Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Projekty wynalazcze z 2024 (2)

1. Układ i sposób ciągłego, adaptacyjnego podziału zmiennej częstotliwości przebiegu / Politechnika Lubelska ; twórca: Piotr Warda. - Nr zgłoszenia patentowego A1 445678 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2024, nr 21, s. 27. - URL
2. Układ i sposób pomiaru czasu reinicjacji licznika przetwornika częstotliwość-kod / Politechnika Lubelska ; twórca: Piotr Warda. - Nr zgłoszenia patentowego A1 446795 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2024, nr 17, s. 28. - URL

Projekty wynalazcze z 2022 (2)

2. Układ i sposób ciągłej korekty składowej stałej napięcia przemiennego dla przetworników napięcie-częstotliwość / Politechnika Lubelska ; twórca: Piotr Warda. - Nr patentu B1 241330 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 432722 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2022, nr 37, s. 6. - URL [MNiSW: 75]

Projekty wynalazcze z 2021 (3)

1. Sposób cyfrowej stabilizacji natężenia prądu termoemisji elek-tronowej oraz napięcia przyspieszającego elektrony, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów / Politechnika Lubelska ; twórca: Bartosz Kania. - Nr patentu B1 236700 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 431533 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2021, nr 3, s. 17. - URL [MNiSW: 75]
2. Układ cyfrowy stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej oraz napięcia przyspieszającego elektrony, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów / Politechnika Lubelska ; twórca: Bartosz Kania. - Nr patentu B1 236559 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 431528 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2021, nr 2, s. 17. - URL [MNiSW: 75]
3. Układ i sposób ciągłej mikroprocesorowo sterowanej, korekty składowej stałej napięcia przemiennego / Politechnika Lubelska ; twórca: Piotr Warda. - Nr patentu B1 236560 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 431874 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2021, nr 2, s. 16. - URL [MNiSW: 75]

Projekty wynalazcze z 2018 (2)

1. Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej / Politechnika Lubelska ; twórca: Stanisław Hałas, Artur Wójtowicz, Jarosław Sikora. - Nr patentu B1 229088 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 398068 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2018, nr 6, s. 1938 [MNiSW: 75]

Projekty wynalazcze z 2017 (2)

1. KAiM PL / Politechnika Lubelska ; twórca: Jarosław Sikora. - Nr prawa ochronnego na znak towarowy 292559 ; Nr zgłoszenia znaku towarowego 456840 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2017, nr 7, s. 2162
2. Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody / Politechnika Lubelska ; twórca: Jarosław Sikora. - Nr patentu B1 225768 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 414248 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2017, nr 5, s. 1220. - URL [MNiSW: 75]

Projekty wynalazcze z 2016 (5)

2. Sposób i układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 221702 (21) 397818]] / Leszek Szczepaniak, Jarosław Sikora ; twórca: Leszek Szczepaniak, Jarosław Sikora. - Nr patentu ; Nr zgłoszenia patentowego // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2016, nr 5, s. 346 [MNiSW: 30]
3. Układ do pomiaru małych wartości napięcia [ Patent nr (11) 221256 (21) 397053] / Piotr Warda ; twórca: Piotr Warda. - Nr patentu ; Nr zgłoszenia patentowego // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2016, nr 3, s. 594 [MNiSW: 30]
5. Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 223594 (21) 402069] / Jarosław Sikora, Dariusz Kuś ; twórca: Jarosław Sikora, Dariusz Kuś. - Nr patentu B1 223594 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 402069 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2016, nr 10, s. 2811 [MNiSW: 30]

Projekty wynalazcze z 2015 (5)

1. Sposób i urządzenie do pomiaru parametrów ogniw Peltiera / Viktor Lozbin, Krzysztof Toborek, Piotr Bylicki, V. V. Kuba ; twórca: Viktor Lozbin, Krzysztof Toborek, Piotr Bylicki, V. V. Kuba. - Nr patentu B1 218599 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 390920 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2015, nr 1, s. 22 [MNiSW: 25]
2. Sposób pomiaru ciśnienia z jonizacją gazu [ Patent nr (11) 219993 (21) 394352 ] / Leszek Szczepaniak, Jarosław Sikora ; twórca: Leszek Szczepaniak, Jarosław Sikora. - Nr patentu ; Nr zgłoszenia patentowego // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2015, nr 8, s. 1798 [MNiSW: 25]
3. Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowym [ Patent nr (11) 219987 (21) 397580 ] / Jacek Majewski ; twórca: Jacek Majewski. - Nr patentu ; Nr zgłoszenia patentowego // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2015, nr 8, s. 1798 [MNiSW: 25]
5. Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego [Patent nr (11) 220502 (21) 406905] / Jarosław Sikora ; twórca: Jarosław Sikora. - Nr patentu ; Nr zgłoszenia patentowego // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2015, nr 11, s. 2448 [MNiSW: 25]

Projekty wynalazcze z 2014 (4)

3. Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego [Nr zgłoszenia (21) 406905] / Jarosław Sikora ; twórca: Jarosław Sikora. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2014, nr 24, s. 54 [MNiSW: 2]
4. Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza / Viktor Lozbin, Piotr Bylicki ; twórca: Viktor Lozbin, Piotr Bylicki. - Nr patentu A1 218000 ; Nr zgłoszenia patentowego // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2014, nr 9, s. 2236 [MNiSW: 25]

Projekty wynalazcze z 2013 (7)

1. Bipolarne źródło prądowe z eliminacją wpływu efektu Early’ego [ Nr patentu 214903] / Jarosław Sikora, Sylwester Jabłoński ; twórca: Jarosław Sikora, Sylwester Jabłoński. - Nr patentu B1 214903 ; Nr zgłoszenia patentowego // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2013, nr 9, s. 2240 [MNiSW: 25]
2. Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej [Nr zgłoszenia 398068] / Stanisław Hałas, Artur Wójtowicz, Jarosław Sikora ; twórca: Stanisław Hałas, Artur Wójtowicz, Jarosław Sikora. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2013, nr 17, s. 10 [MNiSW: 2]
3. Sposób i układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej / Leszek Szczepaniak, Jarosław Sikora ; twórca: Leszek Szczepaniak, Jarosław Sikora. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2013, nr 15, s. 37 [MNiSW: 2]
4. Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowym / Jacek Majewski ; twórca: Jacek Majewski. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2013, nr 14, s. 38 [MNiSW: 2]
5. Układ poprawy dokładności w torze pomiarowym z częstotliwościowym nośnikiem informacji / Piotr Warda ; twórca: Piotr Warda. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2013, nr 11, s. 50 [MNiSW: 2]
7. Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [ Nr zgłoszenia 402069] / Jarosław Sikora, Dariusz Kuś ; twórca: Jarosław Sikora, Dariusz Kuś. - Nr zgłoszenia patentowego A1 402069 // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2013, nr 23, s. 32 [MNiSW: 2]

Projekty wynalazcze z 2012 (4)

1. Sposób pomiaru ciśnienia z jonizacją gazu / Leszek Szczepaniak, Jarosław Sikora ; twórca: Leszek Szczepaniak, Jarosław Sikora. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2012, nr 21 (1012), s. 34 [MNiSW: 2]
3. Układ stabilizacji prądu termoemisji elektronowej, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ patent nr 210947] / Jarosław Sikora, Leszek Szczepaniak ; twórca: Jarosław Sikora, Leszek Szczepaniak. - Nr patentu ; Nr zgłoszenia patentowego // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2012, nr 3, s. 548 [MNiSW: 25]
4. Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza / Viktor Lozbin, Piotr Bylicki ; twórca: Viktor Lozbin, Piotr Bylicki. - Nr zgłoszenia patentowego A1 391573 // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2012, nr 1 (992), s. 33 [MNiSW: 2]

Projekty wynalazcze z 2011 (2)

1. Sposób i urządzenie do pomiaru parametrów ogniw Peltiera / Viktor Lozbin, Krzysztof Toborek, Piotr Bylicki, Kuba Vitali ; twórca: Viktor Lozbin, Krzysztof Toborek, Piotr Bylicki, Kuba Vitali. - Nr zgłoszenia patentowego A1 390920 // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2011, nr 21 (986), s. 38 [MNiSW: 2]
2. Układ do wykrywania i sygnalizowania niewłaściwej kolejności faz w elektrycznych obwodach trójfazowych / Jacek Majewski ; twórca: Jacek Majewski. - Nr patentu ; Nr zgłoszenia patentowego // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2011, nr 3, s. 532 [MNiSW: 25]

Projekty wynalazcze z 2010 (1)

1. Bipolarne źródło prądowe z eliminacją wpływu efektu Early’ego / Politechnika Lubelska ; twórca: Jarosław Sikora, Sylwester Jabłoński. - Nr zgłoszenia patentowego A1 388023 // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2010, nr 24, s. 28. - URL [MNiSW: 2]

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oab@pollub.pl