Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Książki z 2020 (1)

1. Ocena gospodarki ściekowo-osadowej w Polsce : raport / red.: January Bień, Marek Gromiec, Lucjan Pawłowski.- Lublin : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2020.- 195 s.- ISBN 978-83-63714-65-9 [MNiSW: 20]

Książki z 2019 (4)

2. Nowe trendy w rozwoju firm rodzinnych : monografia / red. nauk. Helena Kościelniak, Agnieszka Puto.- Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019.- 144 s.- ISBN 978-83-7193-715-6 [MNiSW: 20]
3. Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów : 43. Studencka Konferencja Naukowa, 30 maja 2019, Częstochowa : praca zbiorowa / pod red. Ewy Staniewskiej.- Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019.- 516 s.- ISBN 978-83-7193-703-3 [MNiSW: 20]
4. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych i w zarządzaniu organizacjami / red. nauk.: Katarzyna Kukowska, Maja Skiba, Sebastian Skolik.- Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019.- 394 s.- ISBN 978-83-7193-719-4 [MNiSW: 20]

Książki z 2018 (4)

1. Ludzie nauki w kręgu interdyscyplinarnych badań / red nauk.: Robert Kruzel, Rafał Balina, Halina Tańska, Stanisław Ejdys, Magdalena Drewniak.- Waleńczów : Wydawnictwo Naukowe Intellect, 2018.- 267 s.- ISBN 9788394744670 [MNiSW: 5]
2. Współczesne wyzwania przedsiębiorstw : przegląd wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem : monografia / red. nauk. Leszek Kiełtyka, Klaudia Smoląg.- Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018.- 184 s.- ISBN 978-93-65951-34-2 [MNiSW: 20]
3. Wyzwania współczesnej nauki. Cz. 3 / red. nauk. Stanisław Ejdys, Rafał Balina, Tomasz Szul, Magdalena Drewniak, Marta Balina.- Waleńczów : Wydawictwo Naukowe Intellect, 2018.- 172 s.- ISBN 978-83-950526-2-0 [MNiSW: 5]
4. XXIII Fluid Mechanics Conference 2018 – KKMP 2018 : book of abstract / Witold Elsner, Renata Gnatowska, Maciej Marek, Artur Dróżdż.- Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2018.- 260 s.- ISBN 978-83-951800-0-2

Książki z 2017 (7)

1. Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 41. Studencka Konferencja Naukowa, Częstochowa, 1 czerwca 2017 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Staniewskie.- Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017.- 896 s.- ISBN 78-83-63989-52-1 [MNiSW: 20]
2. Management, organizations and society : monograph / eds.: Miklós Daróczi, Elżbieta Robak, Sergey Vinogradov.- Budapest : Agriform Publishing House, 2017.- 226 s.- ISBN 978-615-5666-04-9 [MNiSW: 5]
3. Shaping the Future of ICT : Trends in Information Technology, Communications Engineering, and Management / ed. by: Ibrahiem M. M. El Emary, Anna Brzozowska.- Boca Raton : CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017.- 538 s.- ISBN 9781498781183 [MNiSW: 20]
4. V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji : praca zbiorowa / pod red.: Michała Pałęgi, Marcina Kwapisza.- Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017.- 156 s.- ISBN 978-83-63989-56-9 [MNiSW: 20]
5. Wartość klienta w perspektywie wiedzy i rozwoju przedsiębiorstwa / Artur Paździor, Wiesław Caputa, Izabela Krawczyk-Sokołowska.- Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2017.- 126 s.- ISBN 978-83-7790-471-8 [MNiSW: 20]
6. Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami / red. nauk.: Leszek Kiełtyka, Paweł Kobis.- Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017.- 287 s.- ISBN 978-83-7193-660-9 [MNiSW: 20]
7. Wyzwania i perspektywy zarządzania organizacją sieciową - Logistyka w swietle współczesnych badań / red. nauk.: Joanna Nowakowska-Grunt, Agata Mesjasz-Lech, Sebastian Kot.- Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017.- 167 s.- ISBN 978-83-65179-96-8 [MNiSW: 20]

Książki z 2016 (7)

1. Badania i rozwój naukowców w Polsce / red. nauk.: Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak, Dorota Bortochowska.- Waleńczów : Intellect Magdalena Drewniak, 2016.- 227 s.- ISBN 978-83-943426-1-6
2. Business innovation : źródła przewagi konkurencyjnej : monografia naukowa / red. nauk. Piotr Bartkowiak, Robert Kucęba.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016.- 449 s.- ISBN 978-83-7285-814-6
3. Energetyka prosumencka : próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym : praca zbiorowa / pod red. Jana Popczyka, Roberta Kucęby, Krzysztofa Dębowskiego, Waldemara Jędrzejczyka.- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016.- 321 s.- ISBN 978-83-788-407-9
4. Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji : determinanty rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Paula Pypłacz, Dariusz Dudek.- Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016.- 154 s.- ISBN 978-83-65179-48-7
5. Technical aspects of materials quality : monography / Mariusz Pietraszek, Dorota Klimecka-Tatar.- Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menadżerów Jakości i Produkcji (SMJiP), 2016.- 86 s.- ISBN 978-83-63978-34-1
6. Wiedza, kapitał ludzki, gospodarka : monografia / red. nauk.: Stanisław Brzeziński, Joanna Gajda, Agnieszka Rzepka.- Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016.- 136 s.- ISBN 978-83-65179-44-9
7. Wkład naukowców w rozwój polskiej nauki / Magdalena Drewniak, Michał Woźniak, Daria Becker-Pestka.- Waleńczow : Intellect Magdalena Drewniak, 2016.- 223 s.- ISBN 078-83-943426-2-3

Książki z 2015 (3)

1. Współczesne problemy budownictwa : teoria i praktyka / Lucjan Kurzak, Jacek Salejdak.- Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015.- 224 s.- ISBN 978-83-65179-28-9
2. Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami / red. nauk. Leszek Kiełtyka, Waldemar Jędrzejczyk.- Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2015.- 316 s.- ISBN 978-83-7193-627-2

Książki z 2014 (5)

1. Energetyka prosumencka : pierwsza próba konsolidacji : monografia / red. nauk. Jan Popczyk, Robert Kucęba, Krzysztof Dębowski, Waldemar Jędrzejczyk.- Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014.- 225 s.- ISBN 978-83-63500-92-4
2. Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami / red. nauk. Robert Kucęba, Edyta Kulej-Dudek, Paula Pypłacz, Klaudia Smoląg.- Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014.- 211 s.- ISBN 978-83-63500-69-6
3. Quality improvement of construction materials / Stanisław Borkowski, Dorota Klimecka-Tatar.- Częstochowa : Oficyna Wydawnicza SMJiP, 2014.- 144 s.- ISBN 978-83-63978-12-9
4. Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu / Jan Stachowicz, Maria Nowicka-Skowron, Ludmila Voronina Anfimova .- Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2014.- 507 s.- ISBN 978-83-7285-757-6
5. Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty praktyczne / Jolanta Chluska, Sylwia Kowalska.- Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014.- 232 s.- ISBN 978-83-63500-74-0

Książki z 2013 (2)

2. Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji / Leszek Kiełtyka.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013.- s.- ISBN 978-83-7285-692-0

Książki z 2011 (4)

1. Determinants of entrepreneurship development / Helena Kościelniak.- Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2011.- s.- ISBN 978-83-61118-19-0
2. IT tools in management and education : selected problems / Leszek Kiełtyka.- Częstochowa : Publishing Office of Częstochowa University of Technology, 2011.- s.- ISBN 978-83-7193-508-4
3. Narzędzia informatyczne : wybrane zagadnienia / Leszek Kiełtyka.- Częstochowa : , 2011.- s.- ISBN 978-83-7193-510-7
4. Przełomy w zarządzaniu. [3], Zarządzanie procesowe / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Leszek Kiełtyka.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011.- 406, [1] s.- ISBN 978-83-7285-600-5

Książki z 2010 (2)

1. Przetwórstwo materiałów polimerowych : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Bociągi.- Częstochowa : CWA Regina Poloniae, 2010.- 239 s.- ISBN 978-83-62244-13-3
2. Silniki gazowe : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Adama Dużyńskiego.- Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010.- 572 s.- ISBN 978-83-7193-461-2

Książki z 2009 (2)

1. Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek.- Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009.- 334 s.- ISBN 978-83-7193-435-3
2. Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji i regionu / pr. zbior. pod red. nauk. Marii Nowickiej-Skowron.- Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2009.- 250 s.- ISBN 978-83-61118-92-3

Książki z 2008 (1)

1. Przetwórstwo materiałów polimerowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Koszkula i Elżbiety Bociągi.- Częstochowa : CWA Regina Poloniae, 2008.- 244 s.- ISBN 978-83-87830-80-9

Książki z 2007 (1)

1. Kryzys w przedsiębiorstwach prywatyzowanych drogą leasingu pracowniczego - uwarunkowania i metody prewencji / Ewa Bojar, Zygmunt Żminda.- Lublin : Wydaw. Drukarnia Liber Duo, 2007.- 132 s.- ISBN 978-83-7497-025-9

Książki z 2006 (4)

1. Dylematy zarządzania projektem informatycznym / red. nauk.: Marek Miłosz, Janusz K. Grabara.- Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, 2006.- 221 s.- ISBN 978-83-60810-06-4
2. Informatyka w zarządzaniu logistyką / red. nauk. Janusz K. Grabara.- Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, 2006.- 233 s.- ISBN 978-83-922624-9-7, .- ISBN 83-922624-9-2
3. Postęp w przetwórstwie materiałów polimerowych : praca zbiorowa / pod red. Józefa Koszkula i Elżbiety Bociągi.- Częstochowa : Częstochowskie Wydawnictwo Archidiec. Regina Poloniae, 2006.- 340 s.- ISBN 83-87830-52-6
4. Strategie informatyzacji / red.: Zdzisław Szyjewski, Jerzy S. Nowak, Janusz K. Grabara.- Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, 2006.- 292 s.- ISBN 978-83-60810-01-9

Książki z 2005 (1)

1. Informatyka i efektywność systemów / red. Michał Goliński, Janusz K. Grabara, Jerzy S. Nowak.- Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 2005.- 354 s.- ISBN 83-922624-5-X

Książki z 2004 (1)

1. Materiały polimerowe i ich przetwórstwo : praca zbiorowa / pod red. Józefa Koszkula i Elżbiety Bociągi.- Częstochowa : Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, 2004.- 401, [1] s.- ISBN 83-7193-263-4

Książki z 1999 (1)

1. Metal Forging'99 : krajowa konferencja, 20-22 września 1999, Częstochowa-Kokotek / pod red. Moniki Gierzyńskiej-Dolnej.- Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 1999.- 217 s.- ISBN 83-7193-075-5

Książki z 1996 (1)

1. Projektowanie, stosowanie i eksploatacja elementów maszyn i urządzeń z tworzyw sztucznych / pod red. Jerzego Koszkula.- Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 1996.- 244 s

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oin@pollub.pl