Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Inne materiały z 2019 (1)

1. Estimation of particle number and mass doses inhaled in a busy street in Lublin, Poland / Bernard Połednik, Adam Piotrowicz, Łukasz Guz, Marzenna Dudzińska. [W]: International Conference on Aerosol Science and Technology ICAST 2019, Prague, 5 września 2019 - 6 września 2019

Inne materiały z 2018 (6)

1. Analiza opłacalności wybranych substratów wykorzystywanych w biogazowniach rolniczych / Agnieszka Żak, Agnieszka Montusiewicz. [W]: XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postępy Inżynierii Bioreaktorowej" : program, Łódź, 19 września 2018 - 21 września 2018
2. Enhancing the co-digestion efficiency of sewage sludge and cheese whey using an additional co-substrate / Aleksandra Szaja, Agnieszka Montusiewicz. [W]: 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability, Sitges, 16 września 2018 - 19 września 2018
3. Exposure to particles and microorganisms in a dental office / Bernard Połednik, Adam Piotrowicz, Łukasz Guz, Marzenna Dudzińska. [W]: 15th Conference of the International Society of Indoor Air Quality & Climate (ISIAQ), Philadelphia, 22 lipca 2018 - 27 lipca 2018
4. Influence of firework-related emissions on the indoor air particle concentration / Adam Piotrowicz, Bernard Połednik, Łukasz Guz, Marzenna Dudzińska. [W]: 5th Working & Indoor Aerosols Conference, Cassino, 18 kwietnia 2018 - 20 kwietnia 2018
5. Particle and PAH emissions from indoor candle lanterns / Adam Piotrowicz, Bernard Połednik, Marek Mardarowicz, Paweł Golianek, Marzenna Dudzińska. [W]: 15th Conference of the International Society of Indoor Air Quality & Climate (ISIAQ), Philadelphia, 22 lipca 2018 - 27 lipca 2018

Inne materiały z 2016 (4)

1. Air contaminations in a craft brewery / Bernard Połednik, Marzenna Dudzińska, Jacek Czerwiński. [W]: 14th International Conference on Indoor Air Quality and Climate (INDOOR AIR 2016),
2. Jakość powietrza i wody w basenach pływackich a zależności od sposobu przygotowania wody / Bernard Połednik, Marzenna Dudzińska, Jacek Czerwiński. [W]: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program,
3. Jakość powietrza w rozlewni piwa w browarze / Bernard Połednik, Marzenna Dudzińska, Jacek Czerwiński. [W]: V Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska Lublin, 29 maja -1 czerwca 2016 r. : program,
4. Quality of the air in indoor swimming pools / Marzenna Dudzińska, Bernard Połednik, Jacek Czerwiński, Aleksandra Połednik. [W]: 14th International Conference on Indoor Air Quality and Climate (INDOOR AIR 2016),

Inne materiały z 2015 (8)

3. Elektroniczny nos i jego znaczenie wśród instrumentalnych metod analizy zapachu / Łukasz Guz, Zbigniew Suchorab, Grzegorz Łagód, Henryk Sobczuk. [W]: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii, 16-17 kwietnia 2015, Lublin,
4. Modelling of different aeration modes influencing processes in SBR bioreactor / Katarzyna Jaromin-Gleń, Adam Piotrowicz, Jakub Drewnowski, Grzegorz Łagód. [W]: 7th Eastern European Young Water Professionals Conference IWA, 17-19 September 2015, Belgrade, Serbia,
5. Nanoparticles in a dental office / Bernard Połednik, Mariusz Skwarczyński, Marzenna Dudzińska, Sławomira Dumała, Izabela Bilska. [W]: European Aerosol Conference EAC 2015, 7-11 September 2015, Milan, Ilaly,
7. The experimental evaluation and modeling of SBR removing nutrients under varied aeration conditions / Katarzyna Jaromin-Gleń, Adam Piotrowicz, Jakub Drewnowski, Grzegorz Łagód. [W]: IWA Specialist Conference on Nutrient Remowal and Recovery : Moving Innovation into Practice, 18-21 May 2015, Gdańsk : program and abstracts,
8. The experimental evaluation and modeling of SBR removing nutrients under varied aeration conditions / Katarzyna Jaromin-Gleń, Adam Piotrowicz, Jakub Drewnowski, Grzegorz Łagód. [W]: IWA Specialist Conference on Nutrient Remowal and Recovery : Moving Innovation into Practice, 18-21 May 2015, Gdańsk : program and abstracts,

Inne materiały z 2014 (6)

1. Aerosol particles during Masses in a church / Bernard Połednik, Marzenna Dudzińska, Izabela Bilska. [W]: 3rd Workplace and Indoor Aerosols Conference in Wrocław, Wrocław, 13 maja 2014 - 16 maja 2014
2. Aerosols in a dental office / Bernard Połednik, Marzenna Dudzińska, Urszula Gąska-Jędruch. [W]: 3rd Workplace and Indoor Aerosols Conference in Wrocław, 13-16 th May 2014, Wrocław, Wrocław
3. Application of low-temperature plasma for treatment of off-gases from bitumen production / Adam Piotrowicz, Krzysztof Jahołkowski, Janusz Ozonek. [W]: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014,
4. Doslìžennâ umov v maksimalʹnoї produktivnostì fìlʹtra za vtratami naporu v tobŝì fìlʹtruûčogo šaru / Mykola Hirol, Janusz Ozonek, Dariusz Kowalski. [W]: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine,
5. Energy consumption in buildings after decentralization of district heating / Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha. [W]: 45 International Congress & Exhibition on Heating, Refrigerating and Air-Conditioning, 2-5 December 2014, Belgrad, Serbia.,
6. Metoda pośredniego określania wartości ChZT i zawiesiny w bioreaktorach z osadem czynnym za pomocą matrycy czujników nieselektywnych / Łukasz Guz, Grzegorz Łagód, Katarzyna Jaromin-Gleń, Henryk Sobczuk. [W]: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine,

Inne materiały z 2013 (15)

2. Badania składu mineralnego odmianowych miodów pszczelich metodą ICP-MS / Grzegorz Bazylak, Bartłomiej Rut, Monika Stochaj-Yamani, Jacek Czerwiński, Anna Przybylska. [W]: XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja-Nauka-Społeczeństwo", 18-21 września 2013, Białystok, Polska: streszczenia, Białystok
3. Biogas as a new source of organomercury compounds in the environment / Jacek Czerwiński, G. Słowik, M. Sposób. [W]: IV International Conference on Science and Education, 23 February- 2 March, 2013, Goa, India,
4. Degradation of xylenes in landfill leachate via advanced oxidation methods / Janusz Ozonek, Marcin Depta, Jacek Czerwiński. [W]: IV International Conference on Science and Education, 23 February- 2 March, 2013, Goa, India,
6. Influence of H2S concentration on its removal from air by means of FE(III)-EDTA/Fiban catalytic system / Henryk Wasąg. [W]: IV International Conference on Science and Education, 23 February- 2 March, 2013, Goa, India,
8. Oznaczanie zawartości niektórych składników mineralnych metodą ICP-MS w wodnych naparach wieloziołowych produktów funkcjonalnych / Bartłomiej Rut, Jacek Czerwiński, Grzegorz Bazylak, Beata Sperkowska, Monika Stochaj-Yamani. [W]: 22 Poznańskie Konwersatorium Analityczne"Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków", Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r., Poznań
9. Oznaczanie zawartości wybranych składników mineralnych metodą icp-ms w odmianowych miodach pszczelich dostępnych na terenie Bydgoszczy / Bartłomiej Rut, Jacek Czerwiński, Grzegorz Bazylak, Anna Przybylska, Monika Stochaj-Yamani. [W]: 22 Poznańskie Konwersatorium Analityczne"Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków", Poznań, 4-5 kwietnia 2013 r., Poznań
11. Pomiar odorowych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z reaktora sbr za pomocą matrycy czujników gazu typu MOS. / Łukasz Guz, Grzegorz Łagód, Zbigniew Suchorab, Henryk Sobczuk. [W]: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013, Kijów.,
13. Studies on transformations of monocyclic aromatic hydrocarbons in municipal wastewater treatment plants. / Jacek Czerwiński, Grzegorz Łagód, Katarzyna Jaromin-Gleń, S. Mazurek. [W]: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013, Kijów.,
14. Wykorzystanie materiałów zeolitowych do usuwania BTEX z odcieków ze składowisk odpadów / Adam Odrzywolski, Rafał Panek, Wojciech Franus, Jacek Czerwiński. [W]: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa: Postęp w inżynierii Środowiska, Polańczyk, 19- 21 września 2013,
15. Żródła związków endokrynnie czynnych w środowisku / Anna Kłonica, Janusz Ozonek. [W]: Forum - Innowacyjne Materiały, 18-19 czerwca 2013, Lublin,

Inne materiały z 2012 (21)

1. Analiza błony biologicznej w oparciu o liczebności osobników w obrębie wybranych grup morfologiczno-funkcjonalnych / Radosław Głowienka, Katarzyna Jaromin, Kinga Stachurska, Grzegorz Łagód. [W]: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock, Płock
3. Badania orzęsków osadu czynnego Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" w Lublinie / Katarzyna Jaromin, Radosław Głowienka, Aleksandra Szaja, Barbara Maciąg, Grzegorz Łagód. [W]: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock, Płock, 31 maja 2012 - 1 czerwca 2012
5. Ciepło spalania brykietu ze słomy oraz wysuszonych osadów ściekowych na tle ciepła spalania węgla brunatnego / Edyta Chomiuk, Katarzyna Jaromin, Grzegorz Łagód. [W]: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock, Płock
6. Degradation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in indoor air by UV/Vis light / Amelia Staszowska, Marzenna Dudzińska. [W]: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia,
7. Hydrogen sulphide emission control with Fe-EDTA/Fiban catalyst / Henryk Wasąg. [W]: International Congress on Environmental Health (ICEH 2012), 29 May 1 June 2012, Lisbon, Portugal,
8. Indoor air quality in naturally ventilated classrooms in Lublin Poland a - case study / Sławomira Dumała, Marzenna Dudzińska. [W]: Workplace and Indoor Aerosols Conference, 19-20th of April 2012, Lund, Sweden,
9. Morphogenesis of lublinite in indoor environment / Lucjan Gazda, Krzysztof Kozak, Bernard Połednik. [W]: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia, Brisbane
10. Occurrence of brominated flame retardants in settled dust from Polish kindergartens / Amelia Staszowska. [W]: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia,
11. Ozone, limonene and formaldehyde concentrations in office spaces / Marzenna Dudzińska, Amelia Staszowska, Bernard Połednik. [W]: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia,
12. Parametry powietrza wewnętrznego a stężenie radonu w auli WIŚ / Izabela Bilska, Bernard Połednik, Marzenna Dudzińska. [W]: 4 Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, 2-5 września 2012, Lublin: [program konferencji],
13. Performance of new type of personalized ventilation air terminal devices / Mariusz Skwarczyński, Marzenna Dudzińska, Agnieszka Simczak. [W]: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia,
14. Potential energy savings with personalized ventilation in an air - conditioning data bar / Mariusz Skwarczyński, Marzenna Dudzińska, Sławomira Dumała. [W]: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia,
15. Radon exposures in premises in the Lublin region, eastern Poland / Marzenna Dudzińska, Bernard Połednik, Krzysztof Kozak, Jadwiga Mazur, Dominik Grządziel. [W]: 10th International Conference Healthy Buildings, Brisbane, 8 lipca 2012 - 12 lipca 2012
16. Removal of hydrogen sulphide from air by means of Fe-EDTA/Fiban catalyst / Henryk Wasąg, Justyna Kujawska. [W]: 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2012, 21-25 May 2012,Tatranské Matliare, Slovakia,
17. Stężenia związków azotu w punktach pomiarowych zlokalizowanych na wybranym odcinku rzeki Bystrzycy / Paulina Szostak, Magdalena Strycharczuk, Marta Jasińska, Katarzyna Jaromin, Grzegorz Łagód. [W]: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock, Płock
19. Thermal comfort in a model room during dynamic operation of radiant floor heating system / Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha, Mariusz Skwarczyński, Marzenna Dudzińska. [W]: 10th International Conference Healthy Buildings , 8-12 July 2012, Brisbane, Australia,
20. Wykorzystanie metod komputerowych w analizie obrazów mikroskopowych orzęsków osadu czynnego / Anna Girol, Katarzyna Jaromin, Krzysztof Ziemichód, Grzegorz Łagód. [W]: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock, Płock
21. Wykorzystanie programu AutoCAD do przestrzennej wizualizacji laboratoryjnego bioreaktora typu SBR / Oktawia Pliżga, Michał Gronek, Katarzyna Jaromin, Grzegorz Łagód. [W]: XXXII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofa AQUA 2012, Problemy Inżynierii Środowiska, 31 maja - 1 czerwca 2012, Płock, Płock

Inne materiały z 2011 (28)

1. Air deodorization by means of fibrous ion exchangers. / Henryk Wasąg, Lucjan Pawłowski. [W]: 12th International Conference on Environmental Science and Technology, 8-10 September 2011, Rhodes,
2. Anaerobic digestion of sewage sludge: sludge concentration influencing energy efficiency / Yucheng Cao, Artur Pawłowski, Jin Zhang, Shengdao Shan. [W]: International Conference on Environmental System Science and Engineering (ICESSE 2011), 6-7 August 2011, Dalian, China, Dalian
3. Application of hydrodynamic cavitation for leachate of municipal landfill site / Marta Bis, Janusz Ozonek. [W]: 8th International Conference Environmental Engineering, May 19–20, 2011, Vilnius, Lithuania,
4. Application of ion exchange substrate for stabilization of recultivated layers of dumping sites / Mariola Chomczyńska. [W]: EurAsia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, İstanbul, Turkey,
5. Badania bioindykacyjne jakości wody i ścieków w oparciu o zgrupowania organizmów saprobiontycznych / Magdalena Strycharczuk, Paulina Szostak, Kinga Stachurska, Katarzyna Jaromin, Grzegorz Łagód. [W]: Problemy inżynierii środowiska : XXXI Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika, AQUA 2011, 9-10 czerwca 2011, Płock, Płock
6. Badania bioindykacyjne w gospodarce wodno-ściekowej / Paulina Szostak, Magdalena Strycharczuk, Kinga Stachurska, Katarzyna Jaromin, Grzegorz Łagód. [W]: Problemy inżynierii środowiska : XXXI Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika, AQUA 2011, 9-10 czerwca 2011, Płock, Płock
7. Concentration of TBBP a in dust from polish indoor environments / Amelia Staszowska, Sławomira Dumała. [W]: 13th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environmen, Zurich, 11 września 2011 - 15 września 2011
8. Degradation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in indoor air by ozone / Amelia Staszowska, Marzenna Dudzińska. [W]: 13th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environmen, 11-15 September 2011, Zurich, Switzerland,
9. Filters with fibrous ion exchangers for air treatment / Lucjan Pawłowski, Henryk Wasąg, Vladimir S. Soldatov. [W]: 12th International Conference on Environmental Science and Technology, 8-10 September 2011, Rhodes, Rodos
10. Fractal classification of water supply networks / Dariusz Kowalski, Beata Kowalska. [W]: 11th International Conference on Computing and Control for the Water Industry:"Urban Water Management - Challenges and Opportunities", 5 - 7 September 2011, University of Exeter,United Kingdom. Vol. 3, University of Exeter
11. ICP-MS Determination of platinum and palladium in road dust / Jacek Czerwiński, Ryszard Dobrowolski. [W]: European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, 30 January- 4 February 2011, Zaragoza- Spain,
12. Jak metale ciężkie wpływają na rozwój zrównoważony / Lucjan Pawłowski. [W]: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko,
13. Laboratoryjny zestaw do oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego / Katarzyna Jaromin, Anna Girol, Grzegorz Łagód. [W]: Problemy inżynierii środowiska : XXXI Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika, AQUA 2011, 9-10 czerwca 2011, Płock
14. Landfill leachate treatment by hydrodynamic cavitation and ozone / Marta Bis, Janusz Ozonek. [W]: EurAsia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, İstanbul, Turkey,
15. Metal concentrations in the liver of terrestrial predatory birds / Amelia Staszowska, Jacek Czerwiński. [W]: 13th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environmen, 11-15 September 2011, Zurich, Switzerland,
16. Możliwości oceny liczby kawitacji w procesach kawitacji hydrodynamicznej z uwzględnieniem wpływu geometrii wzbudnika kawitacji / Klaudiusz Lenik, Janusz Ozonek. [W]: 14 Krajowa i 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w technikach wytwarzania", 12-14 września, Warszawa-Pułtusk 2011,
17. Ocena wpływu charakterystyki budynku na stężenie heksabromocyklododekanu (HBCD) i tetrabromobisfenolu A (TBBP A) w kurzu z pomieszczeń wewnętrznych / Amelia Staszowska. [W]: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko,
18. Perifìton âk ìndikator âkostì vodnogo seredoviŝa / Katarzyna Jaromin, Grzegorz Łagód, Roman Babko. [W]: XIV Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ Studentìv, Aspìrantìv Ta Molodin Včenih "Ekologìâ. Lûdina. Suspìl'stvo", 18-22 travnâ 2011, Knïv
19. Pomiary zanieczyszczeń odorowych wieloczujnikowym urządzeniem z tlenkowymi czujnikami gazu / Henryk Sobczuk, Łukasz Guz. [W]: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko,
20. Removal of methane and selected NMOCs from landfill gas - field studies / Małgorzata Pawłowska, Magdalena Lebiocka, Agnieszka Montusiewicz. [W]: EurAsia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, İstanbul, Turkey, Istanbul
21. Rola chemii analitycznej w realizacji zrównoważonego rozwoju / Lucjan Pawłowski. [W]: II Konferencja "Monitoring i Analiza Wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym",3-5.04.2011,Toruń,
22. Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju / Lucjan Pawłowski. [W]: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko,
23. Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną / Sławomira Dumała, Mariusz Skwarczyński. [W]: 10 Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Kompleksowe i Szczegółowe Problemy Inżynierii Środowiska, 26-29 maja 2011, Koszalin-Darłówko,
24. The environmental analysis of insulation materials in the context of sustainable buildings / Agnieszka Żelazna, Artur Pawłowski. [W]: 8th International Conference Environmental Engineering, May 19–20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius
25. The influence of the type of adhesives on low-density polyethylene bonded joints strength / Anna Rudawska, Beata Kowalska, Tomasz Garbacz. [W]: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011,
27. Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PVC, PE-HD, PEX) / Agnieszka Rożej, Dariusz Kowalski, Beata Kowalska. [W]: 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje Wodociągowe i Kanalizacyjne- Projektowanie, Wykonanie, Eksploatacja", 12-13 maja 2011, Warszawa-Dębe, Warszawa-Dębe
28. Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowanego / Beata Kowalska, Dariusz Kowalski. [W]: 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje Wodociągowe i Kanalizacyjne- Projektowanie, Wykonanie, Eksploatacja", 12-13 maja 2011, Warszawa-Dębe

Inne materiały z 2003 (1)

1. Właściwości odpadowych mułów popłuczkowych kopalni Bogdanka i możliwości ich wykorzystania / Bernard Połednik, Lucjan Gazda, Wojciech Franus. [W]: Udział Politechniki Lubelskiej w rozwoju Lubelskiego Zagłębia Węglowego : Materiały Konferencyjne 17 maja 2003 Lublin, Lublin

Inne materiały z 2000 (1)

1. Calcite known as lublinite / Wojciech Franus, Lucjan Gazda, Zdzisław Kozak. [W]: Materiały VII Sesji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Osieczany, Kraków, 13 października 2000 - 15 października 2000

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oab@pollub.pl