Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Książki z 2020 (4)

1. Agglomeration processes for waste utilization in a circular economy / Gabriel Borowski.- Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2020.- 160 s.- ISBN 978-83-63714-66-6 [MNiSW: 80]
2. Ocena gospodarki ściekowo-osadowej w Polsce : raport / red.: January Bień, Marek Gromiec, Lucjan Pawłowski.- Lublin : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2020.- 195 s.- ISBN 978-83-63714-65-9 [MNiSW: 20]
3. The role of agriculture in climate change mitigation / ed. by Lucjan Pawłowski, Zygmunt Litwińczuk, Guomo Zhou.- Leiden : CRC Press / Balkema, 2020.- 148 s.- ISBN 978-0-367-43372-7, .- ISBN 978-1-003-00273-4 [MNiSW: 20]
4. Water Supply and Wastewater Disposal : Designing, Construction, Operation and Monitoring / ed. by Henryk Sobczuk, Beata Kowalska.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 348 s.- ISBN 978-83-7947-409-7 [MNiSW: 20]

Książki z 2019 (5)

2. Material-related impact of thermoplastic pipes on quality of distributed water / Beata Kowalska.- Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2019.- 201 s.- ISBN 978-83-63714-57-4 [MNiSW: 80]
3. System ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi w Polsce / red.: Jan Siuta, Gabriel Borowski.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 328 s.- ISBN 978-83-7947-381-6 [MNiSW: 20]
4. Zanieczyszczenia powietrza w Polsce: stan, przyczyny, skutki : raport / red.: Lucjan Pawłowski.- Lublin : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2019.- 90 s.- ISBN 978-83-63714-50-5 [MNiSW: 20]
5. Zanieczyszczenia wód w Polsce : stan, przyczyny, skutki : raport / red.: Marek Gromiec, Lucjan Pawłowski.- Lublin : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2019.- 107 s.- ISBN 978-83-63714-63-5 [MNiSW: 20]

Książki z 2018 (3)

1. Metoda wyznaczania zasięgu stref zagrożenia powodowanego przez rozszczelnienie podziemnych przewodów wodociągowych / Małgorzata Iwanek.- Lublin : Polska Akademia Nauk, 2018.- 205 s.- ISBN 978-83-63714-46-8 [MNiSW: 80]
2. Soil aeration and Its role for plants / Jan Gliński, Witold Stępniewski.- Wyd. Reissued.- Boca Raton : CRC Press / Taylor & Francis Group, 2018.- 229 s.- ISBN 978-1-315-89758-5 [MNiSW: 200]
3. Water supply and wastewater disposal / eds.: Henryk Sobczuk, Beata Kowalska.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2018.- 357 s.- ISBN 978-83-7947-314-4 [MNiSW: 20]

Książki z 2017 (4)

1. Advances in renewable energy research / eds.: Małgorzata Pawłowska, Artur Pawłowski.- Boca Raton : CRC Press / Balkema, 2017.- 118 s.- ISBN 978-1-138-55367-5 [MNiSW: 20]
2. Bioindykacja w kontroli procesu oczyszczania ścieków / Grzegorz Łagód.- Lublin : Polska Akademia Nauk, 2017.- 144 s.- ISBN 978-83-63714-35-2 [MNiSW: 80]
3. Environmental engineering V [WOS] / eds.: Małgorzata Pawłowska, Lucjan Pawłowski.- Boca Raton : CRC Press - Taylor & Francis Group, 2017.- 326 s.- ISBN 978-1-138-03163-0 [MNiSW: 20]
4. Procesy biometylacji w środowisku / Grzegorz Słowik, Monika Bojanowska, Jacek Czerwiński.- Lublin : Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2017.- 161 s.- ISBN 978-83-63761-88-2 [MNiSW: 20]

Książki z 2016 (9)

1. Biomass for biofuels / eds.: Katarzyna Bułkowska, Zygmunt Mariusz Gusiatin, Ewa Klimiuk, Artur Pawłowski, Tomasz Pokój.- Boca Raton : CRC Press - Taylor & Francis Group, 2016.- 185 s.- ISBN 978-1-138-02631-5
2. Metody podwyższania kaloryczności drobnoziarnistych odpadów węglowych / Jan J. Hycnar, Gabriel Borowski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2016.- 156 s.- ISBN 978-83-7947-207-9
3. Monter stolarki budowlanej / Dawid Polski, Zbigniew Suchorab.- Lublin : Fundacja VCC , 2016.- 326 s.- ISBN 978-83-7979-153-8
4. Ocena zrównoważoności systemów solarnych oparta na analizie cyklu życia. 125 / Agnieszka Żelazna.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2016.- 184 s.- ISBN 978-83-63714-24-6
6. Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym / Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha.- Warszawa : Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", 2016.- 209 s.- ISBN 978-83-88695-33-9
7. Sustainability of compacted clay liners and selected properties of clays. 127 / Marcin Widomski.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2016.- 158 s.- ISBN 978-83-63714-26-0
8. Water supply and wastewater removal / eds.: Henryk Sobczuk, Beata Kowalska.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2016.- 234 s.- ISBN 978-83-7947-200-0
9. Zastosowanie techniki reflektometrii w domenie czasu do oceny stanu zawilgocenia przegród budowlanych. 133 / Zbigniew Suchorab.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2016.- 191 s.- ISBN 978-83-63714-32-1

Książki z 2015 (5)

1. Fizyko-khimichni metody ochyshchennya vody. Keruvannya vodnymy resursamy / I Astrelin , E. Gerasimov, Mykola Hirol ; edit by I.M. Astrelin, H. Ratnaweera.- [B. m.] : Water Harmony Project, 2015.- 613 s.- ISBN 978-82-999978-0-5
3. Roztocze polskie i ukraińskie: przewodnik / Artur Pawłowski.- Wyd. III.- Pruszków : Oficyna Wydawnicza REWASZ, 2015.- 459 s.- ISBN 978-83-62460-71-7
4. Ultrasłaba emisja fotonowa z układów żywych / Robert Borc, Anna Jaśkowska, Andrzej Dudziak.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.- 120 s.- ISBN 978-83-7947-164-5
5. Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska / red.: Wojciech Franus, Artur Pawłowski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.- 149 [13 nlb.] s.- ISBN 978-83-63714-20-8

Książki z 2014 (1)

1. Mitigation of landfill gas emissions / Małgorzata Pawłowska.- Boca Raton : CRC Press, 2014.- 104 s.- ISBN 978-0-415-63077-1

Książki z 2013 (13)

1. Areozole w powietrzu wewnętrznym. 112 / Marzenna Dudzińska.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2013.- 176 s.- ISBN 978-83-93714-06-2
3. Computer aided designing : 3D modeling of the passive house / Zbigniew Suchorab, Grzegorz Łagód.- Lublin : Polska Akademia Nauk, 2013.- 130 s.- ISBN 978-83-63714-10-9
4. Computer aided designing of sanitary installation / Agnieszka Żelazna, Zbigniew Suchorab.- Lublin : Poliechnika Lubelska, 2013.- 117 s.- ISBN 978-83-63569 58-7
5. Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS] / Artur Pawłowski, Marzenna Dudzińska, Lucjan Pawłowski.- Boca Raton : CRC Press - Taylor & Francis Group, 2013.- s.- ISBN 978-1-315-88748-7
9. Proektuvannâ sistem vodovìdvedennâ, očišennâ ta utilìzacìï stìčnih vod v malih naselenih punktah ta sìl´s´kìj mìscevostì / Mykola Hirol, Grzegorz Łagód, Dariusz Kowalski, S. B. Procenko ; za zag. red. Mykola Hirol, S. B. Procenko.- Rìvne : Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2013.- 73 s.- ISBN 978-966-327-246-7
10. Rekultywacja gleb zdegradowanych przy wykorzystaniu substancji kształtujących ich właściwości sorpcyjne / Mariola Chomczyńska.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2013.- 145 s.- ISBN 978-83-63714-09-3
11. Technologìï vodovìdvedennâ promislovich pìdpriêmstv: Navčal´nij posìbnik / Mykola Hirol, A. M. Hirol, Anna Hirol.- Rìvne : Nacìonal'nyj Universitet Vodnogo Gospodarstva Ta Prirodokorictuvannâ, 2013.- 625 s.- ISBN 978-966-327-251-1
12. Zanieczyszczenia a jakość powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach / Bernard Połednik.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2013.- 183 s.- ISBN 978-83-63714-15-4
13. Zastosowanie jonitów włóknistych w procesach dezodoryzacji i kontroli jakości powietrza. 107 / Henryk Wasąg.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2013.- 161 s.- ISBN 978-83-63714-06-2

Książki z 2012 (9)

1. Application of hydrodynamic cavitation in environmental engineering / Janusz Ozonek.- Boca Raton : CRCPress, 2012.- 124 s.- ISBN 978-0-415-61626-3
2. Badania eksperymentalne i teoretyczne zasobnika ciepłej wody ze stratyfikacją termiczną. 103 / Alicja Siuta-Olcha.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 172 s.- ISBN 978-83-63714-02-4
3. Badania nad zwiększeniem wydajności barwnikowych ogniw słonecznych / Agata Zdyb.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 150 s.- ISBN 978-83-62596-71-3
4. Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju / Ewa Klimiuk, Małgorzata Pawłowska, Tomasz Pokój.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.- 325 s.- ISBN 978-83-01-17170-4
5. Energy saving and storage in residential buildings / Alicja Siuta-Olcha and Tomasz Cholewa.- New York : Nova Science Publishers, 2012.- 129 s.- ISBN 978-1-62100-167-6
6. Oxydation-reduction (redox) properties of soils / red.: Jan Gliński, Stępniewska Zofia, Stępniewski Witold, Banach Artur.- Lublin : Polish Academy of Sciences, 2012.- 128 s.- ISBN 978-83-930665-7-5
7. Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1 / pod red.: Marzenny Dudzińskiej, Artura Pawłowskiego.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 428 s.- ISBN 978-83-89293-18-3
8. Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 2 / pod red. Marzenny Dudzińskiej, Artura Pawłowskiego.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 344 s.- ISBN 978-83-89293-17-6
9. Współfermentacja osadów ściekowych i wybranych kosubstratów jako metoda efektywnej biometanizacji. 98 / Agnieszka Montusiewicz.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 133 s.- ISBN 978-83-89293-19-0

Książki z 2010 (1)

1. Environmental engineering III / ed. by Lucjan Pawłowski, Marzenna R. Dudzińska, Artur Pawłowski.- Leiden ; London : CRC Press/Balkema ; Taylor & Francis Group, 2010.- 2010 s.- ISBN 978-0-415-54882-3, .- ISBN 978-0-203-84666-7

Książki z 2009 (4)

1. Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. T. 1 / pod red. Janusza Ozonka, Małgorzaty Pawłowskiej.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2009.- 356 s.- ISBN 978-83-89293-81-7
2. Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. T. 2 / pod red. Janusza Ozonka, Artura Pawłowskiego.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2009.- 315 s.- ISBN 978-83-89293-82-4
3. Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. T. 3 / pod red. Marzenny R. Dudzińskiej, Lucjana Pawłowskiego.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2009.- 292 s.- ISBN 978-83-89293-83-1
4. Technologie informacyjne w zastosowaniach / Tomasz Grudniewski, Jan Marian Olchowik.- Biała Podlaska : Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II, 2009.- 278 s.- ISBN 978-83-61044-72-7

Książki z 2008 (1)

1. Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge : selected papers from the International International Workshop on Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge / eds.: Malgorzata Pawłowska, Lucjan Pawłowski.- London : Taylor & Francis Group, 2008.- 281 s.- ISBN 978-0-415-43337-2, .- ISBN 978-0-203-93218-6

Książki z 2007 (5)

1. Energetyczne i procesowe aspekty produkcji i zastosowań ozonu w technice / Janusz Ozonek, Stefan Fijałkowski.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2007.- 172 s.- ISBN 978-83-89293-67-1
2. Environmental engineering : proceedings of the Second National Congress of Environmental Engineering / edit. by Lucjan Pawłowski, Marzenna Dudzińska, Artur Pawłowski.- London : Taylor & Francis Group, 2007.- 536 s.- ISBN 978-0-415-40818-9, .- ISBN 0-415-40818-0
3. Ocena wpływu zabezpieczeń przeciwerozyjnych na warunki wilgotnościowe w profilu glebowym / Marcin Konrad Widomski.- Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2007.- 113 s.- ISBN 978-83-89293-62-6
4. Przetwarzanie informacji w społeczeństwie informacyjnym / [pod red.] Tomasza Grudniewskiego, Jana M. Olchowika.- Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II, 2007.- 194 s.- ISBN 978-83-61044-12-3
5. Time domain reflectometry method in environmental measurements / Henryk Sobczuk, Rudolph Plagge.- Lublin : Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska, 2007.- 114 s.- ISBN 83-89293-51-X

Książki z 2006 (2)

1. Informatyka w kształceniu. T. 1 / pod red. Klaudiusza Lenika, Gabriela Borowskiego.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2006.- 140 s.- ISBN 978-83-87833-70-1, .- ISBN 83-87833-70-3
2. Informatyka w technice. T. 1 / pod red. Klaudiusza Lenika, Gabriela Borowskiego.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2006.- 152 s.- ISBN 978-83-87833-69-5

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oin@pollub.pl