Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
14
Lista B
Status:
Warianty tytułu:
Koncepcja sterowanie procesem technologicznym z wykorzystaniem rozproszonego systemu tomografii przemysłowejiem rozproszonego systemu tomografii przemys ł owej
Autorzy: Rymarczyk Tomasz, Niderla Konrad, Kozłowski Edward, Kłosowski Grzegorz, Tchórzewski Paweł
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2018
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 12
Wolumen/Tom: 94
Strony: 166 - 169
Web of Science® Times Cited: 2
Scopus® Cytowania: 2
Bazy: Web of Science | Scopus | BazTech
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 1 grudnia 2018
Abstrakty: polski | angielski
W artykule przedstawiono ideę systemu umożliwiającego efektywną kontrolę procesów produkcyjnych. Wysoki poziom automatyzacji i kontroli procesów produkcyjnych odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu wysokiego poziomu konkurencyjności każdego przedsiębiorstwa. Proponowana koncepcja systemu składa się z sieci rozproszonych czujników, które umożliwiają pomiar wielu parametrów procesu, zasobów produkcyjnych i stanu parku maszynowego. Opisany system sterowania wykorzystuje zarówno komunikację przewodową, jak i bezprzewodową. Zaimplementowane systemy komunikacyjne umożliwią pozyskiwanie danych z różnych czujników i z innych podsystemów zainstalowanych w przedsiębiorstwach, a także uzyskiwanie danych z nowo opracowanych systemów i czujników używanych do pomiaru wszystkich typów procesów, począwszy od przygotowania produkcji aż do produktu końcowego. Opisane rozwiązanie obejmuje wykorzystanie czujników tomografii procesowej w oparciu o tomografię elektryczną. Przeprowadzone badania dowodzą, że zastosowanie metod tomograficznych umożliwia efektywne zarządzanie inteligentną strukturą firmy w zakresie sterowania procesami produkcyjnymi.
The article presents the idea of a system enabling effective control of production processes. A high level of automation and control of production processes plays a key role in maintaining a high level of competitiveness of each enterprise. The proposed system concept consists of a network of distributed sensors that enable the measurement of many process parameters, manufacturing resources and the state of the machine park. The described control system uses both wired and wireless communication. The implemented communication systems will enable obtaining data from various sensors and other subsystems installed in enterprises, as well as obtaining data from new systems and sensors used to measure all types of processes, from production set-up to the final product. The described solution includes the use of process tomography sensors based on electrical tomography. The conducted research shows that the use of tomographic methods enables effective management of the intelligent structure of companies in the scope of manufacturing processes control.