Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Inne materiały z 2024 (2)

1. The Effect of a Large Grounded Mesh Electrode and Two Types of High-Voltage (HV) Electrodes on Boundary Layer Control / Ernest Gnapowski, Sebastian Gnapowski, Jarosław Pytka, Jerzy Józwik, Grzegorz Skorulski. [W]: 2024 IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace: [final program], Lublin, 3 czerwca 2024 - 5 czerwca 2024
2. Дослідження структури і властивостей зносостійких евтектичних покриттів системи Fe-Mn-C-B-Si-Ni-C [Doslidžennâ strukturi i vlastivostej znosostìjkih evtektičnih pokrittїv sistemi Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr] / Volodimir M. Golubec′, Mychajło Paszeczko. [W]: Materìali VI міжнародної науково-практичної конференції «Прикладні науково-технічні дослідження», Ivano-Frankіvs'k, 14 maja 2024 - 16 maja 2024

Inne materiały z 2023 (16)

3. Badanie struktur wtórnych na powierzchni tarcia powłok eutektycznych układu Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr / Mychajło Paszeczko. [W]: 9th International Confernce «Physics of Disordered Systems» (PDS'2023), Lwów, 19 września 2023 - 20 września 2023
4. Comparison of Microwave Moisture Evaluation Quality iIn Time and Frequency Domain / Zbigniew Suchorab, Krzysztof Tabiś, Zenon Szczepaniak, Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk, Waldemar Susek. [W]: Central European Symposium on Thermophysics (CEST 2023) : conference programme, Poprad, 6 września 2023 - 9 września 2023
5. Comparison of regression models of linear and polynomial dependencies in moisture detection technique / Anna Futa, Magdalena Jastrzębska, Zbigniew Suchorab. [W]: Central European Symposium on Thermophysics (CEST 2023) : conference programme, Poprad, 6 września 2023 - 8 września 2023
6. Detection of delamination in fiber reinforced polymer composites based on acoustic emission / Izabela Korzec, Jakub Rzeczkowski. [W]: WECM’23 – 2nd Workshop on Experimental and Computational Mechanics, Pisa, 20 września 2023 - 22 września 2023
7. Estimation of Apparent Permittivity Value of Polylactyde Polymers using Reflectrometric Technique / Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk, Jacek Zaburko, Magda Wlazło-Ćwiklińska, Joanna Szulżyk-Cieplak, Zbigniew Suchorab. [W]: Central European Symposium on Thermophysics (CEST 2023) : conference programme, Poprad, 6 września 2023 - 8 września 2023
8. Improving tribological properties of BT22 titanium alloy by forming nanocellular topography via laser-thermochemical processing / Oleksandr Tisov, Mychajło Paszeczko, Dariusz Chocyk, Iryna Pohreliuk. [W]: 24th International Conference on Wear of Materials - WOM 2023, Banf, Alberta, 16 kwietnia 2023 - 20 kwietnia 2023
9. Jakość wód opadowych w kontekście wykorzystania w gospodarstwach domowych / Magda Wlazło-Ćwiklińska, Joanna Szulżyk-Cieplak. [W]: II Konferencja Naukowo-Techniczna "Nauka-Technologia- Środowisko", Wisła, 27 września 2023 - 29 września 2023
10. Sustainability aspects in terms of inhabitant`s thermal comfort / Dorota Wójcicka-Migasiuk, Arkadiusz Urzędowski. [W]: VIII Konferencja Solina 2023 - Rozwój zrównoważony, Rzeszów - Polańczyk, 20 czerwca 2023 - 24 czerwca 2023
11. The influence of the corrosive environment on the wear resistance of polymeric prosthetic dental materials / Mychajło Paszeczko, Jarosław Zubrzycki, Magda Wlazło-Ćwiklińska, Aleksandra Prus. [W]: 24th International Conference on Wear of Materials - WOM 2023, Banf, Alberta, 16 kwietnia 2023 - 20 kwietnia 2023
12. The linear regression model to evaluate material moisture using reflectometric technique / Magdalena Jastrzębska, Anna Futa, Zbigniew Suchorab. [W]: Central European Symposium on Thermophysics (CEST 2023) : conference programme, Poprad, 6 września 2023 - 8 września 2023
13. The quality of rainwater in the context of use in households / Magda Wlazło-Ćwiklińska, Joanna Szulżyk-Cieplak. [W]: 1st Interdisciplinary Doctoral Conference & Workshop (IDCW2023), Lublin, 10 listopada 2023
14. Tribological performance of FeCCrMnBSi eutectic alloy at dry sliding conditions / Mychajło Paszeczko. [W]: 24th International Conference on Wear of Materials - WOM 2023, Banf, Alberta, 16 kwietnia 2023 - 20 kwietnia 2023
15. Ways to increase technology efficiency of manufacturing parts strengthened by plasma electrolytic oxidation / Mychajło Paszeczko, Cristian Barz, Michał Bembenek, M. M. Romaniv, Liubomyr Ropyak. [W]: XV International Scientific and Technical conference "New materials and technologies In mechanical engineering-2023", Kijów, 27 kwietnia 2023 - 28 kwietnia 2023
16. Wykorzystanie narzędzi modelowania i druku 3D w procesie projektowania kształtek hydraulicznych / Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk. [W]: II Konferencja Naukowo-Techniczna "Nauka-Technologia- Środowisko", Wisła, 27 września 2023 - 29 września 2023

Inne materiały z 2022 (8)

1. Daily Analysis of Boiler Steam Parameters in Terms of Weather Conditions / Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk, Arkadiusz Urzędowski. [W]: Central European Symposium on Thermophysics (CEST 2022) : conference programme, Olomouc, 31 sierpnia 2022 - 2 września 2022
2. Dywersyfikacja w elektrociepłowniach / Piotr Sarzyński, Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk, Dorota Wójcicka-Migasiuk. [W]: Konferencja Jubileuszowa "Bezpieczeństwo techniczne, energetyczne i informatyczne", Lublin, 17 listopada 2022 - 18 listopada 2022
3. Fractographic analysis of FRP composites after DCB and ENF tests / Sylwester Samborski, Izabela Korzec, Jakub Rzeczkowski, Paolo S. Valvo. [W]: International Interdisciplinary PhD Workshop 2022, Lublin, 15 marca 2022 - 17 marca 2022
4. Nierówności typu Schwarza dla odwzorowań harmonicznych koła jednostkowego unormowanych na brzegu / Anna Futa, Dariusz Partyka. [W]: Międzyuczelniane Seminarium "Congressio-Mathematica", Rzeszów [on-line], 8 grudnia 2022
5. Wybrane ekopolimery dostępne w sklepach stacjonarnych na przestrzeni lat 2018-2022 / Katarzyna Korulczyk, Kamil Kapłon, Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk, Aleksandra Prus. [W]: Konferencja tematyczna " Koła naukowe etapem w rozwoju kompetencji zawodowych i naukowych", Lublin, 18 listopada 2022
6. Wybrane techniczne aspekty elektrowni jądrowych / Mychajło Paszeczko. [W]: Konferencja Jubileuszowa "Bezpieczeństwo techniczne, energetyczne i informatyczne", Lublin, 17 listopada 2022 - 18 listopada 2022
7. Zastosowanie układu DBD z dużą uziemioną elektrodą siatkową do kontroli warstwy przyściennej / Ernest Gnapowski, Jarosław Pytka, Sebastian Gnapowski, Jerzy Józwik. [W]: Synergia Nauki i Przemysłu : Wyzwania XXI wieku - Nauka - Przemysł - Biznes, Chełm, 23 listopada 2022 - 25 listopada 2022
8. Опір спрацюванню евтектичних покриттів у розчинах харчової солі [Opir spracȗvannȗ evtektičnih pokrittìv u rozčinah harčovoì solì] / Mychajło Paszeczko, V. Û. Suhеnкo. [W]: Шостa Міжнародна Науково-Практична Конференція "Інтеграційні та Інноваційні Напрями Розвитку Харчової Індустрії" [Šоsta Mižnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Integracìjnì ta Innovacijni Naprâmki Rozvitku Harčovoї Industrїї”], Черкаси [Čerkasi], 3 listopada 2022 - 4 listopada 2022

Inne materiały z 2021 (7)

1. Akademìčnij kapitalizm : ìntegracìâ osvìti, nauki ì bìznesu / Mychajło Paszeczko. [W]: Programa V Mìžnarodnoï naukowo-praktičnoï konferencji „ Innovaciï u viŝìj školì : tendenciï ta perspektivi rozvitku”, Kremenec’, 27-28 travnâ 2021 r., Krzemieniec, 27 maja 2021 - 28 maja 2021
2. Cтруктура і властивості евтектичних зносостійких покриттів системи Fe-Mn-C-B легованих Si, Ni та Cr [Struktura ì vlastivostì evtektičnih znosostìjkih pokrittìv sistemi Fe-Mn-C-B legovanih Si, Ni ta Cr] / Mychajło Paszeczko. [W]: V Mіжнароднa Hауково-Практичнa Kонференція "Прикладні Науково-Tехнічні Дослідження" [V Mìžnarodna Naukowo-Praktična Konferencìâ Prikladnì Naukovo-Tehnìčnì Doslìdžennâ"], Iwano-Frankiws'k, 5 kwietnia 2021 - 7 kwietnia 2021
3. Interaktywna mata edukacyjna sMArT by KK dla dzieci w młodszym wieku szkolnym / Katarzyna Korulczyk, Kamil Kapłon, Agnieszka Gandzel. [W]: VIII Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce" ; konferencja-warsztaty-wystawa-spotkania panelowe - 2021, Lublin, 14 października 2021
5. Wykorzystanie ogólnodostępnych narzędzi komputerowych w nauczaniu grafiki komputerowej na kierunkach matematyczno-informatycznych / Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk. [W]: Zdalne nauczanie matematyki i informatyki jako wyzwaniedla systemu edukacji, Lublin, 18 czerwca 2021
6. Zastosowanie interaktywnej maty edukacyjnej sMArT by KK w zabawach dzieci w wieku 6-10 lat / Kamil Kapłon, Katarzyna Korulczyk, Agnieszka Gandzel. [W]: VIII Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce" ; konferencja-warsztaty-wystawa-spotkania panelowe - 2021, Lublin, 14 października 2021
7. Актуальні проблеми трибології [Aktual’ni problemi tribologїї] / Mychajło Paszeczko. [W]: П’ята Міжнародна Науково-Практична Конференція «Інте Г Раційн і та Інноваційні Напрямки Розвитку Харчової Індустрії» [P’âta Mižnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Inge G Racijn i ta Innovacijni Naprâmki Rozvitku Harčovoї Industrїї”], Czerkasy, 4 listopada 2021 - 5 listopada 2021

Inne materiały z 2020 (2)

1. Use of multidimensional testing to evaluate the impacts of treated wastewater discharge on river water quality–Hotelling test case / Dariusz Majerek, Grzegorz Łagód, Bartosz Szeląg, Fabrizio Sabba. [W]: V International Conference of Computional Methods in Engineering Science - CMES'20, Lublin, 24 listopada 2020 - 25 listopada 2020
2. Фрикційна поведінка електроіскрових покриттів в умовах граничного мащення [Frikcìjna powedìnka elektroìskrowih pokrittìv v umowah graničnogo maŝennâ] / Volodimir M. Golubec′, Mychajło Paszeczko. [W]: IV Mіжнароднa Hауково-Практичнa Kонференція "Прикладні Науково-Tехнічні Дослідження" [IV Mìžnarodna Naukowo-Praktična Konferencìâ "Prikladnì Naukovo-Tehnìčnì Doslìdžennâ"], Iwano-Frankiws'k, 1 kwietnia 2020 - 3 kwietnia 2020

Inne materiały z 2019 (12)

1. Analiza strat cieplnych budowli lądowych z wykorzystaniem techniki diagnostyki termowizyjnej / Arkadiusz Urzędowski. [W]: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych – wspólna misja Urzędu Dozoru Technicznego i Politechniki Lubelskiej, Lublin, 26 marca 2019
2. Badanie odporności na zużycie ścierne kompozytów wzmacnianych włóknami węglowymi / Bartłomiej Jurkiewicz, Mychajło Paszeczko. [W]: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych – wspólna misja Urzędu Dozoru Technicznego i Politechniki Lubelskiej, Lublin, 26 marca 2019
3. Badanie odporności na zużycie ścierne powłok napawanych / Jakub Leńczyk, Mychajło Paszeczko. [W]: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych - wspólna misja Urzędu Dozoru Technicznego i Politechniki Lubelskiej, Lublin, 26 marca 2019
4. Bezpieczeństwo energetyczne inteligentnego domu w przestrzeni wiejskiej jako element zrównoważonego zarządzania energią / Marek Horyński. [W]: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych – wspólna misja Urzędu Dozoru Technicznego i Politechniki Lubelskiej, Lublin, 26 marca 2019
5. Bezpieczeństwo sklepów internetowych / Barbara Buraczyńska. [W]: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych – wspólna misja Urzędu Dozoru Technicznego i Politechniki Lubelskiej, Lublin, 26 marca 2019
6. Efektywność nauczania zagadnień z obszaru bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych dla kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa / Mirosław Malec. [W]: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych – wspólna misja Urzędu Dozoru Technicznego i Politechniki Lubelskiej, Lublin, 26 marca 2019
7. Metoda Olivier`a i Pharn`a do określenia właściwości mikrochemicznych materiałów stosowanych w urządzeniach technicznych / Albert Blat, Mychajło Paszeczko. [W]: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych - wspólna misja Urzędu Dozoru Technicznego i Politechniki Lubelskiej, Lublin, 26 marca 2019
8. Nowoczesne technologie zabezpieczenia mienia i infrastruktury gospodarstwa domowego / Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk. [W]: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych – wspólna misja Urzędu Dozoru Technicznego i Politechniki Lubelskiej, Lublin, 26 marca 2019
9. Rola bezpieczeństwa energetycznego w infrastrukturze budowlanej / Dorota Wójcicka-Migasiuk, Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk. [W]: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych – wspólna misja Urzędu Dozoru Technicznego i Politechniki Lubelskiej, Lublin, 26 marca 2019
10. Water reservoirs and pools cleaning by pulse power discharges / Sebastian Gnapowski. [W]: The International Scientific Conference 10th Forum of Ecological Engineering, Kazimierz Dolny, 9 września 2019 - 11 września 2019
11. Wpływ funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Kamionki / Magda Wlazło-Ćwiklińska, Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk. [W]: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych – wspólna misja Urzędu Dozoru Technicznego i Politechniki Lubelskiej, Lublin, 26 czerwca 2019
12. Wpływ i znaczenie wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej na poczucie bezpieczeństwa w życiu codziennym / Marta Kruk, Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk. [W]: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych – wspólna misja Urzędu Dozoru Technicznego i Politechniki Lubelskiej, Lublin, 26 czerwca 2019

Inne materiały z 2018 (7)

1. Phase transformations in micro-alloyed steel containing Nb, Ti and V / Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, Klaudiusz Lenik, Zygmunt Lenik. [W]: CCTP 13 - 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis : abstracts, Zakopane, 2 września 2018 - 6 września 2018
2. Production of parts by 3D-milling / A. Lisovik, Oleh Polishchuk, A. Zalizeckyì , Joanna Szulżyk-Cieplak, Jarosław Zubrzycki. [W]: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac`2018, Chmielnicki, 27 września 2018 - 29 września 2018
3. Segregacja atomów w warstwach wierzchnich przy użyciu ściernym stopów eutektycznych układu Fe-Mn-C-B stopowanych Cr / Mychajło Paszeczko. [W]: Konferencja Jubileuszowa z okazji 10-lecia Wydziału Podstaw Techniki : Między ciągłością a zmianą. Innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego, Lublin, 16 maja 2018 - 17 maja 2018
4. Studium odporności na zużycie wzmacnianych kompozytów poliamidowych dla przekładni zębatych metalpolimerowych / Myron Czerniec, Mychajło Paszeczko, Serge V. Shil'ko. [W]: XXXVII Jesienna Szkoła Tribologiczna, 10-13 września 2018, Olsztyn-Ryn : program konferencji,

Inne materiały z 2017 (10)

1. Doslìdžennâ vplivu atomì ì tribosintzi vtorinnih nanstruktur na samoorganìzacìû poverhnì ì tribologìnì vplastivostì evtektičnih pokrittìv Fe-Mn-C-B-Si / Mychajło Paszeczko. [W]: Seminar Ìnctitut Fìziki kondensovanih sistem NAN Ukraïni : Laboratoriâ statističnoï fizyki skladnih sistem : [program], Lwów, 9 lutego 2017
2. Doslìdžennâ znosostìjkostì evtektičnogo pokrittâ Fe-Mn-C-B legovanogo Si, Ni, Cr, Cu ŝo harakterizuêtʹsâ samoorganizacìêû poverhnì tertâ / Mychajło Paszeczko, Marcin Barszcz, Krzysztof Dziedzic, Klaudiusz Lenik. [W]: IV Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferenciâ „Innovacìï u Viŝìj Školì: Problemi ta Perpektivi v Osvìtì ì Naucì" : [program], Krzemieniec, 17 maja 2017 - 19 maja 2017
3. Forming and research of physic mechanical properties of nanostructured oxide-carbon composite / Mychajło Paszeczko. [W]: 2nd International Conference on Sustainable Materials Science and Technology (SMST2), Las Palmas, 19 lipca 2017 - 21 lipca 2017
4. Gumanìzacìâ tehničnogo naučannâ âk aktualʹna problema vivčennâ filozofii v viŝih tehnìčnih zakladah / Halina Rarot. [W]: IV Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferenciâ „Innovacìï u Viŝìj Školì: Problemi ta Perpektivi v Osvìtì ì Naucì" : [program], Kremenec, 17 maja 2017 - 19 maja 2017
5. Investigation ofchanging of chemical and phase compositinof the friction surfaces Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr coating depend on depth / Mychajło Paszeczko, Krzysztof Dziedzic, Klaudiusz Lenik, Marcin Barszcz. [W]: 2nd International Conference on Advanced Functional Materials (ICAFM 2017) : conference program, Los Angeles, 4 sierpnia 2017 - 6 sierpnia 2017
6. Novitnì materìali ì tehnologìï v mašinobuduvannì / Mychajło Paszeczko. [W]: Naukovo-metodologični seminar „Osoblivostì vivčennâ zagalˊnotehnìčnih disciplìn majbutnˊogo včitelâ trudovogo havčannâ ta tehnologìj”, 10 listopad, 2017, Kremenečˊ : [program],
7. On lower bound for induced Ramsey numbers / Izolda Gorgol. [W]: 26th British Combinatorial Conference, Glasgow, 3–7 July 2017,
9. Tribological Behaviour of eutectic coatings obtained by gas metal ARC welding method with use of FE-Mn-C-B-Si-Ni-Cr wire powder / Mychajło Paszeczko, Krzysztof Dziedzic, Taras G. Berezhanskiy. [W]: 2nd International Conference on Sustainable Materials Science and Technology (SMST2), 19-21 July 2017, Canary Island,Spain : [referat wygłoszony], Canary Island, 19 lipca 2017 - 21 lipca 2017

Inne materiały z 2016 (13)

3. Efekty energetyczne i ekonomiczne modernizacji obiektu / Arleta Chuba, Dorota Wójcicka-Migasiuk. [W]: Tehnična Tvorčist – zbirnik naukovih prac`2016,
4. Extremal Gallai colorings / Izolda Gorgol. [W]: The Fourth Gdańsk Workshop on Graph Theory : List of participants and abstracts, June 29 - July 1, 2016, Gdańsk,
5. Forming and research of physic mechanical and mechanical properties of nanostructured oxide-carbon composite / Mychajło Paszeczko. [W]: 2nd International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering, 20th-22nd July 2016, Rome : [program],
6. Investigation of friction surface Fe-Mn-C-B coating / Klaudiusz Lenik, Mychajło Paszeczko, Krzysztof Dziedzic. [W]: 2nd International Conference on Greenn Chemistry and Sustainable Engineering, 20-22 July 2016, Rome : [poster, certificate of participation], Rzym, 20 lipca 2016
7. On extremal colorings without rainbow cycles / Izolda Gorgol. [W]: 6th Polish Combinatorial Conference : abstracts, 19-23 september, 2016, Będlewo,
8. Problematyka oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby na potrzeby budownictwa / Aneta Duda, Klaudiusz Lenik, Klaudiusz Lenik. [W]: I Konferencja Naukowo-Techniczna : systemy bezpieczeństw a oraz zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, 28-29,04,2016, Sarbinowo Morskie : [program],

Inne materiały z 2015 (11)

2. Anti-Ramsey numbers for cycles in complete graphs / Izolda Gorgol. [W]: Abstracts of the 8th slovenian conference on graph theory, June 21-27, 2015, Kranska Gora,
3. Different economics models of innovative processes in european regions: how regional growth is created / Korneliusz Pylak, Dariusz Majerek. [W]: Global Growth Agendas: Regions, Instions and Sustainability : Annual Conference,
4. Fiziko-himičeskie i tribo-mehaničeskie harakteristiki matričnʹìh uglerodsoderžaših pokrʹìtij / G. Goroh, Mychajło Paszeczko, A. Lozovenko, E.I. Shpilewskij. [W]: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XXII Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 14-19 . 09. 2015. T. 1 : [program],
6. Metody wyznaczania zbiorów Koebego / Magdalena Gregorczyk, Leopold Koczan. [W]: I Konferencja Matematyczno-Informatyczna "Congressio Mathematica", 23-25 września 2015, Rzeszów,
7. Obszary Koebego dla klasy funkcji typowo-rzeczywistych wypukłych w kierunku obu osi układu / Magdalena Gregorczyk, Leopold Koczan. [W]: I Konferencja Matematyczno-Informatyczna "Congressio Mathematica", 23-25 września 2015, Rzeszów,
8. Osoblivostì osvitnʹogo procesu u viʹših navčâlʹnih zakladah Polʹši / Mychajło Paszeczko. [W]: XI zvitnoï naukovoï konferencji profesorsʹko-vikladacʹkogo składu za 2014 rik : [program],
9. Rainbow cycles in split graph / Izolda Gorgol. [W]: The Third Gdansk Workshop on Graph Theory : List of participants and abstracts, September 16-18, 2015, Gdańsk,
10. Study of friction surface Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr coatings / Mychajło Paszeczko, Krzysztof Dziedzic, Ewaryst Mendyk. [W]: International Conference Sustainable Materials Science and Technology, 15-17 July 2015, Paris-France : Abstracts Book, Paris

Inne materiały z 2014 (10)

1. Evaluation of E-learning course effectiveness on the example of carpentry / Klaudiusz Lenik, Aneta Duda. [W]: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VIII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 28 Septembre au 05 Octobre 2014, à Hammamet (Tunisie),
2. Latest developements / Sebastian Gnapowski, Hidenori Akiyama, S. Hamid R Hosseini. [W]: 21st International Bioelectrics Consortium Teleconference, 20 March, 2014, Kumamoto : [materiały własne autora],
3. Microstructural features of Cu-Zn single crystals deformed at elevated temperature / Barbara Grzegorczyk, Wojciech Ozgowicz, Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz. [W]: XV International Conference on Electron Microscopy EM2014, 15-18 September 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts,
4. Multilary neural network for visual object identification / Artur Popko. [W]: International Conference on Humanity and Social Science; ICHSS2014, 29-30 JUNE,2014, Guangzhou, China,
5. The common wealth of the global world / Halina Rarot. [W]: Partnership for Prosperity : Materials of the International Scientific and Practical Conference "Republic of Belarus - European Union: problems and perspectives of partnership" 13-14 june 2013, Belarus, Minsk,
6. The effects of path dependency and path development on growth of municipalities : empirical evidence from Poland / Korneliusz Pylak, Dariusz Majerek. [W]: Regional Studies Association (RSA) Winter Cinference 2014 "Sustainable Recovery? Rebalancing, Growth, and the Space Economy, London, UK, 27-28 November 2014,
8. The phenomenon of reduced plasticity of low-alloyes copper / Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, Klaudiusz Lenik, Wojciech Ozgowicz. [W]: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VIII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 28 Septembre au 05 Octobre 2014, à Hammamet (Tunisie),
9. The structure and mechanical properties of copper alloys CuNi2Si and CuNi1P after precipitating hardening / Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, Klaudiusz Lenik, Wojciech Ozgowicz. [W]: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XXI Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 15-20 Sentâbrâ 2014,
10. The structure and mechanical properties of the steel X5CrNi18-8 after recycrystalization annealing / Klaudiusz Lenik, Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, Sylwester Korga, Wojciech Ozgowicz. [W]: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VIII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 28 Septembre au 05 Octobre 2014, à Hammamet (Tunisie),

Inne materiały z 2013 (13)

2. Change of amber structure by pulsed power discharge / Yoshitaka Shigematsu, Sebastian Gnapowski, Hidenori Akiyama. [W]: IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), 2013 : abstracts, San Francisco, 16 czerwca 2013 - 21 czerwca 2013
3. Effect of rotating electrode / Sebastian Gnapowski, Hidenori Akiyama, S. Hamid R Hosseini, Chobei Yamabe. [W]: ICPPP 2013 : International Conference on Plasma Plasma Physics, 22-23 July, 2013, Oslo : [materiały własne autora],
4. Extraction of oil from microalgae which is expected as bio-fuel / Sebastian Gnapowski, Yuuki Hagio, T. Hori, D. Yoshida, S. Hamid R Hosseini, Hidenori Akiyama. [W]: 66th Joint Conference of Electrical and Electroniccs Engineers in Kyushu, 24-25 September, 2013, Kumamoto : [materiały własne autora],
5. Metal plating removal from insulator substrate using pulsed arc discharge / Kiminobu Imasaka, Sebastian Gnapowski, Hidenori Akiyama. [W]: National Institute for Fusion Science Conference, 10-11 January, 2013, Nagoya : [materiały własne autora],
6. Možnosti detekce zmén při skladování semen řepky / Grzegorz Szwed. [W]: Prosperující olejniy 2013,sbornik referátu z konference katedry rostlinné výroby ČZU v Praze, 12.12.2013 Praha,13.12.2013 Vétrný Jenikov.,
7. Pìdviŝennâ mehanìčnih harakteristik požežnogo ìnstrumentu šlânanesennâ pokrittìv na osnovì evtektičnih kompozicìjnih materìalìv / Klaudiusz Lenik, Mychajło Paszeczko, Taras G. Berežans'kij. [W]: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XX Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 16-21 Sentâbrâ 2013. T. 2, Sevastopol
9. Segregaŝâ atomiv pri znošuvanni evtektičnih pokrittiv / Mychajło Paszeczko, Klaudiusz Lenik, Taras G. Berežans'kij. [W]: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, 08-17 Octobre 2013, Tunisie, Tunis
10. Softening of vegetables by pulsed power / Masahiro Akiyama, Sebastian Gnapowski, Yoshitaka Shigematsu, Hidenori Akiyama. [W]: IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), 2013 : abstracts, San Francisco
11. The biodistribution of gold-coated, lutenium, immunolabeled nanoconjugates / Sebastian Gnapowski, Hidenori Akiyama, S. Hamid R Hosseini. [W]: 20th International Bioelectric Consortium Teleconference, 12 December, 2013, Kumamoto : [materiały własne autora],
12. The hybrid system of renewable heat sources - local thermal smart grid. / Dorota Wójcicka-Migasiuk, Andrzej Chochowski. [W]: International Conference CISBAT 2013 "Cleantech for smart cites and buildings- from nano to urban scale", 4-6 September 2013, Lausanne, Switzerland,
13. Tribosintez nanostruktur pri znošuvanni evtektičnih pokrittiv Fe-Mn-C-B legovanih Si, Ni i CR / Mychajło Paszeczko. [W]: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : de VII Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, 08-17 Octobre 2013, Tunisie,

Inne materiały z 2012 (7)

1. Algae treatment effects by pulse power discharge in the water / Sebastian Gnapowski, Ruma Ruma, Hidenori Akiyama, Takashi Sakugawa, Masahiro Akiyama. [W]: IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), 2012 : abstracts,
2. Changing of amber structure by pulsed power discharge / Sebastian Gnapowski, Hidenori Akiyama, Yoshitaka Shigematsu. [W]: 9th International Bioelectrics Symposium : [program], september 5-8, 2012, Kumamoto,
3. Delivery of drugs and genes using bioelectric approaches / Sebastian Gnapowski, Hidenori Akiyama, S. Hamid R Hosseini. [W]: 15th International Bioelectrics Consortium Teleconference, 2012 : [materiały własne autora],
5. Modyfication amber structure by pulsed power plasma discharge / Sebastian Gnapowski, Hidenori Akiyama. [W]: Plasma Processing Science and Societal Grand Challenges, Gordon Research Conferences, 22-27 July, 2012, Smithfield : [materiały własne autora],
6. Segregaŝâ atomiv pri znošuvanni difuzijnnh boridnih i evtektičnih pokrittiv / Mychajło Paszeczko. [W]: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : VI Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, 11-18 Octobre 2012, Djerba (Tunise)),
7. Wieloskładnikowe stopy eutektyczne Fe-Mn-C-B przeznaczone na powłoki napawane / Krzysztof Dziedzic. [W]: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic, Žilina

Inne materiały z 2011 (8)

1. Activation of polish public administration bodies and business within the IEE PVS in Bloom Project / Jan Olchowik, Krystian Cieślak, Sławomir Gułkowski, Dariusz Szymczuk, Janina Mucha, Michał Sordyl, Agata Zdyb. [W]: 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 5 - 9 September 2011, Hamburg, Germany,
2. Cation selectivity of membrane pores generated during pulse electric fields / Sebastian Gnapowski, Hidenori Akiyama, S. Hamid R Hosseini. [W]: 14th International Bioelectrics Consortium Teleconference, 2011 : [materiały własne autora],
3. Fuzzy concept for modelling educational systems / Marek Jakubowski, Michał Charlak. [W]: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka : sbornik trudov XVIII Meždunarodnoj Naučno-Tehničeskoj Konferencii v.g. Sevastopole, 12-17 Sentâbrâ 2011. T. 4,
4. Możliwości oceny liczby kawitacji w procesach kawitacji hydrodynamicznej z uwzględnieniem wpływu geometrii wzbudnika kawitacji / Klaudiusz Lenik, Janusz Ozonek. [W]: 14 Krajowa i 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w technikach wytwarzania", 12-14 września, Warszawa-Pułtusk 2011,
5. Non-invasive cancer ablation using a pulsed electric field / Sebastian Gnapowski, Hidenori Akiyama, S. Hamid R Hosseini. [W]: 13th International Bioelectrics Consortium Teleconference, 2011 : [materiały własne autora],
6. Social and technical aspects in solar system design / Dorota Wójcicka-Migasiuk, Andrzej Chochowski. [W]: World Renewable Energy Congress 2011-Sweden, Linköping 8-13 may 2011,
7. The application of a tribotester prototype to sliding friction simulations and wear computations by means of FEM / Klaudiusz Lenik, Sylwester Korga. [W]: Les Problèmes Contemporains de Technosphère et de la Formation des Cadres D’Ingénieurs : Conférence Internationale Scientifique et Méthodique, du 06 au 15 Octobre 2011, Tabarka (Tunisie),
8. Vliv skladovacích podmínek semen řepky na změny modulu stlačitelnosti a deformaci semen / Grzegorz Szwed, Stanisław Grundas, Josef Pecen, Petra Zabloudilová. [W]: PROSPERUJÍCÍ OLEJNINY 2011 : SBORNÍK REFERÁTŮ Z KONFERENCE KATEDRY ROSTLINNÉ VÝROBY ČZU V PRAZE PRAHA, 8.12.2011 VĚTRNÝ JENÍKOV, 9.12.2011,

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oab@pollub.pl