Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Projekty wynalazcze z 2021 (13)

1. Beton o wysokiej wytrzymałości z odpadem ciekłokrystalicznym / Politechnika Lubelska ; twórca: Danuta Barnat-Hunek, Jacek Góra, Małgorzata Franus, Leszek Kazimierz Horeglad. - Nr patentu B1 236691 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 429309 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2021, nr 3, s. 10. - URL [MNiSW: 75]
2. Komora pieca / Politechnika Lubelska ; Wit-Rusiecki Albin Michał ; twórca: Przemysław Golewski, Albin Michał Wit-Rusiecki. - Nr zgłoszenia patentowego A1 436542 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2021, nr 12, s. 41. - URL
3. Połączenie klejowo-taśmowe oraz sposób jego wykonania / Politechnika Lubelska ; twórca: Przemysław Golewski. - Nr zgłoszenia patentowego A1 435495 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2021, nr 20, s. 11. - URL [MNiSW: brak określonych dyscyplin]
4. Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku dwuskładnikowego / Politechnika Lubelska ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Uniwersytet Warszawski ; twórca: Wojciech Franus, Agnieszka Woszuk, Tomasz Bajda, Monika Anna Mierzwa-Hersztek, Łukasz Drewniak, Łukasz Dziewit. - Nr patentu B1 237069 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 433573 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2021, nr 5, s. 11. - URL [MNiSW: 75]
5. Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dwuskładnikowego dodatku / Politechnika Lubelska ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Uniwersytet Warszawski ; twórca: Wojciech Franus, Agnieszka Woszuk, Tomasz Bajda, Monika Anna Mierzwa-Hersztek, Łukasz Drewniak, Łukasz Dziewit. - Nr patentu B1 237068 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 433572 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2021, nr 5, s. 11. - URL [MNiSW: 75]
6. Sposób wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem biopolimeru / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Szymon Malinowski, Michał Wróbel, Lidia Bandura. - Nr patentu B1 238474 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 433291 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2021, nr 22, s. 8. - URL [MNiSW: 75]
7. Sposób wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem dodatku mineralnego / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Michał Wróbel. - Nr patentu B1 237669 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 433578 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2021, nr 10, s. 9. - URL [MNiSW: 75]
8. Sposób wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem dwuskładnikowego mineralnego dodatku / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Michał Wróbel. - Nr patentu B1 237670 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 433579 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2021, nr 10, s. 9. - URL [MNiSW: 75]
9. Sposób wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej z zastosowaniem związku organicznego / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Szymon Malinowski, Michał Wróbel, Lidia Bandura. - Nr patentu B1 238473 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 433290 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2021, nr 22, s. 8. - URL [MNiSW: 75]
10. Sposób wytwarzania powłoki funkcyjnej i powłoka funkcyjna wykonana na podłożu epoksydowego kompozytu włóknistego / Politechnika Lubelska, WIT-RUSIECKI ALBIN MICHAŁ ; twórca: Przemysław Golewski, Albin Michał Wit-Rusiecki. - Nr zgłoszenia patentowego A1 435718 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2021, nr 16, s. 13. - URL [MNiSW: brak określonych dyscyplin]
11. Sposób wytwarzania środka wielofunkcyjnego, szczególnie do spieniania asfaltów oraz środek wielofunkcyjny / Politechnika Lubelska ; Błażejowski Krzysztof ; Berg Paweł ; Zając Magdalena ; twórca: Krzysztof Błażejewski, Paweł Berg, Magdalena Zając, Wojciech Franus, Agnieszka Woszuk. - Nr zgłoszenia patentowego A1 430933 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2021, nr 5, s. 10. - URL
12. Sposób wytwarzania zaczynów cementowych o zmniejszonym skurczu i zaczyn cementowy o zmniejszonym skurczu / Politechnika Lubelska ; twórca: Rafał Panek, Maciej Szeląg, Wojciech Franus. - Nr patentu B1 236532 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 429005 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2021, nr 2, s. 10. - URL [MNiSW: 75]
13. Zestaw narzędzi i sposób wytwarzania rury kompozytowej z zewnętrzną powłoką funkcyjną / Politechnika Lubelska ; twórca: Przemysław Golewski. - Nr zgłoszenia patentowego A1 436484 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2021, nr 20, s. 15. - URL [MNiSW: brak określonych dyscyplin]

Projekty wynalazcze z 2020 (20)

1. Reaktor do syntezy zeolitów, zwłaszcza z popiołów lotnych / Politechnika Lubelska ; BIKO-SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ; twórca: Wojciech Franus, Tomasz Bień. - Nr zgłoszenia patentowego A1 430401 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2020, nr 3, s. 21. - URL
2. Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku dwuskładnikowego / Politechnika Lubelska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Warszawski ; twórca: Wojciech Franus, Agnieszka Woszuk, Tomasz Bajda, Monika Anna Mierzwa-Hersztek, Łukasz Drewniak, Łukasz Dziewit. - Nr zgłoszenia patentowego A1 433573 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2020, nr 19, s. 29. - URL
4. Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku mineralnego / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. - Nr zgłoszenia patentowego A1 433574 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2020, nr 21, s. 32. - URL
5. Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dwuskładnikowego dodatku / Politechnika Lubelska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Warszawski ; twórca: Wojciech Franus, Agnieszka Woszuk, Tomasz Bajda, Monika Anna Mierzwa-Hersztek, Łukasz Drewniak, Łukasz Dziewit. - Nr zgłoszenia patentowego A1 433572 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2020, nr 19, s. 45. - URL
7. Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem mineralnego dodatku / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. - Nr zgłoszenia patentowego A1 433575 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2020, nr 21, s. 32. - URL
8. Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Michał Wróbel. - Nr patentu B1 235884 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 429521 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 17, s. 9. - URL [MNiSW: 75]
9. Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. - Nr patentu B1 235885 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 429522 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 17, s. 9. - URL [MNiSW: 75]
10. Sposób wytwarzania betonu asfaltowego i beton asfaltowy / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Paweł Gąsiorek. - Nr patentu B1 235091 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 426039 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 5, s. 12. - URL [MNiSW: 75]
11. Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego i kruszywo lekkie / Politechnika Lubelska ; twórca: Małgorzata Franus, Rafał Panek, Wojciech Franus, Jarosław Madej. - Nr patentu B1 234362 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 428912 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 2, s. 11. - URL [MNiSW: 75]
12. Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego z osadów ściekowych i kruszywo lekkie / Politechnika Lubelska ; twórca: Małgorzata Franus, Danuta Barnat-Hunek, Agnieszka Woszuk. - Nr patentu B1 234122 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 428909 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 1, s. 16. - URL [MNiSW: 75]
13. Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego z popiołów lotnych i kruszywo lekkie / Politechnika Lubelska ; twórca: Małgorzata Franus, Rafał Panek, Wojciech Franus, Jarosław Madej. - Nr patentu B1 234361 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 428910 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 2, s. 11. - URL [MNiSW: 75]
14. Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego ze zużytych sorbentów i kruszywo lekkie / Politechnika Lubelska ; twórca: Małgorzata Franus, Rafał Panek, Wojciech Franus, Lidia Bandura. - Nr patentu B1 234123 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 428911 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 1, s. 15. - URL [MNiSW: 75]
19. Urządzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego / Politechnika Lubelska, Bitum Logistic Spółka z o.o. ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Paweł Gąsiorek, Janusz Siwek. - Nr patentu B1 234403 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 429478 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2020, nr 2, s. 15. - URL [MNiSW: 75]
20. Zaprawa gumowo-asfaltowo-cementowa do mieszanek mineralnych / Politechnika Lubelska ; twórca: Jerzy Kukiełka. - Nr zgłoszenia patentowego A1 433017 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2020, nr 26, s. 32. - URL

Projekty wynalazcze z 2019 (15)

1. Beton o wysokiej wytrzymałości z odpadem ciekłokrystalicznym / Politechnika Lubelska ; PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Spółka Akcyjna, Biała Podlaska ; twórca: Danuta Barnat-Hunek, Jacek Góra, Małgorzata Franus, Leszek Kazimierz Horeglad. - Nr zgłoszenia patentowego A1 429309 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 16, s. 18
2. Mieszanka betonu asfaltowo‑cementowego do podbudów nawierzchni asfaltowych / Politechnika Lubelska ; twórca: Jerzy Kukiełka, Jan Kukiełka. - Nr patentu B1 231460 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 412072 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2019, nr 2, s. 272 [MNiSW: 75]
3. Płyta prefabrykowana elewacyjno-izolacyjna / Kulupa Jacek Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych TERRAZZO mgr inż. Jacek Kulupa ; twórca: Jacek Kulupa, Przemysław Brzyski, Danuta Barnat-Hunek. - Nr zgłoszenia patentowego A1 428241 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 25, s. 18
4. Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu / Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Michał Wróbel ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Michał Wróbel. - Nr zgłoszenia patentowego A1 429521 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 18, s. 15
5. Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu / Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. - Nr zgłoszenia patentowego A1 429522 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 18, s. 15
6. Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Michał Wróbel. - Nr zgłoszenia patentowego A1 429521 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 18, s. 15
7. Sposób spieniania lepiszcza asfaltowego z użyciem zeolitu / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. - Nr zgłoszenia patentowego A1 429522 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 18, s. 15
14. Stanowisko do badania siły działającej na stojak rusztowania / Politechnika Lubelska ; twórca: Aleksander Robak, Michał Pieńko. - Nr patentu B1 232389 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 420473 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2019, nr 6, s. 1664 [MNiSW: 75]
15. Urządzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego / Politechnika Lubelska ; Bitum Logistic Spółka z o.o. ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Paweł Gąsiorek, Janusz Siwek. - Nr zgłoszenia patentowego A1 429478 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2019, nr 17, s. 27

Projekty wynalazcze z 2018 (13)

1. Mieszanka do podbudów nawierzchni asfaltowych / Politechnika Lubelska ; twórca: Jerzy Kukiełka. - Nr patentu B1 229275 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 410929 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2018, nr 6, s. 1948 [MNiSW: 30]
2. Most - przejście dolne dla zwierząt / Politechnika Lubelska ; twórca: Sławomir Karaś. - Nr patentu B1 228979 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 416618 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2018, nr 5, s. 1613 [MNiSW: 30]
4. Sposób osadzania bioaktywnych powłok wielofunkcyjnych / Politechnika Lubelska ; twórca: Justyna Jaroszyńska-Wolińska, Anthony Herbert, Jerzy Rogalski, Szymon Malinowski. - Nr patentu B1 230529 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 421256 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2018, nr 11, s. 4004 [MNiSW: 30]
6. Sposób spieniania asfaltu / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Lidia Bandura. - Nr zgłoszenia patentowego A1 423255 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2018, nr 6, s. 32
7. Sposób spieniania asfaltu / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Rafał Panek, Adam Zofka. - Nr zgłoszenia patentowego A1 423256 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2018, nr 6, s. 32
8. Sposób spieniania asfaltu / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Lidia Bandura. - Nr patentu B1 230907 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 423255 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2018, nr 12, s. 4367 [MNiSW: 30]
9. Sposób spieniania asfaltu / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Rafał Panek, Adam Zofka. - Nr patentu B1 230908 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 423256 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2018, nr 12, s. 4368 [MNiSW: 30]
10. Sposób wytwarzania betonu asfaltowego i beton asfaltowy / Politechnika Lubelska ; Bitum Logistic Spółka z o. o. ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus, Paweł Gąsiorek, Krzysztof Błażejewski. - Nr zgłoszenia patentowego A1 426039 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2018, nr 24, s. 20
11. Układ i sposób zasilania grzejnika centralnego ogrzewania oraz grzejnik dla tego układu / Politechnika Lubelska ; twórca: Antoni Jakóbczak, Alicja Siuta-Olcha. - Nr patentu B1 229888 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 417597 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2018, nr 9, s. 3355 [MNiSW: 30]
12. Układ i sposób zasilania grzejników centralnego ogrzewania / Politechnika Lubelska ; twórca: Antoni Jakóbczak, Alicja Siuta-Olcha. - Nr patentu B1 229889 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 417601 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2018, nr 9, s. 3355 [MNiSW: 30]
13. Układ rozdzielaczowej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych / Politechnika Lubelska ; twórca: Antoni Jakóbczak, Alicja Siuta-Olcha. - Nr patentu B1 229957 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 417602 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2018, nr 9, s. 3355 [MNiSW: 30]

Projekty wynalazcze z 2017 (11)

1. Beton o ultra wysokiej wytrzymałości odporny na korozję / Politechnika Lubelska ; twórca: Piotr Smarzewski, Danuta Barnat-Hunek. - Nr zgłoszenia patentowego A1 416800 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2017, nr 22, s. 18
2. Most - przejście dolne dla zwierząt / Politechnika Lubelska ; twórca: Sławomir Karaś. - Nr zgłoszenia patentowego A1 416618 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2017, nr 20, s. 25
3. Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. - Nr patentu B1 226802 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 416991 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2017, nr 9, s. 2954. - URL [MNiSW: 30]
4. Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych / Politechnika Lubelska ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. - Nr patentu B1 226803 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 416992 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2017, nr 9, s. 2954. - URL [MNiSW: 30]
5. Sposób wytwarzania zeolitów / Politechnika Lubelska ; twórca: Wojciech Franus. - Nr patentu B1 224734 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 396908 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2017, nr 1, s. 11. - URL [MNiSW: 30]
6. Stanowisko do badania siły działającej na stojak rusztowania / Politechnika Lubelska ; twórca: Aleksander Robak, Michał Pieńko. - Nr zgłoszenia patentowego A1 420473 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2017, nr 24, s. 36
7. Uchwyt do mocowania próbek do dwuosiowego rozciągania na maszynach jednoosiowych / Politechnika Lubelska ; twórca: Marcin Kneć, Przemysław Golewski. - Nr patentu B1 225039 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 405903 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2017, nr 2, s. 244. - URL [MNiSW: 30]
8. Uchwyt do rozciągania cylindrycznych próbek / Politechnika Lubelska ; twórca: Przemysław Golewski, Marcin Kneć. - Nr patentu B1 225801 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 405900 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2017, nr 5, s. 1218. - URL [MNiSW: 30]
10. Układ i sposób zasilania grzejników centralnego ogrzewania / Politechnika Lubelska ; twórca: Antoni Jakóbczak, Alicja Siuta-Olcha. - Nr zgłoszenia patentowego A1 417601 // Biuletyn Urzędu Patentowego : Wynalazki i Wzory użytkowe, 2017, nr 7, s. 43

Projekty wynalazcze z 2016 (12)

1. Beton lekki / Politechnika Lubelska ; twórca: Piotr Smarzewski, Danuta Barnat-Hunek. - Nr zgłoszenia patentowego A1 408946 // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2016, nr 3, s. 13
3. Mieszanka do podbudów nawierzchni asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 410929] / Jerzy Kukiełka ; twórca: Jerzy Kukiełka. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2016, nr 15, s. 26
4. Mieszanka kompozytowa do nawierzchni drogowych [Patent nr (11) 221579 (21) 400999] / Jerzy Kukiełka, Jan Kukiełka ; twórca: Jerzy Kukiełka, Jan Kukiełka. - Nr patentu ; Nr zgłoszenia patentowego // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2016, nr 4, s. 899 [MNiSW: 30]
5. Skrzyżowania sąsiadujące ulic równorzędnych / Politechnika Lubelska ; twórca: Antoni Jakóbczak, Jerzy Kukiełka. - Nr patentu B1 221004 ; Nr zgłoszenia patentowego A1 394273 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2016, nr 2, s. 286 [MNiSW: 30]
6. Sposób naprawy pęknięć nawierzchni asfaltowych [Patent nr (11) 223725 (21) 400998] / Jerzy Kukiełka, Jan Kukiełka ; twórca: Jerzy Kukiełka, Jan Kukiełka. - Nr patentu ; Nr zgłoszenia patentowego // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2016, nr 10, s. 2792 [MNiSW: 30]
7. Sposób wytwarzania betonu komórkowego [Zgłoszenie nr (21) 411218] / Tomasz Sadowski, Daniel Pietras ; twórca: Tomasz Sadowski, Daniel Pietras. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2016, nr 10, s. 22
8. Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 416991] / Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2016, nr 25, s. 23
9. Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 416992] / Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus ; twórca: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2016, nr 25, s. 24
10. Stanowisko do badania odkształceń elementów poziomych obciążonych równomiernie [Patent nr (11) 222699 (21) 410025] / Michał Pieńko, Aleksander Robak ; twórca: Michał Pieńko, Aleksander Robak. - Nr patentu ; Nr zgłoszenia patentowego // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2016, nr 8, s. 2221 [MNiSW: 30]
11. Tynk renowacyjny [ Zgłoszenie nr (21) 410436 ] / Danuta Barnat-Hunek, Beata Klimek, Wojciech Franus ; twórca: Danuta Barnat-Hunek, Beata Klimek, Wojciech Franus. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2016, nr 13, s. 20
12. Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Patent nr (11) 223460 (21) 404402] / Grzegorz Golewski ; twórca: Grzegorz Golewski. - Nr patentu ; Nr zgłoszenia patentowego // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2016, nr 10, s. 2806 [MNiSW: 30]

Projekty wynalazcze z 2015 (6)

1. Ściana oporowa sprężona / Politechnika Lubelska ; twórca: Antoni Jakóbczak, Krzysztof Łukasik. - Nr patentu A1 396274 ; Nr zgłoszenia patentowego B1 219956 // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2015, nr 8, s. 1794 [MNiSW: 25]
2. Stanowisko do badania odkształceń elementów poziomych obciążonych równomiernie [Zgłoszenie nr (21) 410025] / Michał Pieńko, Aleksander Robak ; twórca: Michał Pieńko, Aleksander Robak. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2015, nr 16, s. 34 [MNiSW: 2]
3. Uchwyt do mocowania próbek do dwuosiowego rozciągania na maszynach jednoosiowych [Zgłoszenie nr (21) 405903] / Przemysław Golewski, Marcin Kneć ; twórca: Przemysław Golewski, Marcin Kneć. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2015, nr 10, s. 11 [MNiSW: 2]
4. Uchwyt do rozciągania cylindrycznych próbek [Zgłoszenie nr (21) 405900] / Przemysław Golewski, Marcin Kneć ; twórca: Przemysław Golewski, Marcin Kneć. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2015, nr 10, s. 39 [MNiSW: 2]
5. Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Patent nr (11) 219425 (21) 402121] / Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek ; twórca: Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek. - Nr patentu ; Nr zgłoszenia patentowego // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2015, nr 4, s. 790 [MNiSW: 25]

Projekty wynalazcze z 2014 (6)

1. Beton odporny na działanie wysokich temperatur [patent nr 217367] / Anna Halicka, Marek Świderczuk, Bartosz Zegardło ; twórca: Anna Halicka, Marek Świderczuk, Bartosz Zegardło. - Nr patentu ; Nr zgłoszenia patentowego // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2014, nr 7, s. 1686 [MNiSW: 25]
2. Filtr hybrydowy zanieczyszczeń dielektrycznych [Nr zgłoszenia 402120] / Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek ; twórca: Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2014, nr 13, s. 13 [MNiSW: 2]
3. Mieszanka kompozytowa do nawierzchni drogowych [Nr zgłoszenia 400999] / Jerzy Kukiełka, Jan Kukiełka ; twórca: Jerzy Kukiełka, Jan Kukiełka. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2014, nr 8, s. 36 [MNiSW: 2]
4. Sposób naprawy pęknięć nawierzchni asfaltowych [Nr zgłoszenia 400998] / Jerzy Kukiełka, Jan Kukiełka ; twórca: Jerzy Kukiełka, Jan Kukiełka. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2014, nr 8, s. 36 [MNiSW: 2]
5. Sposób wykonywania wzmocnień podłoza gruntowego [Patent nr (11) 218447 (21) 391572] / Jerzy Kukiełka ; twórca: Jerzy Kukiełka. - Nr patentu ; Nr zgłoszenia patentowego // Wiadomości Urzędu Patentowego, 2014, nr 12, s. 3219 [MNiSW: 25]
6. Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Nr zgłoszenie 402121] / Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek ; twórca: Marcin Buczaj, Andrzej Sumorek. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2014, nr 13, s. 36 [MNiSW: 2]

Projekty wynalazcze z 2013 (4)

1. Materiał do wykonywania izolacji cieplnej i elementów konstrukcyjnych w obiektach budowlanych / Stanisław Waldemar Marczuk, Stanisław Fic ; twórca: Stanisław Waldemar Marczuk, Stanisław Fic. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2013, nr 11, s. 21 [MNiSW: 2]
2. Ściana oporowa sprężona / Politechnika Lubelska ; twórca: Antoni Jakóbczak, Krzysztof Łukasik. - Nr zgłoszenia patentowego A1 396274 // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2013, nr 6 (1023), s. 29 [MNiSW: 2]
3. Sposób badania iniekcyjności materiału naprawczego / Jerzy Szerafin ; twórca: Jerzy Szerafin. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2013, nr 10, s. 37 [MNiSW: 2]
4. Sposób wytwarzania zeolitów i urządzenie do wytwarzania zeolitów / Wojciech Franus ; twórca: Wojciech Franus. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2013, nr 10, s. 17 [MNiSW: 2]

Projekty wynalazcze z 2012 (3)

1. Beton odporny na działanie wysokich temperatur / Anna Halicka, Marek Świderczuk, Bartosz Zegardło ; twórca: Anna Halicka, Marek Świderczuk, Bartosz Zegardło. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2012, nr 20 (1011), s. 13 [MNiSW: 2]
2. Skrzyżowania sąsiadujące ulic równorzędnych / Politechnika Lubelska ; twórca: Antoni Jakóbczak, Jerzy Kukiełka. - Nr zgłoszenia patentowego A1 394273 // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2012, nr 20 (1011), s. 19 [MNiSW: 2]
3. Sposób wykonywania wzmocnień podłoża gruntowego / Jerzy Kukiełka ; twórca: Jerzy Kukiełka. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2012, nr 1 (992), s. 25 [MNiSW: 2]

Projekty wynalazcze z 2011 (1)

1. Odwodnienie do balkonu / Anna Ostańska ; twórca: Anna Ostańska. - Nr zgłoszenia patentowego // Biuletyn Urzędu Patentowego, 2011, nr 23 (988), s. 38 [MNiSW: 2]

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oin@pollub.pl