Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Lista 2021
Status:
Warianty tytułu:
Technologie informacyjno-komunikacyjne w oceniei prognozowaniu wpływu czynników środowiskowych na zdrowie ludzi
Autorzy: Boyko Oksana, Dorosh Nataliya, Yermakova Irena, Dorosh Oleh, Grądz Żaklin
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2020
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 3
Wolumen/Tom: 10
Strony: 22 - 25
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 września 2020
Abstrakty: angielski | polski
An innovative concept and the structural organization of a modular system for long - term monitoring, analysis and correction of integrated health indicators of different groups of the population taking into account the impact of environm ental factors and extreme conditions is described. The main elements of the system are a module for measuring physiological indicators that characterize the state of human health, a sen sor module for selection and registration of environmental indicators, a data transmission module, a database, a module for comprehensive analysis of indicators, a forecasting module, a set of mathematical models, a module for results displaying. Methods of mathematical modelling and statistics were used to predict health sta te. The mobile application that allows to assign and take into account changes in environmental performance during physical activ ity, e.g. training weather conditions, such as temperature, relative humidity and wind speed, as well as the distance and durat ion of running, is developed. The results can be obtained numerically and graphically on the smartphone screen. The proposed system allows to predict the functional state of person in different environmental conditions. It will allow the user to make the r ight decision about the duration and intensity of physical activity in certain environmental conditions and choose the appropriate level of physical activity.
W artykule z ostała opisana nowatorska koncepcja i strukturalna organizacja modułowego systemu do długoterminowego mon itorowania, analizy i korekty zintegrowanych wskaźników zdrowotnych różnych grup ludności z uwzględnieniem wpływu czynników środowiskowyc h i warunków ekstremalnych. Głównymi elementami systemu są : moduł do pomiaru wskaźników fizjologicznych charakteryzując ych stan zdrowia człowieka, moduł czujników do selekcji i rejestracji wskaźników środowiskowych, moduł transmisji danych, baza danych, moduł do kompleksowej an alizy wskaźników, moduł do prognozowania , zestaw modeli matematycznych, moduł do wyświetlania wyn ików. Do przewidywania stanu zdrowia wykorzystano metody modelowania matematycznego i statystyki. Aplikacja mobilna umożliwiająca przypisywanie i uwzględnianie zmian efektywności środowiskowej podczas aktywności fizycznej, np. opracowywane są warunki pogodowe podczas, których odbywa się trening , takie jak temperatura, wilgotność względna i prędkość wiatru, a także dystans i czas trwania biegu. Wyniki można uzyskać numerycznie i graficznie na ekranie smartfona. Za proponowany system pozwala przewidzieć stan funkcjonalny człowieka w różnych warunkach środowiskowych. Pozwoli użytkownikowi na podjęcie właściwej decyzji co do czasu trwania i intensywności aktywności fizycznej w określonych warunkach środowiskowych oraz na wybór odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej.