Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Książki z 2025 (1)

1. Economic resilience and pandemic response / eds.by Agnieszka Rzepka, Artur Paździor.- Londyn : Routledge, 2025.- 296 s.- ISBN 978-10-3275-772-8 [MNiSW: 5]

Książki z 2024 (1)

1. Organizational development, innovation, and economy 5.0 : challenges in the digital era / eds. by Elżbieta Jędrych, Agnieszka Rzepka.- Londyn : Routledge, 2024.- 184 s.- ISBN 978-10-3281-724-8 [MNiSW: 150]

Książki z 2023 (1)

1. Innovation in the Digital Economy : New Approaches to Management for Industry 5.0 / ed. by Agnieszka Rzepka ; transl. by Jakub Prachowski.- London ; New York : Routledge, 2023.- 296 s.- ISBN 978-1-032-46993-5, .- ISBN 978-1-032-47035-1, .- ISBN 978-1-003-38431-1 [MNiSW: 150]

Książki z 2022 (2)

1. Recepty na sukces w zarządzaniu : refleksje przedstawicieli nauk o zarządzaniu i praktyków / red. nauk. Ewa Bojar.- Toruń ; Lublin : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2022.- 357 s.- ISBN 978-83-67153-15-7 [MNiSW: 40]
2. Self-Management, Entrepreneurial Culture, and Economy 4.0 : a Contemporary Approach to Organizational Theory Development / ed. by Agnieszka Rzepka, Zbigniew Olesiński and Elżbieta Jędrych.- New York ; London : Routledge, 2022.- 256 s.- ISBN 978-1-032-08120-5, .- ISBN 978-1-032-08124-3, .- ISBN 978-1-003-21304-8 [MNiSW: 150]

Książki z 2021 (5)

1. Branża papiernicza jako istotny sektor polskiej gospodarki / Jakub Bis, Marta Sokół, Aleksandra Zalewska.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2021.- 133 s.- ISBN 978-83-7947-501-8 [MNiSW: 120]
2. Impact of COVID-19 on selected industries / eds.: Ewa Bojar, Agnieszka Rzepka, Magdalena Czerwińska.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2021.- 150 s.- ISBN 978-83-7947-484-4 [MNiSW: brak określonych dyscyplin]
3. Przedsiębiorczość : Startupy i klastry / Matylda Bojar, Ewa Bojar, Wiktor Bojar.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2021.- 112 s.- ISBN 978-83-7947-474-5
4. Tendencje rozwojowe i bezpieczeństwo w transporcie intermodalnym / Leszek Mindur, Maciej Mindur.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2021.- 276 s.- ISBN 978-83-7977-567-5 [MNiSW: 120]
5. Wybrane aspekty zarządzania zrównoważonym rozwojem / Jacek Witkowski, Anna Żelazna.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2021.- 118 s.- ISBN 978-83-7947-503-2 [MNiSW: 120]

Książki z 2020 (1)

1. Przyszłość zarządzania : wyzwania w dobie postglobalizacji = The Future of Management : Challenges in the Era of Post-Globalization / red. nauk. / ed. by Ewa Bojar.- Lublin ; Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2020.- 514 s.- ISBN 978-83-7285-932-7 [MNiSW: 40]

Książki z 2018 (3)

1. Foreign Direct Investment in the XXI Century in Less-Developed Regions / ed. by Ewa Bojar, Matylda Bojar.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 138 s.- ISBN 978-83-7947-355-7 [MNiSW: 40]
2. Prawne aspekty podejmowania decyzji menedżerskich / Ewa Bojar, Matylda Bojar, Wiktor Bojar.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2018.- 198 s.- ISBN 978-83-7947-302-1 [MNiSW: 120]

Książki z 2017 (5)

1. Global perspective in labour market / Anna Barwińska-Małajowicz, Tomasz Czop, Agnieszka Rzepka, Bogusław Ślusarczyk.- Rzeszów : Wydawictwo Amelia Aneta Siewiorek, 2017.- 143 s.- ISBN 978-83-63359-42-3 [MNiSW: 20]
2. Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych = Innovativeness driven paths of less developed regions / pod red.: Wojciecha Dziemianowicza, Korneliusza Pylaka, Jaceka Szlachty.- Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2017.- 391 s.- ISBN 978-83-63563-43-1 [MNiSW: 40]
3. Liderzy o liderowaniu w XXI wieku : refleksje przedstawicieli nauk o zarządzaniu i praktyków / red. nauk. Ewa Bojar.- Lublin : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2017.- 213 s.- ISBN 978-83-7285-819-1 [MNiSW: 40]
4. Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku / red.: Matylda Bojar, Jakub Bis.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 135 s.- ISBN 978-83-7947-285-7 [MNiSW: 40]
5. Zarządzanie międzyorganizacyjne w zwinnych przedsiębiorstwach / Zbigniew Olesiński, Agnieszka Rzepka, Andrzej Olak.- Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2017.- 166 s.- ISBN 978-83-7790-449-7 [MNiSW: 20]

Książki z 2016 (5)

1. Funkcjonowanie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w latach 2007-2014 / Tomasz Żminda, Jakub Bis, Bartosz Sobotka, Mariusz Sagan, Marta Cisło.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2016.- 154 s.- ISBN 978-83-7947-194-2
2. Międzyorganizacyjne sieci współpracy gospodarczej na przykładzie Polski, Kanady i Gruzji / Zbigniew Olesiński, Agnieszka Rzepka, Anna Sabat.- Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2016.- 185 s.- ISBN 978-83-7790-400-8
4. Wiedza, kapitał ludzki, gospodarka : monografia / red. nauk.: Stanisław Brzeziński, Joanna Gajda, Agnieszka Rzepka.- Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016.- 136 s.- ISBN 978-83-65179-44-9
5. Wpływ interwencji WRPO na lata 2007 – 2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy : raport końcowy / Korneliusz Pylak, Dariusz Majerek.- Poznań : Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 2016.- 313 s.- ISBN 978–83–60782–21–7

Książki z 2014 (10)

1. Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa / Wiesław Janik, Artur Paździor, Maria Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 135 s.- ISBN 978-83-7947-083-9
3. Globalizacja w teorii i praktyce / Agnieszka Rzepka.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe "SILVA RERUM", 2014.- 253 s.- ISBN 978-83-64447-22-8
4. Innovativeness and entrepreneurship : clusters management : good practices in the World / ed. by Ewa Bojar, Korneliusz Pylak.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 136 s.- ISBN 978-83-7947-030-3
6. Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego / red.: Ewa Bojar, Elena Mieszajkina.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 122 s.- ISBN 978-83-7947-033-4
7. Region i edukacja a procesy rozwojowe / eds.: Ewa Bojar, Tomasz Żminda, Jakub Bis.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 174 s.- ISBN 978-83-7947-032-7
8. Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego do 2020 roku / Ryszard Boguszewski, Dariusz Mazurkiewicz, Korneliusz Pylak.- Lublin : Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2014.- 67 s
9. Small business leverage of economic development examples of seleced countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, Brazil / ed. Ewa Bojar.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2014.- 274 s.- ISBN 978-83-7285-727-9
10. Sustainable development in the regions and countries : management and marketing / eds.: Ewa Bojar, Jolanta Słoniec.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 124 s.- ISBN 978-83-7947-031-0

Książki z 2013 (8)

1. Finansowanie rozwoju żródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym / red. Artur Paździor.- Warszawa : CeDeWu, 2013.- 172 s.- ISBN 978-83-7556-565-2
3. Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata / Artur Paździor.- Warszawa : Difin SA, 2013.- 178 s.- ISBN 978-83-7641-777-6
4. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja / Anna Żelazna.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 221 s.- ISBN 978-83-63569-88-4
5. Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych / Artur Paździor.- Warszawa : Difin SA, 2013.- 258 s.- ISBN 978-83-7641-865-0

Książki z 2012 (2)

1. Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ : ocena i rekomendacje / Marta Bochniewicz, Korneliusz Pylak, Magdalena Tarczewska-Szymańska ; red. nauk. Korneliusz Pylak.- Łódź : Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2012.- 177 s.- ISBN 978-83-928567-8-8

Książki z 2011 (2)

1. Eco-management for sustainable regional development / ed. by Ewa Bojar.- Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011.- 503 s.- ISBN 978-83-7285-626-5
2. Przedsiębiorczość - Jak pozyskać kapitał / Artur Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.- 136 s.- ISBN 978-83-62596-21-8

Książki z 2010 (1)

1. Environmental aspects of regional development : asbestos regional management - diagnosis and perspectives / [scientific ed. board Ewa Bojar et al.].- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010.- 145 s.- ISBN 978-83-7285-530-5

Książki z 2009 (3)

1. Clusters: politics, management : good clustering practices in the world / ed. by Ewa Bojar.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ; Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009.- 371 s.- ISBN 978-83-7285-497-1
2. Ekolubelszczyzna XXI wieku : podnoszenie świadomości o żywności ekologicznej mieszkańców regionu / red. nauk. Ewa Bojar, Korneliusz Pylak.- Lublin ; Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użytecznosci "Dom Organizatora", 2009.- 99 s.- ISBN 978-83-7285-510-7
3. Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej : pięć lat doświadczeń / [aut. Matylda Bojar et al.] ; pod red. Korneliusza Pylaka.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2009.- 198 s.- ISBN 978-83-7497-083-9

Książki z 2008 (4)

1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w regionach słabo rozwiniętych - studium porównawcze Polski i Irlandii : efekty i zagrożenia / pod red. Ewy Bojar.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008.- 289 s.- ISBN 83-72854-30-0
2. Rozwój zasobów ludzkich : teoria i praktyka / red.: Andrzej Różański, K. Peter Kuchinke, Ewa Bojar.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2008.- 305 s.- ISBN 978-83-7497-065-5
3. Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy / pod red. Ewy Bojar, Jana Stachowicza.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2008.- 317 s.- ISBN 978-83-7497-061-7
4. Wioska internetowa : kształcenie na odległość na terenach wiejskich : końcowy raport ewaluacyjny / [zesp. ewaluacyjny Ewa Bojar et al.]. ; red. nauk. Aldona Frączkiewicz-Wronka.- Sosnowiec : ETC Group, 2008.- 201 s.- ISBN 978-83-927013-0-9

Książki z 2007 (2)

1. Kryzys w przedsiębiorstwach prywatyzowanych drogą leasingu pracowniczego - uwarunkowania i metody prewencji / Ewa Bojar, Zygmunt Żminda.- Lublin : Wydaw. Drukarnia Liber Duo, 2007.- 132 s.- ISBN 978-83-7497-025-9
2. The emergence and development of clusters in Poland / ed. by Ewa Bojar, Zbigniew Olesiński.- Warsaw : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007.- 208 s.- ISBN 978-83-7251-740-1

Książki z 2006 (1)

1. Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego / pod red. Ewy Bojar.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2006.- 480 s.- ISBN 978-83-7497-016-7

Książki z 2005 (3)

1. Ekonomia w dobie globalizacji / red. nauk. Ewa Bojar.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2005.- 223 s.- ISBN 83-89246-44-9
3. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w aspekcie integracji europejskiej / red. nauk. Ewa Bojar.- Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2005.- 264 s.- ISBN 83-7270-324-8

Książki z 2004 (1)

1. Menedżer XXI wieku / red. nauk. Ewa Bojar.- Lublin : Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2004.- 201 s.- ISBN 83-7270-283-7

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oab@pollub.pl