Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Książki z 2021 (1)

1. Kulturowe uwarunkowania zarządzania organizacją / Barbara Mazur.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2021.- 129 s.- ISBN 978-83-7947-464-6 [MNiSW: 100]

Książki z 2020 (4)

1. Uwarunkowania efektywności w zarządzaniu : perspektywa ekonomiczna i społeczna / Barbara Mazur, Anna Walczyna, Marzena Cichorzewska.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 110 s.- ISBN 978-83-7947-419-6 [MNiSW: 100]
2. Współczesne trendy w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwamii / Elena Mieszajkina.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 207 s.- ISBN 978-83-7947-450-9 [MNiSW: 100]
3. Wybrane aspekty zarządzania różnorodnością pracowników przemysłu 4.0 / Marzena Cichorzewska, Beata Hysa,.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 137 s.- ISBN 978-83-7947-456-1 [MNiSW: 100]
4. Wykorzystanie benchmarkingu i outsourcingu w zarządzaniu szpitalem publicznym / Marta Cholewa-Wiktor, Agnieszka Sitko-Lutek.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 219 s.- ISBN 978-83-7947-436-3 [MNiSW: 100]

Książki z 2018 (4)

1. Foreign Direct Investment in the XXI Century in Less-Developed Regions / ed. by Ewa Bojar, Matylda Bojar.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 138 s.- ISBN 978-83-7947-355-7 [MNiSW: 20]
2. Prawne aspekty podejmowania decyzji menedżerskich / Ewa Bojar, Matylda Bojar, Wiktor Bojar.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2018.- 198 s.- ISBN 978-83-7947-302-1 [MNiSW: 100]
3. Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu / red.: Matylda Bojar, Grzegorz Gliszczyński, Barbara Mazur.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 241 s.- ISBN 978-83-7947-340-3 [MNiSW: 20]
4. Zarządzanie przedsiębiorcze w małych firmach / Elena Mieszajkina.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 499 s.- ISBN 978-83-7947-333-5 [MNiSW: 100]

Książki z 2017 (2)

1. Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku / red.: Matylda Bojar, Jakub Bis.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 135 s.- ISBN 978-83-7947-285-7 [MNiSW: 20]
2. Zarządzanie w służbie zdrowia : strategia, marketing, personel / Magdalena Jaworzyńska, Danuta Rozpędowska-Matraszek, Marta Cholewa-Wiktor.- Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2017.- 110 s.- ISBN 978-83-7790-447-3 [MNiSW: 20]

Książki z 2016 (1)

1. Ekologistyka w systemie zarządzania odpadami niebezpiecznymi / Bogdan Wit.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016.- 384 s.- ISBN 978-83-7285-801-6

Książki z 2015 (3)

1. Przedsiębiorczość i zarządzanie w warunkach globalizacji / red. nauk. Elena Mieszajkina.- Lublin : Wydawnicw WSPA352, 2015.- 352 s.- ISBN 978-83-60617-42-7
2. Uwarunkowania prawne, informatyczne i społeczne e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym / red.: Marzena Cichorzewska, Bogdan Wit.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.- 126 s.- ISBN 978-83-7947-244-4

Książki z 2014 (4)

1. Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego / red.: Ewa Bojar, Elena Mieszajkina.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 122 s.- ISBN 978-83-7947-033-4
2. Przedsiębiorczość i zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Elena Mieszajkina.- Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2014.- 376 s.- ISBN 978-83-60617-40-3
3. Szkoła dialogu społecznego - w teorii i praktyce / [red. nauk.] Marzena Cichorzewska, Marian Król, Cezary Czarnocki.- Lublin : Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność", 2014.- 197 s.- ISBN 978-83-934125-4-9
4. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce / Mariusz Sobka.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 139 s.- ISBN 978-83-7947-012-9

Książki z 2013 (10)

1. Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania / Marta Juszczyk, Bogdan Wit.- Lublin : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013.- 113 s.- ISBN 978-83-936692-1-9
2. Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej : nowe problemy, nowe rozwiązania / pod red. Marty Juszczyk, Bogdana Wita.- Lublin : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013.- 113 s.- ISBN 978-83-936692-1-9
3. Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional links / ed. by Matylda Bojar.- Lublin : Poliechnika Lubelska, 2013.- 138 s.- ISBN 978-83-63569-69-3
4. Przedsiębiorczość w zarządzaniu rozwojem ludzi i organizacji / red. nauk. Elena Mieszajkina.- Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2013.- 307 s.- ISBN 978-83-60617-37-3
6. Szkoła odpowiedzialnego biznesu : wybrana aspekty / red. nauk. Marzena Cichorzewska.- Lublin : Projekt "PWP program rozwoju espółpracy", 2013.- 157 s.- ISBN 978-83-934125-3-2
8. Ukryta przewaga : kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnych przedsiębiorstw / Leszek Panasiewicz.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 115 s.- ISBN 978-83-63569-68-6

Książki z 2012 (3)

1. Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii / red. nauk.: Elena Mieszajkina, Renata Maciejewska.- Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2012.- 297 s.- ISBN 978-83-60617-34-2
2. Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej - nowe narzędzia, nowe możliwości / pod red.: Bogdan Wit, Marta Juszczyk.- Lublin : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012.- 169 s.- ISBN 978-83-931710-9-5
3. Wybrane decyzje ekonomiczne mikroprzedsiębiorcy / Anna Arent.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 201 s.- ISBN 978-83-63569-19-8

Książki z 2011 (1)

Książki z 2010 (2)

1. Advanced object-oriented technology / ed. by Elżbieta Miłosz, Marek Miłosz.- Lublin : Polish Information Processing Society, 2010.- 127 s.- ISBN 978-83-931710-2-6
2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich / red. Anna Arent.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2010.- 379 s.- ISBN 978-83-62596-05-8

Książki z 2009 (4)

1. Creating the entrepreneurship in contemporary organizations / ed. by Włodzimierz Sitko and Anna Rakowska.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ; Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009.- 235 s.- ISBN 978-83-7285-512-1
2. Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej : pięć lat doświadczeń / [aut. Matylda Bojar et al.] ; pod red. Korneliusza Pylaka.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2009.- 198 s.- ISBN 978-83-7497-083-9
3. Zarządzanie : doświadczenia i problemy / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : System-Graf, 2009.- 398 s.- ISBN 978-83-927904-5-9
4. Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu biznesowym / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : System-Graf Drukarnia, 2009.- 377 s.- ISBN 978-83-927904-9-5

Książki z 2008 (1)

1. Zarządzanie : doświadczenia i problemy / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : System-Graf, 2008.- 479 s.- ISBN 978-83-91300-19-0

Książki z 2007 (4)

1. Problemy współczesnego zarządzania w ujęciu wielowątkowym / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2007.- 166 s.- ISBN 987-83-89970-23-7
2. Społeczna odpowiedzialność w biznesie / pod red. Matyldy Bojar.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2007.- 298 s.- ISBN 978-83-7497-031-0
3. Tendencje kształtujące zarządzanie współczesnymi organizacjami w Polsce / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2007.- 278 s.- ISBN 987-83-89970-22-0
4. Tożsamość organizacyjna w ujęciu wielowątkowym / red. Włodzimierz Sitko, Anna Zarębska.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2007.- 156 s.- ISBN 987-83-89970-24-4

Książki z 2006 (2)

1. Problemy współczesnego zarządzania w ujęciu wielowątkowym / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2006.- 234 s.- ISBN 83-89970-13-9
2. Zarządzanie przedsiębiorstwem w dynamicznym i globalnym otoczeniu / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2006.- 232 s.- ISBN 83-89970-12-0

Książki z 2005 (2)

1. Problemy współczesnego zarządzania / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2005.- 202 s.- ISBN 83-89970-08-2
2. Zarządzanie przedsiębiorstwem : ekonomia, prawo, kultura, etyka / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2005.- 204 s.- ISBN 83-89970-07-4

Książki z 2004 (2)

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem : ekonomia, prawo, kultura, etyka / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2004.- 122 s.- ISBN 83-915027-8-3
2. Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2004.- 172 s.- ISBN 83-89970-00-7

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oin@pollub.pl