Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Książki z 2023 (3)

1. Modelowanie struktur kompozytowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych w programie Abaqus / Patryk Różyło.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2023.- 147 s.- ISBN 978-83-7947-560-5
3. Zaawansowane projektowanie powierzchniowe w systemie CATIA V5 / Paweł Wysmulski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2023.- 109 s.- ISBN 978-83-7947-561-2

Książki z 2022 (2)

1. Metodyka modelowania powierzchniowego w systemie CATIA V5 / Paweł Wysmulski.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2022.- 115 s.- ISBN 978-83-7947-510-0
2. Obliczenia i symulacje wybranych elementów pojazdów / Aleksander Nieoczym, Kazimierz Drozd.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2022.- 126 s.- ISBN 978-83-7947-509-4

Książki z 2021 (2)

1. Metodyka obliczeń, analiza wad technologicznych i synteza uszkodzeń eksploatacyjnych śrub / Aleksander Nieoczym, Kazimierz Drozd.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2021.- 163 s.- ISBN 978-83-7947-472-1 [MNiSW: 80]
2. Podstawy projektowania powierzchniowego w systemie CATIA V5 / Paweł Wysmulski.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2021.- 103 s.- ISBN 978-83-7947-465-3

Książki z 2020 (7)

3. Kontrola montażu zębatych przekładni stożkowych metodą bezdemontażową / Łukasz Jedliński, Józef Jonak.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 124 s.- ISBN 978-83-7947-427-1 [MNiSW: 80]
5. Metoda elementów skończonych : praktyczne przykłady zagadnień statycznych i dynamicznych w programie Abaqus. Cz. 2 / Patryk Różyło.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 266 s.- ISBN 978-83-7947-397-7
6. Modern Computational Methods and their Applications in Engineering Science / ed. by Katarzyna Falkowicz, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 103 s.- ISBN 978-83-7947-454-7 [MNiSW: 20]
7. Wpływ nieosiowości obciążenia na stateczność ściskanych cienkościennych słupów kompozytowych / Paweł Wysmulski.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 126 s.- ISBN 978-83-7947-406-6 [MNiSW: 80]

Książki z 2019 (2)

1. Application of Computational Methods in Engineering / red.: Mirosław Szala, Katarzyna Falkowicz.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 133 s.- ISBN 978-83-7947-385-4 [MNiSW: 20]
2. Stateczność i stany graniczne ściskanych cienkościennych profili kompozytowych / Patryk Różyło.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 99 s.- ISBN 978-83-7947-362-5 [MNiSW: 80]

Książki z 2017 (2)

1. Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 2 / red. Józef Jonak.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2017.- 133 s.- ISBN 978-83-7947-242-0 [MNiSW: 20]
2. Technik Lubelski (1929-1931) : Czasopismo Stowarzyszenia Techników Województwa Lubelskiego / Konrad Pylak.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 156 s.- ISBN 978-837947-250-5 [MNiSW: 80]

Książki z 2016 (3)

2. Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 1 / red. Józef Jonak.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2016.- 132 s.- ISBN 978-83-7947-202-4
3. Podstawy budowy pojazdów / Zbigniew Kiernicki, Aleksander Nieoczym.- Zamość : Wydawnictwo Officina Simonidis, 2016.- 275 s.- ISBN 978-83-61893-73-8

Książki z 2015 (5)

1. Maszyny i urządzenia transportu bliskiego / Aleksander Nieoczym, František Brumerčík.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2015.- 136 s.- ISBN 978-83-7947-123-2
3. Selected issues of machine design / Hubert Dębski, Jakub Gajewski, Józef Jonak, Grzegorz Ponieważ.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.- 142 s.- ISBN 978-83-7947-129-4
4. Wspomagane komputerowo modelowanie, analiza i projektowanie elementów maszyn i mechanizmów / pod red. Józefa Jonaka.- Lublin : Polichnika Lubelska, 2015.- 155 s.- ISBN 978-83-7947-135-5
5. Wybrane zagadnienia inżynierii produkcji w zastosowaniach medycznych / red.: Robert Karpiński, Jarosław Zubrzycki, Jacek Maksymiuk.- Lublin : Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015.- 283 s.- ISBN 978-83-65272-04-1

Książki z 2014 (1)

1. Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania / Józef Jonak, Aleksander Nieoczym.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 240 s.- ISBN 978-83-7947-022-8

Książki z 2013 (5)

3. Modelowanie matematyczne procesów technicznych / red. Józef Jonak.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 90 s.- ISBN 978-83-63569-71-6
4. Selected aspects of diesel engines start-UPS / Paweł Droździel, Leszek Krzywonos, Stefan Liśćak.- Lublin : Liber Duo, 2013.- 155 s.- ISBN 978-83-64522-04-8
5. Systemy CAD/MES w zastosowaniach praktycznych. Cz. 1 / red. Józef Jonak.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 80 s.- ISBN 978-83-63569-91-4

Książki z 2012 (3)

1. Numeryczne badania skrawania skał anizotropowych dyskiem asymetrycznym / Józef Jonak, Jerzy Podgórski.- Lublin : Politechnka Lubelska, 2012.- 60 s.- ISBN 978-83-63569-00-6
2. System doradczy wspomagający operatora kombajnu chodnikowego / Józef Jonak, Joanna Rogala-Rojek.- Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2012.- 132 s.- ISBN 978-83-60708-64-4
3. Teoretyczno-empiryczne studium modelowania impulsowego wtryskiwacza gazu / Jacek Czarnigowski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 194 s.- ISBN 978-83-63569-09-9

Książki z 2011 (4)

2. Podstawy konstrukcji maszyn : projektowanie napędów mechanicznych / Leszek Kuśmierz, Grzegorz Ponieważ.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.- 87 s.- ISBN 978-83-62596-51-5
3. Podstawy konstrukcji maszyn : wprowadzenie do projektowania przekładni ślimakowych / Jan Banaszek, Józef Jonak.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.- 64 s.- ISBN 978-83-62596-59-1
4. Transport wewnętrzny i zewnętrzny - wybrane problemy / Aleksander Nieoczym.- Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2011.- 186 s.- ISBN 978-83-60617-22-9

Książki z 2010 (3)

1. Aspects of fracture and cutting mechanics of materials : monograph / ed. by Józef Jonak.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2010.- 106 s.- ISBN 978-83-62025-08-4
2. Lubelskie Fabryki Wag : zarys dziejów, konstrukcje / pod red. Krystyny Schabowskiej.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2010.- 81 s.- ISBN 978-83-62596-09-6
3. Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów : monografia / [aut. Agnieszka Skoczylas et al.]. ; pod red. Józefa Jonaka.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2010.- 156 s.- ISBN 978-83-62025-07-7

Książki z 2009 (3)

1. Metody komputerowe w modelowaniu i konstruowaniu maszyn : monografia / pod red. Józefa Jonaka.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2009.- 122 s.- ISBN 978-83-87833-97-8
2. Wybrane problemy konstruowania i badań maszyn i mechanizmów : monografia / [aut. Konrad Pylak et al.] ; pod red. Józefa Jonaka.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2009.- 97 s.- ISBN 978-83-87833-98-5
3. Zagadnienia interdyscyplinarne projektowania inżynierskiego : monografia / pod red. Józefa Jonaka.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2009.- 106 s.- ISBN 978-83-87833-99-2

Książki z 2008 (2)

1. Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów kruchych : monografia / pod red. Józefa Jonaka.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2008.- 94 s.- ISBN 978-83-87833-84-8
2. Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów plastycznych : monografia / [aut.: Adam Tomczyk et al.] ; pod red. Józefa Jonaka.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2008.- 85 s.- ISBN 978-83-87833-83-1

Książki z 2007 (4)

1. Studium teoretyczno-doświadczalne maszyn wyporowych z zespołem czterech równoległych współbieżnych rotorów / Andrzej Zniszczyński.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2007.- 159 s.- ISBN 978-83-7497-026-6, .- ISBN 978-83-89868-76-3
2. Techniki wytwarzania w budowie maszyn : aktualne zagadnienia badawcze : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Józwika, Anny Rudawskiej, Huberta Dębskiego, Tomasza Jachowicza, Jarosława Bartnickiego.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2007.- 340 s.- ISBN 978-83-87833-73-2
3. Wkład Polaków w polską i światową technikę obronną : (lata 1918-1989). Cz. 1 / pod red. Krystyny Schabowskiej.- Warszawa : Polskie Towarzystwo Historii Techniki, 2007.- 103 s.- ISBN 978-83-89868-97-8
4. Wybrane zagadnienia rozruchu samochodowego silnika o zapłonie samoczynnym : praca zbiorowa / [aut.] Paweł Droździel [et al.] ; pod red. Pawła Droździela.- Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2007.- 85 s.- ISBN 83-911726-2-7

Książki z 2006 (1)

1. Graficzny zapis konstrukcji : przewodnik do zajęć projektowych / Krystyna Schabowska, Jakub Gajewski, Przemysław Filipek ; pod red. Józefa Jonaka.- Lublin : Wydawnictwo-Drukarnia Liber Duo, 2006.- 78 s.- ISBN 83-89868-60-1

Książki z 2004 (1)

1. Numeryczne badania procesu skrawania skał izotropowych / Jerzy Podgórski, Józef Jonak.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2004.- 80 s.- ISBN 83-87833-53-3

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oab@pollub.pl