Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Książki z 2023 (1)

1. Marketing okiem młodych naukowców / red. Agnieszka Bojanowska.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2023.- 177 s.- ISBN 978-83-7947-572-8 [MNiSW: 40]

Książki z 2022 (3)

1. Badanie komunikacji marketingowej na polskim rynku żywności / Agnieszka Bojanowska.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2022.- 177 s.- ISBN 978-83-7947-532-2 [MNiSW: 120]
2. Kompetencje pracowników w perspektywie rynku pracy i procesów kształcenia / Monika Sak-Skowron, Marcin Gąsior.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2022.- 149 s.- ISBN 978-83-7947-550-6 [MNiSW: 120]
3. Wizerunek lekarza w czasach pandemii COVID-19 / Marta Cholewa-Wiktor.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2022.- 183 s.- ISBN 978-83-7947-528-5 [MNiSW: 120]

Książki z 2021 (1)

Książki z 2020 (2)

2. Kontekst rynkowy wdrożenia łączonych instrumentów finansowych w ramach projektu FIRECE / Magdalena Rzemieniak, Marcin Gąsior.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 94 s.- ISBN 978-83-7947-413-4 [MNiSW: 120]

Książki z 2019 (2)

1. Komunikacja marketingowa w klastrach i uwarunkowania jej skuteczności / Barbara Szymoniuk.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 280 s.- ISBN 978-83-7947-360-1 [MNiSW: 120]
2. Satysfakcja klienta w ujęciu nieliniowym / Marcin Gąsior.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 274 s.- ISBN 978-83-7947-363-2 [MNiSW: 120]

Książki z 2017 (2)

1. Motywacja pracownika a satysfakcja i lojalność klienta / Łukasz Skowron, Marcin Gąsior.- Warszawa : Difin SA, 2017.- 238 s.- ISBN 978-83-8085-427-7 [MNiSW: 120]
2. Uczenie się klienta w warunkach zmian rynkowych / Łukasz Skowron.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 262 s.- ISBN 978-83-7947-275-8 [MNiSW: 120]

Książki z 2016 (1)

1. Wybrane aspekty mapowania potrzeb zdrowotnych w województwie lubelskim / Krzysztof Czarnocki, Hubert Bojar, Elżbieta Czarnocka.- Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2016.- 190 s.- ISBN 978-83-7285-807-8

Książki z 2015 (3)

1. Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku : czynniki wzrostu / Eliza Frejtag-Mika, Jarosław Gołębiewski, Wiesław Matwiejczuk, Bartosz Mickiewicz, Magdalena Rzemieniak, Joanna Samul, Eulalia Skawińska, Katarzyna Sieradzka, Izabela Wojewoda, Romulad I. Zalewski.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015.- 155 s.- ISBN 978-83-208-2215-1
2. Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych / red. nauk.: Magdalena Maciaszczyk, Magdalena Rzemieniak.- Tarnobrzeg : Wydawnitwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2015.- 173 s.- ISBN 978-83-89639-19-6
3. Zarządzanie twórcze / Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski.- Warszawa : Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Biznessu, 2015.- 390 s.- ISBN 978-83-60964-92-7

Książki z 2014 (2)

1. Innowacyjne metody w inżynierii produkcji / red.: Jerzy Lipski, Antoni Świć, Agnieszka Bojanowska.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 200 s.- ISBN 978-83-7947-039-6
2. Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo : raport z badań / Magdalena Maciaszczyk.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 141 s.- ISBN 978-83-7947-024-2

Książki z 2013 (7)

1. Diagnoza systemów zarządzania przedsiębiorstwami w górnictwie węgla kamiennego / Grzegorz Gliszczyński.- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.- 421 s.- ISBN 978-83-7880-054-5
2. Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu: zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym / Krzysztof Czarnocki, Elżbieta Czarnocka.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013.- 211 s.- ISBN 978-83-7285-738-5
3. Kapitał intelektualny jako czynnik rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego / Piotr Blicharz, Stanisław Skowron.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 195 s.- ISBN 978-83-7947-004-4
4. Klient w sieci organizacyjnej / Stanisław Skowron.- Warszawa : Difin, 2013.- 177 s.- ISBN 978-83-7641-888-9
5. Konsument i dystrybucja na rynku IT / Marcin Gąsior, Stanisław Skowron.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 190 s.- ISBN 978-83-63569-38-9
6. Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego Lubelszczyzny w oparciu o współpracę z obwodem wołyńskim na Ukrainie / red. nauk. Stanisław Skowron.- Lublin-Łuck : Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność", 2013.- 92 s.- ISBN 978-83-934125-1-8
7. Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw / Magdalena Rzemieniak.- Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2013.- 343 s.- ISBN 978-83-7285-706-4

Książki z 2012 (6)

1. Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich / Magdalena Rzemieniak.- Lublin : Politechnka Lubelska, 2012.- 207 s.- ISBN 978-83-63569-18-1
2. Informatics methods as tools to solve industrial problems / ed. by Jerzy Lipski, Antoni Świć, Agnieszka Bojanowska.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 75 s.- ISBN 978-83-62596-92-8
3. Lojalność klienta a rozwój organizacji / Łukasz Skowron, Stanisław Skowron.- Warszawa : Difin, 2012.- 175 s.- ISBN 978-83-7641-687-8
4. New methods in intustrial engineering and production management / eds.: Jerzy Lipski, Antoni Świć, Agnieszka Bojanowska.- Lublin : Politechnka Lubelska, 2012.- 97 s.- ISBN 978-83-62596-91-1
5. Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych / Magdalena Rzemieniak, Katarzyna Kamińska.- Lublin : Politechnka Lubelska, 2012.- 174 s.- ISBN 978-83-63569-10-5
6. Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych / Agnieszka Bojanowska.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 292 s.- ISBN 978-83-62596-81-2

Książki z 2011 (2)

1. Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjnej / Magdalena Rzemieniak, Ewa Tokarz.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.- 114 s.- ISBN 978-83-62596-37-9
2. Wizerunek biznesowy / Karolina Kowalska, Agata Łakoma, Barbara Szymoniuk.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.- 145 s.- ISBN 978-83-62596-16-4

Książki z 2009 (1)

1. Company's value : financial and marketing aspects / ed. by Wiesław Janik and Stanisław Skowron.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ; Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009.- 230 s.- ISBN 978-83-7285-515-2

Książki z 2006 (1)

1. Komunikacja marketingowa : instrumenty i metody : praca zbiorowa / red. Barbara Szymoniuk.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.- 284 s.- ISBN 83-208-1630-0

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oab@pollub.pl