Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

Publikacje Pracowników PL z lat 1990-2010

Publikacje pracowników Politechniki Lubelskie z lat 1990-2010 dostępne są jak dotychczas w starej bazie publikacji
LINK DO STAREJ BAZY

Książki z 2022 (1)

Książki z 2021 (3)

1. Kulturowe uwarunkowania zarządzania organizacją / Barbara Mazur.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2021.- 129 s.- ISBN 978-83-7947-464-6 [MNiSW: 100]
2. Lokalna polityka gospodarcza w Polsce : uwarunkowania, instytucje, instrumenty / Andrzej Miszczuk, Magdalena Miszczuk.- Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia spółka z o.o., 2021.- 260 s.- ISBN 978-83-7222-726-3 [MNiSW: brak określonych dyscyplin]
3. Tendencje rozwojowe i bezpieczeństwo w transporcie intermodalnym / Leszek Mindur, Maciej Mindur.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2021.- 276 s.- ISBN 978-83-7977-567-5 [MNiSW: 100]

Książki z 2020 (12)

2. Kontekst rynkowy wdrożenia łączonych instrumentów finansowych w ramach projektu FIRECE / Magdalena Rzemieniak, Marcin Gąsior.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 94 s.- ISBN 978-83-7947-413-4 [MNiSW: 100]
3. Przyszłość zarządzania : wyzwania w dobie postglobalizacji = The Future of Management : Challenges in the Era of Post-Globalization / red. nauk. / ed. by Ewa Bojar.- Lublin ; Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2020.- 514 s.- ISBN 978-83-7285-932-7 [MNiSW: 20]
5. Statystyczne modele w procesach zarządzania ochroną środowiska przed hałasem / Bartosz Przysucha.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 150 s.- ISBN 978-83-7947-401-1 [MNiSW: 80]
6. Struktura i pomiar kapitału intelektualnego / Jacek Dziwulski, Stanisław Skowron.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 106 s.- ISBN 978-83-7947-449-3 [MNiSW: 100]
7. Uwarunkowania efektywności w zarządzaniu : perspektywa ekonomiczna i społeczna / Barbara Mazur, Anna Walczyna, Marzena Cichorzewska.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 110 s.- ISBN 978-83-7947-419-6 [MNiSW: 100]
8. Współczesne trendy w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwamii / Elena Mieszajkina.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 207 s.- ISBN 978-83-7947-450-9 [MNiSW: 100]
9. Wybrane aspekty zarządzania różnorodnością pracowników przemysłu 4.0 / Marzena Cichorzewska, Beata Hysa,.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 137 s.- ISBN 978-83-7947-456-1 [MNiSW: 100]
10. Wykorzystanie benchmarkingu i outsourcingu w zarządzaniu szpitalem publicznym / Marta Cholewa-Wiktor, Agnieszka Sitko-Lutek.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 219 s.- ISBN 978-83-7947-436-3 [MNiSW: 100]
11. Zarządzanie finansami : problemy efektywności / red. Magdalena Miszczuk, Małgorzata Sosińska-Wit.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 86 s.- ISBN 978-83-7947-444-8 [MNiSW: 20]
12. Zarządzanie organizacją i informacją / red. Artur Paździor.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020.- 133 s.- ISBN 978-83-7947-443-1 [MNiSW: 20]

Książki z 2019 (9)

1. Efektywność funkcjonowania regionów i przedsiębiorstw : kontekst finansowy, legislacyjny, menedżerski i wizerunkowy / red. Artur Paździor.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 125 s.- ISBN 978-83-7947-388-5 [MNiSW: 20]
2. Ilościowa analiza rynku / Tomasz Warowny, Agnieszka Surowiec.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 198 s.- ISBN 978-83-7947-372-4 [MNiSW: 100]
3. Komunikacja marketingowa w klastrach i uwarunkowania jej skuteczności / Barbara Szymoniuk.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 280 s.- ISBN 978-83-7947-360-1 [MNiSW: 100]
4. Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego : studium prawnoporównawcze / Joanna Sitko.- Warszawa : Wolters Kluwer, 2019.- 485 s.- ISBN 978-83-8160-370-6 [MNiSW: 100]
5. Probability in action. Vol. 4 / ed. by Bartosz Przysucha.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 123 s.- ISBN 978-83-7947-371-7 [MNiSW: 20]
6. Przedsiębiorczość i biznes / Wiesław Caputa, Wiesław Janik, Artur Paździor.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 105 s.- ISBN 978-83-7947-387-8 [MNiSW: 100]
7. Przedsiębiorstwo i rynek / red.: Wiesław Janik, Artur Paździor.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 140 s.- ISBN 978-83-7947-367-0 [MNiSW: 20]
8. Satysfakcja klienta w ujęciu nieliniowym / Marcin Gąsior.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 274 s.- ISBN 978-83-7947-363-2 [MNiSW: 100]
9. Zarządcze determinanty funkcjonowania podmiotów gospodarczych / red.: Magdalena Miszczuk, Małgorzata Sosińska-Wit.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019.- 115 s.- ISBN 978-83-7947-368-7 [MNiSW: 20]

Książki z 2018 (9)

1. Determinanty klimatu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach budowlanych / Krzysztof Czarnocki.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2018.- 294 s.- ISBN 978-83-7285-850-4 [MNiSW: 100]
2. Foreign Direct Investment in the XXI Century in Less-Developed Regions / ed. by Ewa Bojar, Matylda Bojar.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 138 s.- ISBN 978-83-7947-355-7 [MNiSW: 20]
3. Informacja ekonomiczna w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw / Wiesław Janik, Artur Paździor.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 153 s.- ISBN 978-83-7947-351-9 [MNiSW: 100]
4. Optymalne sterowanie dyskretnymi systemami stochastycznymi / Edward Kozłowski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2018.- 192 s.- ISBN 978-83-7947-316-8 [MNiSW: 80]
5. Outsourcing IT w dużych organizacjach w Polsce : modelowanie z wykorzystaniem równań strukturalnych / Jolanta Słoniec.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2018.- 286 s.- ISBN 978-83-7285-858-0 [MNiSW: 100]
6. Prawne aspekty podejmowania decyzji menedżerskich / Ewa Bojar, Matylda Bojar, Wiktor Bojar.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2018.- 198 s.- ISBN 978-83-7947-302-1 [MNiSW: 100]
8. Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu / red.: Matylda Bojar, Grzegorz Gliszczyński, Barbara Mazur.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 241 s.- ISBN 978-83-7947-340-3 [MNiSW: 20]
9. Zarządzanie przedsiębiorcze w małych firmach / Elena Mieszajkina.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018.- 499 s.- ISBN 978-83-7947-333-5 [MNiSW: 100]

Książki z 2017 (17)

1. Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa / Wiesław Janik, Artur Paździor, Maria Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 217 s.- ISBN 978-83-7947-279-6 [MNiSW: 100]
2. Czynniki i pomiar wartości biznesu / red. nauk. Wiesław Janik, Artur Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 187 s.- ISBN 978-83-7947-288-3 [MNiSW: 20]
3. Ekonomiczno-społeczne oblicza gospodarki współdzielenia / Anna Spoz, Małgorzata Gotowska, Jolanta Słoniec.- Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2017.- 116 s.- ISBN 978-83-7790-490-9 [MNiSW: 20]
4. Global perspective in labour market / Anna Barwińska-Małajowicz, Tomasz Czop, Agnieszka Rzepka, Bogusław Ślusarczyk.- Rzeszów : Wydawictwo Amelia Aneta Siewiorek, 2017.- 143 s.- ISBN 978-83-63359-42-3 [MNiSW: 20]
5. Gospodarka zasobami pracy w przedsiębiorstwie / Wiesław Janik.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 151 s.- ISBN 978-83-7947-278-9 [MNiSW: 100]
6. Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych = Innovativeness driven paths of less developed regions / pod red.: Wojciecha Dziemianowicza, Korneliusza Pylaka, Jaceka Szlachty.- Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2017.- 391 s.- ISBN 978-83-63563-43-1 [MNiSW: 20]
7. Liderzy o liderowaniu w XXI wieku : refleksje przedstawicieli nauk o zarządzaniu i praktyków / red. nauk. Ewa Bojar.- Lublin : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2017.- 213 s.- ISBN 978-83-7285-819-1 [MNiSW: 20]
8. Logistyka : nauka - badania - rozwój / pod red. nauk. Macieja Mindura.- Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2017.- 808 s.- ISBN 978-83-7789-460-6 [MNiSW: 5]
9. Motywacja pracownika a satysfakcja i lojalność klienta / Łukasz Skowron, Marcin Gąsior.- Warszawa : Difin SA, 2017.- 238 s.- ISBN 978-83-8085-427-7 [MNiSW: 100]
10. Ograničeniâ i vozmožnosti modelirovaniâ professional`noj deâtel`nosti rabotaûŝih / Marek Jakubowski.- Kijów : LAP Lambert Academic Publishing, 2017.- 79 s.- ISBN 978-3-330-34337-5 [MNiSW: 20]
11. Otoczenie a wartość biznesu / red. nauk.: Magdalena Miszczuk, Małgorzata Sosińska-Wit.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 200 s.- ISBN 978-83-7947-289-5 [MNiSW: 20]
12. Probability in action. Vol. 3 / ed. by Bartosz Przysucha.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 167 s.- ISBN 978-83-7947-299-4 [MNiSW: 20]
13. Uczenie się klienta w warunkach zmian rynkowych / Łukasz Skowron.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 262 s.- ISBN 978-83-7947-275-8 [MNiSW: 100]
14. Wartość klienta w perspektywie wiedzy i rozwoju przedsiębiorstwa / Artur Paździor, Wiesław Caputa, Izabela Krawczyk-Sokołowska.- Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2017.- 126 s.- ISBN 978-83-7790-471-8 [MNiSW: 20]
15. Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku / red.: Matylda Bojar, Jakub Bis.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2017.- 135 s.- ISBN 978-83-7947-285-7 [MNiSW: 20]
16. Zarządzanie międzyorganizacyjne w zwinnych przedsiębiorstwach / Zbigniew Olesiński, Agnieszka Rzepka, Andrzej Olak.- Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2017.- 166 s.- ISBN 978-83-7790-449-7 [MNiSW: 20]
17. Zarządzanie w służbie zdrowia : strategia, marketing, personel / Magdalena Jaworzyńska, Danuta Rozpędowska-Matraszek, Marta Cholewa-Wiktor.- Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2017.- 110 s.- ISBN 978-83-7790-447-3 [MNiSW: 20]

Książki z 2016 (12)

1. Ekologistyka w systemie zarządzania odpadami niebezpiecznymi / Bogdan Wit.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016.- 384 s.- ISBN 978-83-7285-801-6
2. Funkcjonowanie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w latach 2007-2014 / Tomasz Żminda, Jakub Bis, Bartosz Sobotka, Mariusz Sagan, Marta Cisło.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2016.- 154 s.- ISBN 978-83-7947-194-2
5. Międzyorganizacyjne sieci współpracy gospodarczej na przykładzie Polski, Kanady i Gruzji / Zbigniew Olesiński, Agnieszka Rzepka, Anna Sabat.- Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2016.- 185 s.- ISBN 978-83-7790-400-8
6. Quantitative methods in accounting and finance / eds.: Ruslan Motoryn, Edward Nowak.- Ternopil : Ternopil National Economic University, 2016.- 243 s.- ISBN 978-966-654-395-3
8. Wiedza, kapitał ludzki, gospodarka : monografia / red. nauk.: Stanisław Brzeziński, Joanna Gajda, Agnieszka Rzepka.- Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016.- 136 s.- ISBN 978-83-65179-44-9
9. Wpływ interwencji WRPO na lata 2007 – 2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy : raport końcowy / Korneliusz Pylak, Dariusz Majerek.- Poznań : Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 2016.- 313 s.- ISBN 978–83–60782–21–7
10. Wybrane aspekty mapowania potrzeb zdrowotnych w województwie lubelskim / Krzysztof Czarnocki, Hubert Bojar, Elżbieta Czarnocka.- Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2016.- 190 s.- ISBN 978-83-7285-807-8
11. Zarządzanie innowacjami i transferem technologii / Kazimierz Szatkowski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.- 333 s.- ISBN 978-83-01-18540-4
12. Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Adam Koliński, Elżbieta Małyszek, Justyna Trojanowska.- Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2016.- 158 s.- ISBN 978-83-7790-408-7

Książki z 2015 (15)

1. Analiza i identyfikacja szeregów czasowych / Edward Kozłowski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.- 272 s.- ISBN 978-83-7947-147-8
3. Controlling finansowy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwami / Wiesław Janik, Maria Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.- 188 s.- ISBN 978-83-7947-174-4
5. Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku : czynniki wzrostu / E. Frejtag-Mika, J. Gołębiewski, W. Matwiejczuk, B. Mickiewicz, Magdalena Rzemieniak, J. Samul, Katarzyna Sieradzka, E. Skawińska, I. Wojewoda, R. Zalewski ; red. Maria Kowalska.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015.- 155 s.- ISBN 978-83-208-2215-1
6. Prawo własności przemysłowej / Tomasz Demendecki, Adrian Niewgłowski, Joanna Sitko, Jerzy Szczotka, Grzegorz Tylec.- Wyd. Stan prawny na 1 maja 2015 r.- Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2015.- 1209 s.- ISBN 978-83-264-8200-7
7. Przedsiębiorczość i zarządzanie w warunkach globalizacji / red. nauk. Elena Mieszajkina.- Lublin : Wydawnicw WSPA352, 2015.- 352 s.- ISBN 978-83-60617-42-7
9. Studia wykonalności projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 / Korneliusz Pylak.- Lublin : Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2015.- 78 s.- ISBN 978-83-936495-1-8
11. Uwarunkowania prawne, informatyczne i społeczne e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym / red.: Marzena Cichorzewska, Bogdan Wit.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2015.- 126 s.- ISBN 978-83-7947-244-4
12. Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych / red. nauk.: Magdalena Maciaszczyk, Magdalena Rzemieniak.- Tarnobrzeg : Wydawnitwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2015.- 173 s.- ISBN 978-83-89639-19-6
13. Zarządzanie twórcze / Wiesław Harasim, Jacek Dziwulski.- Warszawa : Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Biznessu, 2015.- 390 s.- ISBN 978-83-60964-92-7
14. Zarządzanie wartością współczesnego przesdsiębiorstwa / Artur Paździor.- Lubin : Politechnka Lubelska, 2015.- 129 s.- ISBN 978-83-7947-175-1

Książki z 2014 (22)

1. Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa / Wiesław Janik, Artur Paździor, Maria Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 135 s.- ISBN 978-83-7947-083-9
2. Błędy obróbki skrawaniem i ich prognozowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Jerzy Józwik, Jerzy Lipski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 219 s.- ISBN 978-83-7947-016-7
4. Globalizacja w teorii i praktyce / Agnieszka Rzepka.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe "SILVA RERUM", 2014.- 253 s.- ISBN 978-83-64447-22-8
6. Innovativeness and entrepreneurship : clusters management : good practices in the World / ed. by Ewa Bojar, Korneliusz Pylak.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 136 s.- ISBN 978-83-7947-030-3
7. Innowacyjne metody w inżynierii produkcji / red.: Jerzy Lipski, Antoni Świć, Agnieszka Bojanowska.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 200 s.- ISBN 978-83-7947-039-6
8. Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe / aut.: Katarzyna Czop, Arkadiusz Gola, Elżbieta Małyszek, Kazimierz Szatkowski ; red. nauk. Kazimierz Szatkowski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.- 499 s.- ISBN 978-83-01-17961-8
9. Probability in action / ed. by Tadeusz Banek, Edward Kozłowski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 134 s.- ISBN 978-83-7947-036-5
11. Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego / red.: Ewa Bojar, Elena Mieszajkina.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 122 s.- ISBN 978-83-7947-033-4
12. Przedsiębiorczość i zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Elena Mieszajkina.- Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2014.- 376 s.- ISBN 978-83-60617-40-3
13. Region i edukacja a procesy rozwojowe / eds.: Ewa Bojar, Tomasz Żminda, Jakub Bis.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 174 s.- ISBN 978-83-7947-032-7
14. Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego do 2020 roku / Ryszard Boguszewski, Dariusz Mazurkiewicz, Korneliusz Pylak.- Lublin : Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2014.- 67 s.- ISBN XXX-XX-XXXXX-XX-X
15. Small business leverage of economic development examples of seleced countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, Brazil / ed. Ewa Bojar.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2014.- 274 s.- ISBN 978-83-7285-727-9
16. Sustainable development in the regions and countries : management and marketing / eds.: Ewa Bojar, Jolanta Słoniec.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 124 s.- ISBN 978-83-7947-031-0
17. Szkoła dialogu społecznego - w teorii i praktyce / [red. nauk.] Marzena Cichorzewska, Marian Król, Cezary Czarnocki.- Lublin : Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność", 2014.- 197 s.- ISBN 978-83-934125-4-9
19. Teoretyczne aspekty zachowań konsumenckich osób niepełnosprawnych ruchowo / Magdalena Maciaszczyk.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 122 s.- ISBN 978-83-7947-023-5
21. Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo : raport z badań / Magdalena Maciaszczyk.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 141 s.- ISBN 978-83-7947-024-2
22. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce / Mariusz Sobka.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2014.- 139 s.- ISBN 978-83-7947-012-9

Książki z 2013 (32)

1. Computer aided production engineering / ed. by Antoni Świć, Jerzy Lipski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 136 s.- ISBN 978-83-63569-72-3
2. Diagnostyka procesów wytwarzania / Jerzy Lipski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 172 s.- ISBN 978-83-63569-80-8
3. Diagnoza systemów zarządzania przedsiębiorstwami w górnictwie węgla kamiennego / Grzegorz Gliszczyński.- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.- 421 s.- ISBN 978-83-7880-054-5
4. Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu: zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym / Krzysztof Czarnocki, Elżbieta Czarnocka.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013.- 211 s.- ISBN 978-83-7285-738-5
5. Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania / Marta Juszczyk, Bogdan Wit.- Lublin : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013.- 113 s.- ISBN 978-83-936692-1-9
6. Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej : nowe problemy, nowe rozwiązania / pod red. Marty Juszczyk, Bogdana Wita.- Lublin : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013.- 113 s.- ISBN 978-83-936692-1-9
7. Finansowanie rozwoju żródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym / red. Artur Paździor.- Warszawa : CeDeWu, 2013.- 172 s.- ISBN 978-83-7556-565-2
9. Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional links / ed. by Matylda Bojar.- Lublin : Poliechnika Lubelska, 2013.- 138 s.- ISBN 978-83-63569-69-3
10. Kapitał intelektualny jako czynnik rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego / Piotr Blicharz, Stanisław Skowron.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 195 s.- ISBN 978-83-7947-004-4
11. Klient w sieci organizacyjnej / Stanisław Skowron.- Warszawa : Difin, 2013.- 177 s.- ISBN 978-83-7641-888-9
12. Konsument i dystrybucja na rynku IT / Marcin Gąsior, Stanisław Skowron.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 190 s.- ISBN 978-83-63569-38-9
13. Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata / Artur Paździor.- Warszawa : Difin SA, 2013.- 178 s.- ISBN 978-83-7641-777-6
14. Optimization of production processes / eds. Antoni Świć, Jerzy Lipski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 135 s.- ISBN 978-83-63569-46-4
15. Projektowanie i sterowanie procesami / red. nauk.: Marian Janczarek, Jerzy Lipski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 146 s.- ISBN 978-83-63569-45-7
16. Przedsiębiorczość w zarządzaniu rozwojem ludzi i organizacji / red. nauk. Elena Mieszajkina.- Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2013.- 307 s.- ISBN 978-83-60617-37-3
17. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja / Anna Żelazna.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 221 s.- ISBN 978-83-63569-88-4
19. Systemy technologiczne w inżynierii produkcji / red.: Antoni Świć, Jerzy Lipski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 199 s.- ISBN 978-83-63569-47-1
20. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce / red. nauk. Wiesław Janik.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 216 s.- ISBN 978-83-63569-25-9
21. Szkoła odpowiedzialnego biznesu : wybrana aspekty / red. nauk. Marzena Cichorzewska.- Lublin : Projekt "PWP program rozwoju espółpracy", 2013.- 157 s.- ISBN 978-83-934125-3-2
23. Technologie informacyjne w technice i kształceniu / red.: Marian Janczarek, Jerzy Lipski.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 137 s.- ISBN 978-83-63569-40-2
25. Ukryta przewaga : kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnych przedsiębiorstw / Leszek Panasiewicz.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2013.- 115 s.- ISBN 978-83-63569-68-6
26. Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego Lubelszczyzny w oparciu o współpracę z obwodem wołyńskim na Ukrainie / red. nauk. Stanisław Skowron.- Lublin-Łuck : Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność", 2013.- 92 s.- ISBN 978-83-934125-1-8
27. Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych / Artur Paździor.- Warszawa : Difin SA, 2013.- 258 s.- ISBN 978-83-7641-865-0
28. Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw / Magdalena Rzemieniak.- Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2013.- 343 s.- ISBN 978-83-7285-706-4

Książki z 2012 (19)

1. Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa / red.: Helena Żukowska, Wiesław Janik.- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.- 490 s.- ISBN 978-83-7702-568-8
2. Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich / Magdalena Rzemieniak.- Lublin : Politechnka Lubelska, 2012.- 207 s.- ISBN 978-83-63569-18-1
3. Informatics methods as tools to solve industrial problems / ed. by Jerzy Lipski, Antoni Świć, Agnieszka Bojanowska.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 75 s.- ISBN 978-83-62596-92-8
4. Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich / Cezary Orłowski, Jerzy Lipski, Andrzej Loska.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.- 333 s.- ISBN 978-83-208-2017-1
5. Lojalność klienta a rozwój organizacji / Łukasz Skowron, Stanisław Skowron.- Warszawa : Difin, 2012.- 175 s.- ISBN 978-83-7641-687-8
6. New methods in intustrial engineering and production management / eds.: Jerzy Lipski, Antoni Świć, Agnieszka Bojanowska.- Lublin : Politechnka Lubelska, 2012.- 97 s.- ISBN 978-83-62596-91-1
7. Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce / red.: Marzena Wrona, Wiesław Janik.- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.- 241 s.- ISBN 978-83-7702-428-7
8. Pracovníci ako hnacia sila (teória a prax) / Edita Farkašová , Kazimierz W. Krupa, Pavlo Skotnyy.- Košice ; Rzeszów : TUKE Košice ; UR Rzeszów, 2012.- 100 s.- ISBN 978-83-61798-64-4
9. Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii / red. nauk.: Elena Mieszajkina, Renata Maciejewska.- Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2012.- 297 s.- ISBN 978-83-60617-34-2
10. Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ : ocena i rekomendacje / Marta Bochniewicz, Korneliusz Pylak, Magdalena Tarczewska-Szymańska ; red. nauk. Korneliusz Pylak.- Łódź : Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2012.- 177 s.- ISBN 978-83-928567-8-8
11. Rachunkowość zarządcza i controlling / Wiesław Janik, Maria Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 235 s.- ISBN 978-83-62596-75-1
13. Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej - nowe narzędzia, nowe możliwości / pod red.: Bogdan Wit, Marta Juszczyk.- Lublin : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012.- 169 s.- ISBN 978-83-931710-9-5
14. Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych / Magdalena Rzemieniak, Katarzyna Kamińska.- Lublin : Politechnka Lubelska, 2012.- 174 s.- ISBN 978-83-63569-10-5
15. Wybrane akceleratory kapitału intelektualnego / Kazimierz Krupa.- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.- 170 s.- ISBN 978-83-7338-810-9
16. Wybrane decyzje ekonomiczne mikroprzedsiębiorcy / Anna Arent.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 201 s.- ISBN 978-83-63569-19-8
17. Zarzadzanie operacyjne kosztami / Wiesław Janik.- Lublin : Politechnka Lubelska, 2012.- 183 s.- ISBN 978-83-63569-16-7
18. Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych / Agnieszka Bojanowska.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.- 292 s.- ISBN 978-83-62596-81-2
19. Zawartość informacyjna polityki rachunkowości / red.: Helena Żukowska, Bogna Sawicka.- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.- 416 s.- ISBN 978-83-7702-427-0

Książki z 2011 (11)

1. Business Intelligence theory and practice / Štefan Čarnický, Pavlo Skotnyy, Kazimierz W. Krupa.- Rzeszów ; Košice : Publishing House of Rzeszow University, 2011.- 489 s.- ISBN 978-83-7338-692-1
2. Eco-management for sustainable regional development / ed. by Ewa Bojar.- Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011.- 503 s.- ISBN 978-83-7285-626-5
5. Management and control of manufacturing processes / eds.: Jerzy Lipski, Antoni Świć.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011.- 181 s.- ISBN 978-83-62025-13-8
6. Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjnej / Magdalena Rzemieniak, Ewa Tokarz.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.- 114 s.- ISBN 978-83-62596-37-9
7. New materials and IT technologies in production engineering / eds.: Jerzy Lipski, Antoni Świć.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011.- 169 s.- ISBN 978-83-62025-14-5
9. Przedsiębiorczość - Jak pozyskać kapitał / Artur Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.- 136 s.- ISBN 978-83-62596-21-8
10. Wizerunek biznesowy / Karolina Kowalska, Agata Łakoma, Barbara Szymoniuk.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.- 145 s.- ISBN 978-83-62596-16-4
11. Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie / Wiesław Janik, Artur Paździor.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2011.- 274 s.- ISBN 978-83-62596-57-7

Książki z 2010 (5)

1. Advanced object-oriented technology / ed. by Elżbieta Miłosz, Marek Miłosz.- Lublin : Polish Information Processing Society, 2010.- 127 s.- ISBN 978-83-931710-2-6
2. Environmental aspects of regional development : asbestos regional management - diagnosis and perspectives / [scientific ed. board Ewa Bojar et al.].- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010.- 145 s.- ISBN 978-83-7285-530-5
3. Process control in management / ed. by Tadeusz Banek.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2010.- 307 s.- ISBN 978-83-7285-514-5
4. Selected Issues of Information Technology / aut.: Monika Brzózka, Agnieszka Konys, Jarosław Jankowski, Adam Gawryluk, Krzysztof Małecki, Sylwia Wojciechowska-Filipek, Małgorzata Łatuszyńska, Mariusz Borawski, Jolanta Słoniec ; sci eds.: Małgorzata Łatuszyńska, Mariusz Borawski.- Szczecin : PPH Zapol, 2010.- 143 s.- ISBN 978-83-751821-7-0
5. Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich / red. Anna Arent.- Lublin : Politechnika Lubelska, 2010.- 379 s.- ISBN 978-83-62596-05-8

Książki z 2009 (9)

1. Clusters: politics, management : good clustering practices in the world / ed. by Ewa Bojar.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ; Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009.- 371 s.- ISBN 978-83-7285-497-1
2. Company's value : financial and marketing aspects / ed. by Wiesław Janik and Stanisław Skowron.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ; Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009.- 230 s.- ISBN 978-83-7285-515-2
3. Creating the entrepreneurship in contemporary organizations / ed. by Włodzimierz Sitko and Anna Rakowska.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ; Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009.- 235 s.- ISBN 978-83-7285-512-1
4. Ekolubelszczyzna XXI wieku : podnoszenie świadomości o żywności ekologicznej mieszkańców regionu / red. nauk. Ewa Bojar, Korneliusz Pylak.- Lublin ; Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użytecznosci "Dom Organizatora", 2009.- 99 s.- ISBN 978-83-7285-510-7
5. Modelling and designing in production engineering / eds:. Antoni Świć, Jerzy Lipski.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2009.- 150 s.- ISBN 978-83-87833-91-6
6. Modern techniques in mechanical engineering / ed. Antoni Świć, Jerzy Lipski.- Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2009.- 150 s.- ISBN 978-83-87833-92-3
7. Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej : pięć lat doświadczeń / [aut. Matylda Bojar et al.] ; pod red. Korneliusza Pylaka.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2009.- 198 s.- ISBN 978-83-7497-083-9
8. Zarządzanie : doświadczenia i problemy / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : System-Graf, 2009.- 398 s.- ISBN 978-83-927904-5-9
9. Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu biznesowym / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : System-Graf Drukarnia, 2009.- 377 s.- ISBN 978-83-927904-9-5

Książki z 2008 (6)

1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w regionach słabo rozwiniętych - studium porównawcze Polski i Irlandii : efekty i zagrożenia / pod red. Ewy Bojar.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008.- 289 s.- ISBN 83-72854-30-0
2. Przygotowanie produkcji / Szatkowski Kazimierz..- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.- 288 s.- ISBN 978-83-01-15590-2
3. Rozwój zasobów ludzkich : teoria i praktyka / red.: Andrzej Różański, K. Peter Kuchinke, Ewa Bojar.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2008.- 305 s.- ISBN 978-83-7497-065-5
4. Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy / pod red. Ewy Bojar, Jana Stachowicza.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2008.- 317 s.- ISBN 978-83-7497-061-7
5. Wioska internetowa : kształcenie na odległość na terenach wiejskich : końcowy raport ewaluacyjny / [zesp. ewaluacyjny Ewa Bojar et al.]. ; red. nauk. Aldona Frączkiewicz-Wronka.- Sosnowiec : ETC Group, 2008.- 201 s.- ISBN 978-83-927013-0-9
6. Zarządzanie : doświadczenia i problemy / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : System-Graf, 2008.- 479 s.- ISBN 978-83-91300-19-0

Książki z 2007 (7)

1. Gospodarka samorządu terytorialnego / Andrzej Miszczuk, Magdalena Miszczuk, Krzysztof Żuk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.- 219, [1] s.- ISBN 978-83-01-15225-3
2. Kryzys w przedsiębiorstwach prywatyzowanych drogą leasingu pracowniczego - uwarunkowania i metody prewencji / Ewa Bojar, Zygmunt Żminda.- Lublin : Wydaw. Drukarnia Liber Duo, 2007.- 132 s.- ISBN 978-83-7497-025-9
3. Problemy współczesnego zarządzania w ujęciu wielowątkowym / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2007.- 166 s.- ISBN 987-83-89970-23-7
4. Społeczna odpowiedzialność w biznesie / pod red. Matyldy Bojar.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2007.- 298 s.- ISBN 978-83-7497-031-0
5. Tendencje kształtujące zarządzanie współczesnymi organizacjami w Polsce / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2007.- 278 s.- ISBN 987-83-89970-22-0
6. The emergence and development of clusters in Poland / ed. by Ewa Bojar, Zbigniew Olesiński.- Warsaw : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007.- 208 s.- ISBN 978-83-7251-740-1
7. Tożsamość organizacyjna w ujęciu wielowątkowym / red. Włodzimierz Sitko, Anna Zarębska.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2007.- 156 s.- ISBN 987-83-89970-24-4

Książki z 2006 (5)

1. Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego / pod red. Ewy Bojar.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2006.- 480 s.- ISBN 978-83-7497-016-7
2. Komunikacja marketingowa : instrumenty i metody : praca zbiorowa / red. Barbara Szymoniuk.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.- 284 s.- ISBN 83-208-1630-0
3. Problemy współczesnego zarządzania w ujęciu wielowątkowym / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2006.- 234 s.- ISBN 83-89970-13-9
4. Przedsiębiorczość w regionie lubelskim w latach 1998-2004 / pr. pod red. Wiesława Janika.- Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2006.- 217 s.- ISBN 83-920352-9-1
5. Zarządzanie przedsiębiorstwem w dynamicznym i globalnym otoczeniu / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2006.- 232 s.- ISBN 83-89970-12-0

Książki z 2005 (5)

1. Ekonomia w dobie globalizacji / red. nauk. Ewa Bojar.- Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2005.- 223 s.- ISBN 83-89246-44-9
3. Problemy współczesnego zarządzania / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2005.- 202 s.- ISBN 83-89970-08-2
4. Zarządzanie przedsiębiorstwem : ekonomia, prawo, kultura, etyka / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2005.- 204 s.- ISBN 83-89970-07-4
5. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w aspekcie integracji europejskiej / red. nauk. Ewa Bojar.- Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2005.- 264 s.- ISBN 83-7270-324-8

Książki z 2004 (3)

1. Menedżer XXI wieku / red. nauk. Ewa Bojar.- Lublin : Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2004.- 201 s.- ISBN 83-7270-283-7
2. Zarządzanie przedsiębiorstwem : ekonomia, prawo, kultura, etyka / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2004.- 122 s.- ISBN 83-915027-8-3
3. Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej / red. Włodzimierz Sitko.- Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2004.- 172 s.- ISBN 83-89970-00-7

Jeżeli ta strona zawiera nieaktualne, błędne lub niekompletne dane prosimy o kontakt pod adresem oin@pollub.pl