Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

MNiSW
20
Lista 2021
Status:
Autorzy: Grądz Żaklin
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2020
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 3
Wolumen/Tom: 10
Strony: 52 - 55
Efekt badań statutowych NIE
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Witryna wydawcy
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 30 września 2020
Abstrakty: angielski | polski
The complexity of changes occurring in the flame during the combustion process has a direct influence on the quantity and qua lity of the combustion products. The presented measurement data pertaining to the changes in flame luminosity were recorded using a specialized monitoring system. These signals from the combustion of such fuels as pulverized coal and mazout were recorded with high sampling rate. The paper presented the analysis of changes in flame luminosity fo r different fuels using continuous and discrete wavelet transform. The main aim of the studies was to determine the scale values, which enable differentiating between the type of combusted fuel. The results of studies were pres ented in the form of scalograms .
Złożoność zmian zachodzących w płomieniu w trakcie procesu spalania różnych paliw ma bezpośredni wpływ na ilość i jakość powstałych produktów spalania. Przedstawione w pracy da ne pomiarowe zmian intensywności świecenia płomienia zostały zarejestrowane przy użyciu specjalistycznego systemu monitorującego. Sygnały te , dla procesu spalania , zostały zarejestrowane z wysoką częstotliwością próbkowania. W artykule przedstawiono analiz ę zmian intensywności świecenia płomienia dla różnych paliw przy zastosowaniu ciągłego i dyskretnego przekształcenia falkowego. Podstawowym celem badań było określenie wartości skali, na podstawie których możliwe będzie rozróżnienie rodzaju spalanego paliw a. Wyniki badań zostały zaprezentowane w postaci skalogramów.