Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
7
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Impact of the refrigerant selection on the cold storage possibilities in a thermal energy accumulator of an urban bus
Autorzy: Aftyka Michał
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2017
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: polski
Numer czasopisma: 3
Wolumen/Tom: 7
Strony: 94 - 98
Bazy: BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 września 2017
Abstrakty: polski | angielski
Energochłonność klimatyzacji pokładowej w elektrycznym autobusie miejskim w znacznym stopniu ogranicza zasięg pojazdu oraz pogarsza trakcyjne charakterystyki dynamiczne. Zastosowanie zasobnika energii termicznej na potrzeby utrzymania komfortu cieplnego w przestrzeni pasażerskiej stanowi atrakcyjną alternatywę dla układów klimatyzacji zasilanych z ogniw chemicznych. Aby efektywnie ładować zasobnik energii termicznej należy zastosować układ chłodniczy z wykorzystaniem odpowiedniego czynnika chłodniczego. Dobór czynnika chłodniczego wpływa bezpośrednio na ekonomiczność, niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania układu klimatyzacji. W artykule został przedstawiony proces wielokryterialnego doboru czynnika chłodniczego ze szczególną uwagą na obowiązujące unormowania prawne. Dla czynnika, który wykazuje największą perspektywę zastosowania został przeprowadzony szereg symulacji, w oparciu o komercyjne środowisko programowe. Niniejsze opracowanie zostało dopełnia przegląd wybranych ziębników.
Energy consumption of air conditioning on board in the electric city bus significantly reduces the scope of the vehicle and the traction deteriorates dynamic characteristics. The use of thermal energy storage on the need to maintain thermal comfort in the passenger compartment is an attractive alternative to air-conditioning systems powered by chemical cells. In order to effectively charge the thermal energy storage cooling system to be applied by an appropriate refrigerant. The choice of refrigerant directly affects the efficiency, reliability and safety of the air conditioning. The article was presented the process of multi-criteria selection of refrigerant with particular attention to the applicable legal regulations. For an agent that exhibits the greatest prospects of use for a series of simulations it was carried out based on the commercial software environment. This study has been complemented by a review of selected refrigerant