Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

1 Application of Computational Methods in Engineering / red.: Mirosław Szala, Katarzyna Falkowicz.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 133 s.- ISBN 978-83-7947-385-4 [MNiSW: 20]
2 Aspekty psychologiczne : między ciałem a umysłem = The psychological aspects : between the body and the mind / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala, Kamil Maciąg.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 141 s.- ISBN 978-83-7947-048-8
3 Biomedycyna : badania, diagnostyka, leczenie = Biomedicine : research, diagnostic, treatment. 1 / red.: Monika Olszówka, Kamil Maciąg, Mirosław Szala.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 116 s.- ISBN 978-83-7947-046-4
4 Biomedycyna : badania, diagnostyka, leczenie = Biomedicine : research, diagnostic, treatment. 2 / red.: Monika Olszówka, Kamil Maciąg, Mirosław Szala.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 101 s.- ISBN 978-83-7947-044-0
5 Bioróżnorodność : wybrane zagadnienia = Biodiversity : selected aspects / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala, Kamil Maciąg.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 114 s.- ISBN 978-83-7947-049-5
6 Biotechnologia : wybrane zagadnienia = Biotechnology : selected issues. 1 / red.: Kamil Maciąg, Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 115 s.- ISBN 978-83-7947-045-7
7 Biotechnologia w analizie, ochronie środowiska, medycynie i przemyśle / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015.- 243 s.- ISBN 978-83-65272-06-5
8 Choroby nowotworowe : zainteresowania naukowe młodych badaczy = Tumor diseases : young scientists' scientific interests. 1 / red.: Kamil Maciąg, Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 122 s.- ISBN 978-83-7947-047-1
9 Człowiek, czas, przestrzeń : wzajemne oddziaływania = Human, time, space : interactions / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala, Kamil Maciąg.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 124 s.- ISBN 978-83-7947-050-1
10 Ewaluacja wybranych procesów, technologii i systemów inżynierskich = Evaluation of selected processes, technology and engineering systems / red.: Kazimierz Drozd, Mirosław Szala.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 111 s.- ISBN 978-83-7947-043-3
11 Fizyczne, chemiczne i biologiczne aspekty nauki / red.: Jakub Pizoń, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016.- 280 s.- ISBN 978-83-65598-20-2
12 II Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych TYGIEL 2010 : czyli jak rozwijać naukę? / pod red.: Mirosława Szali i Jacka Cabana.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2010.- 386 s.- ISBN 978-83-62596-04-1
13 Inżynierowie nowej ery / pod red.: Zbigniewa Kiernickiego, Leszka Gardyńskiego.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2010.- 131 s.- ISBN 978-83-62596-12-6
14 Kształtowanie stanu powierzchni rozdziału metal-kompozyt w laminatach metalowo-włóknistych z włóknami węglowymi / Jarosław Bieniaś.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2018.- 168 s.- ISBN 978-83-7947-307-6 [MNiSW: 80]
15 Lubelski kongres studenckich kół naukowych TYGIEL 2009 : czyli jak rozwijać naukę? / pod red. Jacka Cabana i Mirosława Szali.- Lublin : Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 2009.- 228 s.- ISBN 978-83-7497-078-5
16 Medyczne i społeczne aspekty zachowań wśród ludzi i zwierząt / red.: Mirosław Szala, Kamil Maciąg.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016.- 269 s.- ISBN 978-83-65598-28-8
17 Metody komputerowe w naukach inżynieryjnych = Computer methods in engineering science / red. Mirosław Szala.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2017.- 150 s.- ISBN 978-83-7947-257-4 [MNiSW: 20]
18 Mikrobiologia oraz metody analityczne w nauce / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016.- 259 s.- ISBN 978-83-65598-27-1
19 Najnowsze doniesienia z zakresu nauk ścisłych / red.: Mirosław Szala, Kamil Maciąg.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017.- 192 s.- ISBN 978-83-65598-79-0 [MNiSW: 5]
20 Nauka, filozofia, kultura – rozważania interdyscyplinarne / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016.- 208 s.- ISBN 978-83-65598-24-0
21 Nauki rolnicze i przyrodnicze – wybrane zagadnienia / red.: Mirosław Szala, Kamil Maciąg.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017.- 242 s.- ISBN 978-83-65598-76-9 [MNiSW: 5]
22 Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań współczesności / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015.- 208 s.- ISBN 978-83-65272-11-9
23 Nowe spojrzenie na zdrowie człowieka / red.: Sylwia Bilska, Agata Pietraszek, Mirosław Szala.- Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015.- 303 s.- ISBN 978-83-65272-13-3
24 Nowoczesne powłoki nakładane cieplnie odporne na zużycie ścierne i erozyjne / Tadeusz Hejwowski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 191 s.- ISBN 978-83-63569-56-3
25 Postępy w naukach medycznych = Progresses in medical sciences. 1 / red.: Grzegorz Winiarski, Mirosław Szala, Kamil Maciąg.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 120 s.- ISBN 978-83-63569-63-1
26 Postępy w naukach medycznych = Progresses in medical sciences. 2 / red.: Grzegorz Winiarski, Mirosław Szala, Kamil Maciąg.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 104 s.- ISBN 978-83-63569-64-8
27 Postępy w naukach przyrodniczych = Progresses in life sciences. 1 / red.: Kamil Maciąg, Mirosław Szala, Grzegorz Winiarski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 123 s.- ISBN 978-83-63569-83-9
28 Postępy w naukach przyrodniczych = Progresses in life sciences. 2 / red.: Kamil Maciąg, Mirosław Szala, Grzegorz Winiarski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 130 s.- ISBN 978-83-63569-84-6
29 Postępy w naukach społeczno-ekonomicznych = Progresses in social-economical sciences. 1 / red.: Mirosław Szala, Kamil Maciąg, Grzegorz Winiarski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 115 s.- ISBN 978-83-63569-62-4
30 Postępy w naukach technicznych i informatycznych oraz współczesne metody nauczania / Zbigniew Czyż, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o., 2016.- s.- ISBN 978-83-65598-21-9
31 Postępy w naukach technicznych i informatycznych oraz współczesne metody nauczania / red.: Mirosław Szala, Zbigniew Czyż.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016.- 317 s.- ISBN 978-83-65598-21-9
32 Postępy w naukach technicznych oraz współczesne metody nauczania / Zbigniew Czyż, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016.- 317 s.- ISBN 978-83-65598-21-9
33 Prace naukowe młodych badaczy : TYGIEL / pod red. Mirosława Szali.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 223 s.- ISBN 978-83-63569-05-1
34 Prawno-społeczne aspekty życia człowieka / red.: Agnieszka Pytka, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017.- 237 s.- ISBN 978-83-65598-83-7 [MNiSW: 5]
35 Przegląd wybranych zagadnień dotyczących zdrowia człowieka / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015.- 181 s.- ISBN 978-83-65272-07-2
36 Przegląd wybranych zagadnień z zakresu przemysłu spożywczego / red.: Mirosław Szala, Kinga Kropiwiec.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016.- 266 s.- ISBN 978-83-65598-19-6
37 Rola zarządzania, marketingu i ekonomii we współczesnych przedsiębiorstwach = The role of management, marketing and economy in modern companies / red.: Mirosław Szala, Kinga Kropiwiec, Kamil Maciąg.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 112 s.- ISBN 978-83-7947-042-6
38 Rośliny – przegląd wybranych zagadnień / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016.- 334 s.- ISBN 978-83-65598-13-4
39 Rośliny : fizjologia, uprawa i ich interdyscyplinarne wykorzystanie / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015.- 278 s.- ISBN 978-83-65272-12-6
40 TYGIEL 2011 - czyli jak rozwijać naukę? / pod. red.: Kamila Maciąga, Mirosława Szali.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.- 327 s.- ISBN 978-83-62596-43-0
41 TYGIEL 2012 – czyli jak rozwijać naukę? = THE CRUCIBLE 2012 – how to develop a science? / red.: Kamil Maciąg, Mirosław Szala.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 191 s.- ISBN 978-83-63569-06-8
42 Wpływ wybranych zabiegów technologicznych na trwałość użytkową układów metal-ceramika stosowanych w protetyce stomatologicznej / Mariusz Walczak.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 184 s.- ISBN 978-83-7947-085-3
43 Współpraca szkoły wyższej z przemysłem regionalnym / red. Tadeusz Hejwowski.- Zamość : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011.- 123 s.- ISBN 978-83-61893-40-0
44 Wybrane zagadnienia z budowy i eksploatacji maszyn = Selected issues from machine building and exploitation / red.: Leszek Gardyński, Mirosław Szala.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 109 s.- ISBN 978-83-63569-85-3
45 Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej = Selected issues from materials engineering / red. Mirosław Szala.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 122 s.- ISBN 978-83-63569-65-5
46 Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i energii odnawialnej / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o., 2016.- 284 s.- ISBN 978-83-65598-16-5
47 Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering / red.: Mariusz Walczak, Mirosław Szala.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 126 s.- ISBN 978-83-7947-017-4