadily with opened eyes, sitting steadily with closed eyes as well as typical cognitive activity i.e. silent reading of given text. Every fragment has been subjected to initial data analysis (filtering, artifact correction) and used for spectral analysis afterwards. The whole analysis has been realized on the basis of four EEG montage examples (two bipolar and two monopolar). For each of them comparative analysis concerning the following points has been carried out: EEG spectra as well as other measures, such as activity maps, diffraction histograms for separate waves and spectrum charts for the selected electrodes.