Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Książki z 2022 (2)

1. Model analityczny i algorytm do obliczania obciążenia elementów torów jezdnych kolejek podwieszonych / Kazimierz Drozd.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2022.- 237 s.- ISBN 978-83-7947-524-7 [MNiSW: 80]
2. Obliczenia i symulacje wybranych elementów pojazdów / Aleksander Nieoczym, Kazimierz Drozd.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2022.- 126 s.- ISBN 978-83-7947-509-4

Książki z 2021 (1)

1. Metodyka obliczeń, analiza wad technologicznych i synteza uszkodzeń eksploatacyjnych śrub / Aleksander Nieoczym, Kazimierz Drozd.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2021.- 163 s.- ISBN 978-83-7947-472-1 [MNiSW: 80]

Książki z 2020 (3)

2. Modern Computational Methods and their Applications in Engineering Science / ed. by Katarzyna Falkowicz, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 103 s.- ISBN 978-83-7947-454-7 [MNiSW: 20]
3. Wpływ modyfikacji ciekłym kauczukiem na właściwości światłoutwardzalnych kompozytów stomatologicznych / Krzysztof Pałka.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 190 s.- ISBN 978-83-7947-425-7 [MNiSW: 80]

Książki z 2019 (1)

1. Application of Computational Methods in Engineering / red.: Mirosław Szala, Katarzyna Falkowicz.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 133 s.- ISBN 978-83-7947-385-4 [MNiSW: 20]

Książki z 2018 (1)

1. Kształtowanie stanu powierzchni rozdziału metal-kompozyt w laminatach metalowo-włóknistych z włóknami węglowymi / Jarosław Bieniaś.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2018.- 168 s.- ISBN 978-83-7947-307-6 [MNiSW: 80]

Książki z 2017 (4)

1. Metody komputerowe w naukach inżynieryjnych = Computer methods in engineering science / red. Mirosław Szala.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 150 s.- ISBN 978-83-7947-257-4 [MNiSW: 20]
2. Najnowsze doniesienia z zakresu nauk ścisłych / red.: Mirosław Szala, Kamil Maciąg.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2017.- 192 s.- ISBN 978-83-65598-79-0 [MNiSW: 20]
3. Nauki rolnicze i przyrodnicze – wybrane zagadnienia / red.: Mirosław Szala, Kamil Maciąg.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2017.- 242 s.- ISBN 978-83-65598-76-9 [MNiSW: 20]
4. Prawno-społeczne aspekty życia człowieka / red.: Agnieszka Pytka, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2017.- 237 s.- ISBN 978-83-65598-83-7 [MNiSW: 20]

Książki z 2016 (11)

2. Fizyczne, chemiczne i biologiczne aspekty nauki / red.: Jakub Pizoń, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016.- 280 s.- ISBN 978-83-65598-20-2
3. Medyczne i społeczne aspekty zachowań wśród ludzi i zwierząt / red.: Mirosław Szala, Kamil Maciąg.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016.- 269 s.- ISBN 978-83-65598-28-8
4. Mikrobiologia oraz metody analityczne w nauce / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016.- 259 s.- ISBN 978-83-65598-27-1
5. Nauka, filozofia, kultura – rozważania interdyscyplinarne / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016.- 208 s.- ISBN 978-83-65598-24-0
6. Postępy w naukach technicznych i informatycznych oraz współczesne metody nauczania / Zbigniew Czyż, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o., 2016.- s.- ISBN 978-83-65598-21-9
7. Postępy w naukach technicznych i informatycznych oraz współczesne metody nauczania / red.: Mirosław Szala, Zbigniew Czyż.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016.- 317 s.- ISBN 978-83-65598-21-9
8. Postępy w naukach technicznych oraz współczesne metody nauczania / Zbigniew Czyż, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016.- 317 s.- ISBN 978-83-65598-21-9
9. Przegląd wybranych zagadnień z zakresu przemysłu spożywczego / red.: Mirosław Szala, Kinga Kropiwiec.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016.- 266 s.- ISBN 978-83-65598-19-6
10. Rośliny – przegląd wybranych zagadnień / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016.- 334 s.- ISBN 978-83-65598-13-4
11. Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i energii odnawialnej / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Wydawictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o., 2016.- 284 s.- ISBN 978-83-65598-16-5

Książki z 2015 (5)

1. Biotechnologia w analizie, ochronie środowiska, medycynie i przemyśle / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015.- 243 s.- ISBN 978-83-65272-06-5
2. Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań współczesności / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015.- 208 s.- ISBN 978-83-65272-11-9
3. Nowe spojrzenie na zdrowie człowieka / red.: Sylwia Bilska, Agata Pietraszek, Mirosław Szala.- Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015.- 303 s.- ISBN 978-83-65272-13-3
4. Przegląd wybranych zagadnień dotyczących zdrowia człowieka / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015.- 181 s.- ISBN 978-83-65272-07-2
5. Rośliny : fizjologia, uprawa i ich interdyscyplinarne wykorzystanie / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015.- 278 s.- ISBN 978-83-65272-12-6

Książki z 2014 (11)

4. Bioróżnorodność : wybrane zagadnienia = Biodiversity : selected aspects / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala, Kamil Maciąg.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 114 s.- ISBN 978-83-7947-049-5
5. Biotechnologia : wybrane zagadnienia = Biotechnology : selected issues. 1 / red.: Kamil Maciąg, Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 115 s.- ISBN 978-83-7947-045-7
7. Człowiek, czas, przestrzeń : wzajemne oddziaływania = Human, time, space : interactions / red.: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala, Kamil Maciąg.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 124 s.- ISBN 978-83-7947-050-1

Książki z 2013 (10)

1. Nowoczesne powłoki nakładane cieplnie odporne na zużycie ścierne i erozyjne / Tadeusz Hejwowski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 191 s.- ISBN 978-83-63569-56-3
2. Postępy w naukach medycznych = Progresses in medical sciences. 1 / red.: Grzegorz Winiarski, Mirosław Szala, Kamil Maciąg.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 120 s.- ISBN 978-83-63569-63-1
3. Postępy w naukach medycznych = Progresses in medical sciences. 2 / red.: Grzegorz Winiarski, Mirosław Szala, Kamil Maciąg.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 104 s.- ISBN 978-83-63569-64-8
4. Postępy w naukach przyrodniczych = Progresses in life sciences. 1 / red.: Kamil Maciąg, Mirosław Szala, Grzegorz Winiarski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 123 s.- ISBN 978-83-63569-83-9
5. Postępy w naukach przyrodniczych = Progresses in life sciences. 2 / red.: Kamil Maciąg, Mirosław Szala, Grzegorz Winiarski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 130 s.- ISBN 978-83-63569-84-6
6. Postępy w naukach społeczno-ekonomicznych = Progresses in social-economical sciences. 1 / red.: Mirosław Szala, Kamil Maciąg, Grzegorz Winiarski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 115 s.- ISBN 978-83-63569-62-4
7. Prace naukowe młodych badaczy : TYGIEL / pod red. Mirosława Szali.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 223 s.- ISBN 978-83-63569-05-1
8. TYGIEL 2012 – czyli jak rozwijać naukę? = THE CRUCIBLE 2012 – how to develop a science? / red.: Kamil Maciąg, Mirosław Szala.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 191 s.- ISBN 978-83-63569-06-8
10. Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej = Selected issues from materials engineering / red. Mirosław Szala.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 122 s.- ISBN 978-83-63569-65-5

Książki z 2011 (2)

1. TYGIEL 2011 - czyli jak rozwijać naukę? / pod. red.: Kamila Maciąga, Mirosława Szali.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.- 327 s.- ISBN 978-83-62596-43-0
2. Współpraca szkoły wyższej z przemysłem regionalnym / red. Tadeusz Hejwowski.- Zamość : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011.- 123 s.- ISBN 978-83-61893-40-0

Książki z 2010 (2)

1. II Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych TYGIEL 2010 : czyli jak rozwijać naukę? / pod red.: Mirosława Szali i Jacka Cabana.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2010.- 386 s.- ISBN 978-83-62596-04-1
2. Inżynierowie nowej ery / pod red.: Zbigniewa Kiernickiego, Leszka Gardyńskiego.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2010.- 131 s.- ISBN 978-83-62596-12-6

Książki z 2009 (1)

1. Lubelski kongres studenckich kół naukowych TYGIEL 2009 : czyli jak rozwijać naukę? / pod red. Jacka Cabana i Mirosława Szali.- Lublin : Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 2009.- 228 s.- ISBN 978-83-7497-078-5

Książki z 2006 (1)

Książki z 2004 (1)

1. Inżynierowie nowej ery wobec problemów technologii i materiałów : monografia / pod red. Leszka Gardyńskiego.- Lublin : Liber Duo Kolor, 2004.- 125 s.- ISBN 83-89868-03-2

Książki z 2003 (1)

1. 50 lat Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej / [oprac.]: A. Niewczas, R. Sikora, K. Szabelski, A. Weroński, W. Weroński, K. Wituszyński, S. Płaska, J. Kuczmaszewski, M. Opielak, L. Koczan, P.Tarkowski, Antoni Świć, H. Celoch, M. Żochowska, M. Hasiak, M. Włodarczyk, K. Zaleski, T. Kusz ; red. nauk. Andrzej Niewczas, Wiesław Weroński.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003.- 274 s.- ISBN 83-89-24695-3

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oab@pollub.pl