Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Książki z 2022 (2)

1. Applied Sciences Systems Engineering: Availability and Reliability / eds.: Katarzyna Antosz, José Machado, Dariusz Mazurkiewicz, Dario Antonelli, Filomena Soares.- Wyd. Repr..- Basel : MDPI, 2022.- 308 s.- ISBN 978-3-0365-3623-1, .- ISBN 978-3-0365-3624-8
2. Tribology of Machine Elements - Fundamentals and Applications / ed. Giuseppe Pintaude, co-eds. Tiago Cousseau, Anna Rudawska.- Londom : IntechOpen, 2022.- 282 s.- ISBN 978-1-83969-893-4, .- ISBN 978-1-83969-895-8 [MNiSW: 5]

Książki z 2020 (5)

1. Automatyzacja montażu : workbook / Anna Rudawska.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 48 s
2. Możliwość podwyższania wytrzymałości połączeń klejowych blach ze stopu aluminium w aspekcie modyfikacji klejów epoksydowych / Izabela Miturska, Anna Rudawska.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 112 s.- ISBN 978-83-7947-445-5 [MNiSW: 80]
3. Odkształcenia elementów cienkościennych po frezowaniu / Magdalena Zawada-Michałowska, Józef Kuczmaszewski.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 168 s.- ISBN 978-83-7947-439-4 [MNiSW: 80]
4. Struktura geometryczna powierzchni po obróbce frezowaniem kompozytów polimerowych / Krzysztof Ciecieląg, Kazimierz Zaleski, Krzysztof Kęcik.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 172 s.- ISBN 978-83-7947-430-1 [MNiSW: 80]
5. Wpływ warunków nagniatania na właściwości warstwy wierzchniej przedmiotów wycinanych laserem / Agnieszka Skoczylas, Kazimierz Zaleski.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 176 s.- ISBN 978-83-7947-440-0 [MNiSW: 80]

Książki z 2019 (3)

1. Adhesives and Adhesive Joints in Industry Applications / ed. by Anna Rudawska.- London : IntechOpen, 2019.- 136 s.- ISBN 978-1-78984-898-4, .- ISBN 978-1-78984-899-1 [MNiSW: 5]
2. Surface Treatment in Bonding Technology / Anna Rudawska.- London ; San Diego : Academic Press, 2019.- 284 s.- ISBN 978-0-12-817010-6 [MNiSW: 200]
3. Wpływ ciepła na właściwości połączeń klejowych / Jakub Szabelski, Jacek Domińczuk, Józef Kuczmaszewski.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 131 s.- ISBN 978-83-7947-383-0 [MNiSW: 80]

Książki z 2018 (9)

1. Abrasive technology : characteristics and applications / ed. by Anna Rudawska.- Londyn : IntechOpen, 2018.- 202 s.- ISBN 978-1-78984-193-0 [MNiSW: 5]
2. Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej wybranych materiałów konstrukcyjnych po ozonowaniu / Mariusz Kłonica, Józef Kuczmaszewski.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 149 s.- ISBN 978-83-7947-348-9 [MNiSW: 80]
3. Experimental methods of error identification in CNC machine tool operation / Jerzy Józwik.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 211 s.- ISBN 978-83-7947-312-0 [MNiSW: 80]
6. Logistyka w jednostkach administracyjnych / Arkadiusz Gola, Anna Rudawska.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 132 s.- ISBN 978-83-7947-319-9 [MNiSW: 120]
7. Logistyka w jednostkach gospodarczych / Anna Rudawska, Arkadiusz Gola.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 134 s.- ISBN 978-83-7947-318-2 [MNiSW: 80]
8. Metrologia warstwy wierzchniej / Kazimierz Zaleski, Jakub Matuszak, Radosław Zaleski.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 145 s.- ISBN 978-83-7947-345-8
9. Technologia nagniatania dynamicznego / Kazimierz Zaleski.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 186 s.- ISBN 978-83-7947-346-5 [MNiSW: 80]

Książki z 2017 (4)

2. Nowoczesne materiały i technologie w technikach wytwarzania : monografia / pod. red. Tomasza Jachowicza, Mariusza Kłonicy.- Lublin : Perfekta info Renata Markisz, 2017.- 152 s.- ISBN 978-83-63657-89-5 [MNiSW: 5]
3. Obróbka gładkościowa i umacniająca : ćwiczenia laboratoryjne / Kazimierz Zaleski, Agnieszka Skoczylas, Stanisław Bławucki.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 137 s.- ISBN 978-83-7947-294-9
4. Przygotowanie powierzchni do klejenia wybranych materiałów konstrukcyjnych / Anna Rudawska.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2017.- 196 s.- ISBN 978-83-7947-247-5 [MNiSW: 80]

Książki z 2016 (7)

1. Adhesives : applications and properties / ed. by Anna Rudawska.- [B.m] : InTech, 2016.- 396 s.- ISBN 978-953-51-2784-0
2. Inspirations for innovation: the causes and effects of progress in production engineering / eds.: Dariusz Mazurkiewicz, Anna Rudawska.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2016.- 171 s.- ISBN 978-83-7947-192-8
3. Logistyka procesów produkcji / Anna Rudawska.- Warszawa : Wydanictwa Komunikacji i Łączności, 2016.- 167 s.- ISBN 978-83-206-1965-2
4. Oprzyrządowanie w technologii klejenia / Anna Rudawska.- Lublin : Poliechnika Lubelska, 2016.- 139 s.- ISBN 978-83-7947-176-8
5. Podstawy obróbki ubytkowej / Kazimierz Zaleski, Jakub Matuszak.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2016.- 187 s.- ISBN 978-83-7947-224-6
6. Usuwanie zadziorów po frezowaniu stopów aluminium i magnezu / Jakub Matuszak, Kazimierz Zaleski.- Lublin : Politechika Lubelska, 2016.- 147 s.- ISBN 978-83-7947-229-1
7. Wybrane problemy badawcze robotów przemysłowych / Jerzy Józwik, Dawid Ostrowski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2016.- 169 s.- ISBN 978-83-7947-235-2

Książki z 2015 (4)

1. Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing: research problems / ed. by Tomasz Jachowicz, Mariusz Kłonica.- Lublin : Perfekta info Renata Markisz, 2015.- 156 s.- ISBN 978-83-63657-55-0
3. Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze : monografia / red. nauk. Tomasz Jachowicz, Mariusz Kłonica.- Lublin : Perfekta info Renata Markisz, 2015.- 226 s.- ISBN 978-83-63657-56-7
4. Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu / red.: Józef Kuczmaszewski, Kazimierz Zaleski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.- 311 s.- ISBN 978-83-7947-146-1

Książki z 2014 (2)

1. Błędy obróbki skrawaniem i ich prognozowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Jerzy Józwik, Jerzy Lipski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 219 s.- ISBN 978-83-7947-016-7
2. Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego do 2020 roku / Ryszard Boguszewski, Dariusz Mazurkiewicz, Korneliusz Pylak.- Lublin : Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2014.- 67 s

Książki z 2013 (4)

1. Computer aided designing, engineering, manufacturing and data analysis : selected problems / red.: Tomasz Jachowicz, Mariusz Kłonica.- Lublin : Perfekta info Renata Markisz, 2013.- 176 s.- ISBN 978-83-63657-15-4
2. Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe / pod red.: Anny Rudawskiej, Tomasza Jachowicza, Mariusza Kłonicy.- Lublin : Perfekta info, 2013.- 243 s.- ISBN 978-83-63657-09-3
3. Spajalnictwo / Jerzy Józwik, Paweł Lonkwic, Kamil Szydło.- Chełm : PWSZ, 2013.- 150 s.- ISBN 978-83-61149-14-9
4. Wybrane zagadnienia konstytuowania połączeń adhezyjnych jednorodnych i hybrydowych / Anna Rudawska.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 181 s.- ISBN 978-83-63569-26-6

Książki z 2012 (1)

1. Diagnoza lubelskiego rynku innowacji – synteza ekspertyz na potrzeby RSI 2020 / Dariusz Mazurkiewicz.- Lublin : Urząd Marszałkowski, 2012.- 105 s.- ISBN XXX-XX-XXXXX-XX-X

Książki z 2011 (1)

1. Studium wybranych aspektów diagnostyki eksploatacyjnej transportu taśmowego / Dariusz Mazurkiewicz.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.- 137 s.- ISBN 978-83-62596-18-8

Książki z 2010 (1)

1. Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów : monografia / [aut. Agnieszka Skoczylas et al.]. ; pod red. Józefa Jonaka.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2010.- 156 s.- ISBN 978-83-62025-07-7

Książki z 2009 (2)

1. Advanced technologies in production engineering / ed. by Jerzy Józwik.- Lublin : Societas Scientiarum Lublinensis, 2009.- 147 s.- ISBN 978-83-87833-88-6
2. Zagadnienia teoretyczno-eksperymentalne w przemyśle maszynowym / pod red. Mariusza Kłonicy.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2009.- 282 s.- ISBN 978-83-87833-89-3

Książki z 2007 (1)

1. Techniki wytwarzania w budowie maszyn : aktualne zagadnienia badawcze : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Józwika, Anny Rudawskiej, Huberta Dębskiego, Tomasza Jachowicza, Jarosława Bartnickiego.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2007.- 340 s.- ISBN 978-83-87833-73-2

Książki z 2005 (1)

1. Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn / pod red. Jerzy Józwik.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2005.- 247 s.- ISBN 83-87833-59-2

Książki z 2004 (1)

1. Lubelski rynek innowacji / Zbigniew Pastuszak, Ryszard Boguszewski, Dariusz Mazurkiewicz.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2004.- 125 s.- ISBN 83-89246-97-X

Książki z 2003 (1)

1. 50 lat Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej / [oprac.]: A. Niewczas, R. Sikora, K. Szabelski, A. Weroński, W. Weroński, K. Wituszyński, S. Płaska, J. Kuczmaszewski, M. Opielak, L. Koczan, P.Tarkowski, Antoni Świć, H. Celoch, M. Żochowska, M. Hasiak, M. Włodarczyk, K. Zaleski, T. Kusz ; red. nauk. Andrzej Niewczas, Wiesław Weroński.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003.- 274 s.- ISBN 83-89-24695-3

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oab@pollub.pl