Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Książki z 2019 (1)

1. Zanieczyszczenia powietrza w Polsce: stan, przyczyny, skutki : raport / red.: Lucjan Pawłowski.- Lublin : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2019.- 90 s.- ISBN 978-83-63714-50-5 [MNiSW: 20]

Książki z 2017 (2)

1. Environmental engineering V / eds.: Małgorzata Pawłowska, Lucjan Pawłowski.- Boca Raton : CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017.- 326 s.- ISBN 978-1-138-03163-0 [MNiSW: 20]
2. Procesy biometylacji w środowisku / Grzegorz Słowik, Monika Bojanowska, Jacek Czerwiński.- Lublin : Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2017.- 161 s.- ISBN 978-83-63761-88-2 [MNiSW: 20]

Książki z 2016 (1)

1. Metody podwyższania kaloryczności drobnoziarnistych odpadów węglowych / Jan J. Hycnar, Gabriel Borowski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2016.- 156 s.- ISBN 978-83-7947-207-9

Książki z 2013 (6)

1. Areozole w powietrzu wewnętrznym. 112 / Marzenna Dudzińska.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2013.- 176 s.- ISBN 978-83-93714-06-2
2. Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS] / Artur Pawłowski, Marzenna Dudzińska, Lucjan Pawłowski.- Boca Raton : CRC Press - Taylor & Francis Group, 2013.- 578 s.- ISBN 978-1-315-88748-7
4. Rekultywacja gleb zdegradowanych przy wykorzystaniu substancji kształtujących ich właściwości sorpcyjne / Mariola Chomczyńska.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2013.- 145 s.- ISBN 978-83-63714-09-3
5. Zanieczyszczenia a jakość powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach / Bernard Połednik.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2013.- 183 s.- ISBN 978-83-63714-15-4
6. Zastosowanie jonitów włóknistych w procesach dezodoryzacji i kontroli jakości powietrza. 107 / Henryk Wasąg.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2013.- 161 s.- ISBN 978-83-63714-06-2

Książki z 2012 (5)

1. Application of hydrodynamic cavitation in environmental engineering / Janusz Ozonek.- Boca Raton : CRCPress, 2012.- 124 s.- ISBN 978-0-415-61626-3
2. Badania eksperymentalne i teoretyczne zasobnika ciepłej wody ze stratyfikacją termiczną / Alicja Siuta-Olcha.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 172 s.- ISBN 978-83-63714-02-4
3. Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju / Ewa Klimiuk, Małgorzata Pawłowska, Tomasz Pokój.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.- 325 s.- ISBN 978-83-01-17170-4
4. Energy saving and storage in residential buildings / Alicja Siuta-Olcha and Tomasz Cholewa.- New York : Nova Science Publishers, 2012.- 129 s.- ISBN 978-1-62100-167-6
5. Współfermentacja osadów ściekowych i wybranych kosubstratów jako metoda efektywnej biometanizacji. 98 / Agnieszka Montusiewicz.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 133 s.- ISBN 978-83-89293-19-0

Książki z 2011 (2)

1. Nowe metody opisu struktur sieci wodociągowych do rozwiązywania problemów ich projektowania i eksploatacji / Dariusz Kowalski.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska, 2011.- 209 s.- ISBN 978-83-89293-37-4

Książki z 2010 (2)

1. Environmental engineering III / ed. by Lucjan Pawłowski, Marzenna R. Dudzińska, Artur Pawłowski.- Leiden ; London : CRC Press/Balkema ; Taylor & Francis Group, 2010.- 2010 s.- ISBN 978-0-415-54882-3, .- ISBN 978-0-203-84666-7
2. Komputerowe wspomaganie projektowania / Zbigniew Suchorab, Agnieszka Żelazna, Grzegorz Łagód ; pod red. Lucjana Pawłowskiego.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2010.- 211 s.- ISBN 978-83-89293-97-8

Książki z 2009 (3)

1. Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. T. 1 / pod red. Janusza Ozonka, Małgorzaty Pawłowskiej.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2009.- 356 s.- ISBN 978-83-89293-81-7
2. Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. T. 2 / pod red. Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2009.- 315 s.- ISBN 978-83-89293-82-4
3. Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. T. 3 / pod red. Marzenny R. Dudzińskiej, Lucjana Pawłowskiego.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2009.- 292 s.- ISBN 978-83-89293-83-1

Książki z 2008 (1)

1. Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge : selected papers from the International International Workshop on Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge / eds.: Malgorzata Pawłowska, Lucjan Pawłowski.- London : Taylor & Francis Group, 2008.- 281 s.- ISBN 978-0-415-43337-2, .- ISBN 978-0-203-93218-6

Książki z 2007 (4)

1. Energetyczne i procesowe aspekty produkcji i zastosowań ozonu w technice / Janusz Ozonek, Stefan Fijałkowski.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2007.- 172 s.- ISBN 978-83-89293-67-1
2. Environmental engineering : proceedings of the Second National Congress of Environmental Engineering / edit. by Lucjan Pawłowski, Marzenna Dudzińska, Artur Pawłowski.- London : Taylor & Francis Group, 2007.- 536 s.- ISBN 978-0-415-40818-9, .- ISBN 0-415-40818-0
3. Ocena wpływu zabezpieczeń przeciwerozyjnych na warunki wilgotnościowe w profilu glebowym / Marcin Konrad Widomski.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2007.- 113 s.- ISBN 978-83-89293-62-6
4. Time domain reflectometry method in environmental measurements / Henryk Sobczuk, Rudolph Plagge.- Lublin : Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska, 2007.- 114 s.- ISBN 83-89293-51-X

Książki z 2005 (1)

1. Zintegrowany system zabezpieczeń przeciwerozyjnych i ochrony wód terenów wyżynnych intensywnie użytkowanych rolniczo / pod red. Wenantego Olszty i Dariusza Kowalskiego.- Lublin : Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, 2005.- 179 s

Książki z 2002 (2)

1. I Kongres Inżynierii Środowiska : materiały / pod red. Marzenny R. Dudzińskiej, Artura Pawłowskiego, Lucjana Pawłowskiego.- Lublin : Wydaw. Drukarnia LIBER, 2002.- 823 s.- ISBN 83-89293-00-5
2. I Kongres Inżynierii Środowiska : referaty problemowe. [T. 3] / red. Marzenna Dudzińska, Artur Pawłowski, Lucjan Pawłowski.- Lublin : Wydaw. Drukarnia LIBER, 2002.- 390 s.- ISBN 83-89293-05-6

Książki z 2001 (2)

1. Polichlorowane dibenzo(p)dioksyny i dibenzofurany - właściwości i oddziaływanie na środowisko / Marzenna R. Dudzińska, Zdzisław Kozak.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej ; Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2001.- 159 s.- ISBN 83-88110-39-X, .- ISBN 83-915874-4-4
2. Zrównoważony rozwój w polityce i badaniach naukowych : opracowanie zbiorowe / pod red. Artura Pawłowskiego i Marzenny R. Dudzińskiej.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2001.- 187 s.- ISBN 83-915178-4-5

Książki z 2000 (2)

1. Sustainable development an European view = Zrównoważony rozwój europejska perspektywa / ed. by Marzenna R. Dudzińska, Artur Pawłowski.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2000.- 143 s.- ISBN 83-88110-97-7
2. Thermal Solid Waste Utilisation in Regular and Industrial Facilities / eds.: Lucjan Pawłowski, Marzenna Dudzińska, Marjorie A. Gonzales.- New York : Kluwer Academic/Plenum Publishers ; Springer, 2000.- 175 s.- ISBN 978-1-4615-4213-1, .- ISBN 978-0-306-46449-2

Książki z 1996 (1)

1. Chemistry for the Protection of the Environment 2 / eds.: Lucjan Pawłowski, William J. Lacy, Christopher G. Uchrin, Marzenna R. Dudzińska.- New York ; London : Springer US ; Plenum Press, 1996.- 460 s.- ISBN 978-1-4613-8037-5, .- ISBN 978-1-4613-0405-0

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oab@pollub.pl